Korsnäsströmmen

Korsnäsströmmen är den nedersta delen av det så kallade Svärdsjövattendraget, en mängd åar och sjöar med olika namn som sträcker sig från sjön Amunden i nordöstra Dalarna via Svärdsjö och Sundborn till sjön Runn vid Korsnäs. Korsnäsströmmen är den knappt 500 meter långa flodsträckan mellan Hosjön och Runn. Järnvägen korsar vattendraget på en cirka 50 meter lång stålbro i två spann precis där det grenar upp sig i många olika flodfåror. Vattnet är dämt med överfallsdammar nedströms bron och forsar därmed inte synbart rakt under densamma.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (2)

Tisdag 2 augusti 2011

Järnvägsbron över Korsnäsströmmen sedd från norr. 8 år
ID-nummer:  12671
Direktlänk: /bild/00012671/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron sedd från sydost med överfallsdammen i den ostligaste grenen av vattendraget i förgrunden. 8 år
ID-nummer:  12672
Direktlänk: /bild/00012672/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!