Korsnäs (Koä)

Korsnäs driftplats är belägen i östra delen av Falu tätort. Bangården ligger i stadsdelen med samma namn, men driftplatsen sträcker sig ytterligare ett par kilometer österut genom Hosjö på östra sidan av Korsnäsströmmen som järnvägen passerar på en bro strax öster om bangården.

Geografisk översikt