Bangården

Bangården vid Korsnäs driftplats har två huvudspår och ligger i väst-östlig riktning med normalhuvudspåret på norra sidan. Ser man mer detaljerat är spåren inte alls raka, från väster inleds bangården med en högerkurva följd av en lång vänsterkurva som vrider banan till nordostlig riktning vid östra bangårdsänden. Genom ett par kurvor öster om bangårdsänden vrids banan åter till ostlig riktning. Teknikhuset finns på bangårdens norra sida nära östra bangårdsänden. I östra delen av bangården finns också ett sidospår på södra sidan som ansluter österut till det avvikande huvudspåret strax före växeln till normalhuvudspåret.

Bilder och filmer (10)

Tisdag 2 augusti 2011

Västra bangårdsänden i Korsnäs sedd från väster. 7 år
ID-nummer:  12661
Direktlänk: /bild/00012661/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdems två huvudspår slingrar sig fram och ses här med mellansignalerna i västra delen i förgrunden. 7 år
ID-nummer:  12662
Direktlänk: /bild/00012662/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från östra delen. Här finns ett sidospår på södra sidan till vilket hastighetstavlan av äldre modell hör. 7 år
ID-nummer:  12663
Direktlänk: /bild/00012663/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan mot mellansignalerna som föregår den östra bangårdsänden. 7 år
ID-nummer:  12664
Direktlänk: /bild/00012664/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset ligger på bangårdens norra sida nära östra bangårdsänden. 7 år
ID-nummer:  12665
Direktlänk: /bild/00012665/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med teknikhuset finns en växel i sidospåret för anslutningen till det avvikande huvudspåret, vy västerut. 7 år
ID-nummer:  12666
Direktlänk: /bild/00012666/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sidospårets anslutning till det avvikande huvudspåret sker före de dvärgsignaler som i sin tur föregår växeln mellan huvudspåren, skyddsspåret till höger. 7 år
ID-nummer:  12667
Direktlänk: /bild/00012667/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Västra Strömvägen mellan östra bangårdsänden och bron över Korsnäsströmmen sedd från norr. 7 år
ID-nummer:  12668
Direktlänk: /bild/00012668/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården från plankorsningen. 7 år
ID-nummer:  12669
Direktlänk: /bild/00012669/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot bron över Korsnäsströmmen från samma plankorsning. 7 år
ID-nummer:  12670
Direktlänk: /bild/00012670/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 12 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!