Östra utfarten

Strax öster om Korsnäs­strömmen vid den bevakade plan­kors­ningen med Östra Ström­gatan finns mellan­signal­erna Koä 1/10 i riktning mot Gävle och Koä 1/3 i riktning mot Falun. Driftplatsen Korsnäs sträcker sig dock ytter­ligare 1,3 kilometer österut då håll- och lastplatsen Hosjö med sidospår infogades i denna 1975.

Efter kurvan vid plan­korsningen och mellan­signalerna följer en omkring 700 meter lång raklinje i ostlig riktning till stor del parall­ellt med Central­vägen, den gamla genom­farts­vägen mellan Korsnäs och Hosjö. I östra delen av raklinjen finns också den bevakade plan­kors­ningen med Skut­udds­vägen. Strax före respektive i kurvan som följer finns de två motriktade fristående försignalerna till utfarts­block­signalen respektive mellan­signalen före bangården. På raklinjen efter kurvan korsar Central­vägen järnvägen i ytter­ligare en bevakad plan­korsning. Längre österut korsar riksväg 80 järn­vägen på en bro och vid den finns också östra drift­plats­gränsen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (9)

Tisdag 2 augusti 2011

Plankorsningen med Östra Strömvägen sedd från norr. 7 år
ID-nummer:  12673
Direktlänk: /bild/00012673/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 13 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bron över Korsnäsströmmen från plankorsningen med Östra Strömvägen. 7 år
ID-nummer:  12674
Direktlänk: /bild/00012674/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 13 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plankorsning, här finns mellansignalen Koä 1/10 och den motriktade Koä 1/3 vid vad som skulle ha kunnat vara driftplatsgränsen, den finns dock ytterligare 1,3 kilometer österut. 7 år
ID-nummer:  12675
Direktlänk: /bild/00012675/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 13 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Skutuddsvägen sedd från söder. 7 år
ID-nummer:  12676
Direktlänk: /bild/00012676/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 13 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen västerut från plankorsningen med Skutuddsvägen, längst bort skymtar mellansignalen Koä 1/3. 7 år
ID-nummer:  12677
Direktlänk: /bild/00012677/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 13 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plankorsning, här syns den fristående försignalen till utfartsblocksignalen Koä L2. 7 år
ID-nummer:  12678
Direktlänk: /bild/00012678/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 13 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Centralvägen korsar järnvägen i sned vinkel, vy från nordväst. 7 år
ID-nummer:  12679
Direktlänk: /bild/00012679/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 13 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plankorsningen med Centralvägen, längst bort i kurvan skymtar försignalen till mellansignalen Koä 1/3. 7 år
ID-nummer:  12680
Direktlänk: /bild/00012680/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 13 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plankorsning. Här syns utfartsblocksignalen Koä L2 under viadukten för riksväg 80. 7 år
ID-nummer:  12681
Direktlänk: /bild/00012681/
Fotodatum: den 2 augusti 2011
Publicerad: den 13 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!