Skellefteå–Skelleftehamns övre IV

Från den södra linjeplatssignalen i Ursviken fram till driftplatsgränsen i Skelleftehamn är det drygt 2,5 kilometer. Vid linjeplatssignalen följer banan Ursviks­fjärdens strand, men efter det kurviga partiet vid signalen lämnar banan vattnets omedelbara närhet och går norr om villaområdet Ören. En infartsväg till området korsas på bro varefter banan får bebyggelse på båda sidor när den tillfälligt lämnar Järnvägsleden. Vid Fyrvaktargatan finns en bevakad plankorsning med en gång- och cykelväg och strax efter den finns försignalen till Skelleftehamns övre. Här närmar sig järnvägen åter Järnvägsleden och går i något omlagt läge tätt intill trafikplatsen där Järnvägsleden möter Sund­grunds­leden, den senare korsas på bro. Härefter återstår sedan en knapp kilometers parallellgång med länsvägen fram till infarten till Skelleftehamn strax efter gång- och cykelbron över väg och järnväg som välkomnar alla till Skelleftehamn.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (13)

Tisdag 20 oktober 2009

Järnvägen vid Ursviksfjärden sedd i riktning mot Skellefteå, i kurvan skymtar linjeplatssignalen för linjeplatsen Ursviken.  8 år
ID-nummer:  19823
Direktlänk: /bild/00019823/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Skelleftehamn från samma plats, länsväg 372 syns uppe till vänster.  8 år
ID-nummer:  19824
Direktlänk: /bild/00019824/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan järnvägen och vattnet finns en gång- och cykelbana.  8 år
ID-nummer:  19825
Direktlänk: /bild/00019825/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilometertavla 60, i den följande kurvan lämnar järnvägen vattnets omedelbara närhet.  8 år
ID-nummer:  19826
Direktlänk: /bild/00019826/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen i riktning mot Skellefteå där den når Ursviksfjärden.  8 år
ID-nummer:  19827
Direktlänk: /bild/00019827/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen parallellt med Fyrvaktargatan vy i riktning mot Skellefteå. Bakom kurvan korsar järnvägen infarten till villaområdet mellan järnvägen och vattnet planskilt.  8 år
ID-nummer:  19828
Direktlänk: /bild/00019828/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen för gång- och cykelbana vid Fyrvaktargatan, vy mot Skelleftehamn från samma plats som ovan.  8 år
ID-nummer:  19829
Direktlänk: /bild/00019829/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Skellefteå från plankorsningen.  8 år
ID-nummer:  19830
Direktlänk: /bild/00019830/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Skelleftehamn från plankorsningen, här syns också försignalen till Skelleftehamns övre.  8 år
ID-nummer:  19831
Direktlänk: /bild/00019831/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen korsar Sundgrundsleden på bro mellan Ursviken och Skelleftehamn.  8 år
ID-nummer:  19832
Direktlänk: /bild/00019832/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd i riktning mot Skellefteå strax utanför driftplatsgränsen i Skelleftehamn med länsväg 372 Järnvägsleden till höger.  8 år
ID-nummer:  19833
Direktlänk: /bild/00019833/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot infarten till Skelleftehamns övre från samma plats som ovan.  8 år
ID-nummer:  19834
Direktlänk: /bild/00019834/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Skellefteå från Skelleftehamns övre sedd från gångbron över väg och järnväg.  8 år
ID-nummer:  19835
Direktlänk: /bild/00019835/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!