Ursviken (Uvn)

Ursviken var en av Skellefteåbanans ursprungliga stationer men lades ned i början på 1990-talet för att några år senare återuppstå som linjeplats. Av den gamla bangården återstår en del av sidospåret på sydvästra sidan som bildar en del av ett industrispår. I änden mot Skellefteå är växel och sidospår rivet liksom ett industrispår mot väster. En bevakad plankorsning utan bommar finns mellan linjeplatssignalen från Skellefteå och växeln, dessutom finns en bevakad plankorsning med en gång- och cykelväg mellan växeln och linjeplatssignalen i söder.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Tisdag 20 oktober 2009

Plankorsningen vid linjeplatsen Ursviken sedd från söder.  8 år
ID-nummer:  19839
Direktlänk: /bild/00019839/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Skellefteå från plankorsningen, baksidan på linjeplatssignalen Uvn A syns i kurvan.  8 år
ID-nummer:  19836
Direktlänk: /bild/00019836/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rester av ett sidospår ligger kvar på banans sydvästra sida.  8 år
ID-nummer:  19837
Direktlänk: /bild/00019837/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om plankorsningen ligger spåret kvar med anslutning till en industrifastighet, i andra änden av raklinjen finns en växel i huvudspåret med skyddsväxel. Stationshuset låg på vänster sida av spåren.  8 år
ID-nummer:  19838
Direktlänk: /bild/00019838/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sydost om växeln finns flera skarpa kurvor. Här syns den första i riktning mot Skellefteå, växeln ligger längst bort i bild.  8 år
ID-nummer:  19840
Direktlänk: /bild/00019840/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här finns en plankorsning med en gång- och cykelväg.  8 år
ID-nummer:  19841
Direktlänk: /bild/00019841/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från söder.  8 år
ID-nummer:  19842
Direktlänk: /bild/00019842/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen går här nära Ursviksfjärdens strand.  8 år
ID-nummer:  19843
Direktlänk: /bild/00019843/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvorna fortsätter förbi den södra linjeplatssignalen, vy i riktning mot Skelleftehamn.  8 år
ID-nummer:  19844
Direktlänk: /bild/00019844/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjeplatssignalen Uvn B som kontrollbekräftar växeln något längre norrut.  8 år
ID-nummer:  19845
Direktlänk: /bild/00019845/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!