Bastuträsk–Skellefteå–Skelleftehamn

Statsbanan Bastuträsk–Skellefteå–Skelleftehamn öppnades för allmän trafik 1912. Banan elektrifierades 1997.

Geografisk översikt