Skelleftehamns övre (Söv)

Skelleftehamns övre är änddriftplats på järnvägen mellan Bastuträsk och Skelleftehamn. Driftplatsen omfattar numera bangården vid Skelleftehamns övre liksom spåret ut förbi den gamla ändstationen Skelleftehamns nedre till överlämningsbangården mot Bolidens Rönnskärsverk vid Hamnskär och Rönnskär. Stationshuset i centrala Skelleftehamn finns kvar och intill det bangården med lokstall i östra änden och en gammal personalbostad intill det.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (57)

Tisdag 20 oktober 2009

Infarten till Skelleftehamns övre intill den gångbro som korsar både järnvägen och länsväg 372.  7 år
ID-nummer:  19766
Direktlänk: /bild/00019766/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten sedd från bron, till höger syns också den motriktade utfartssignalen.  7 år
ID-nummer:  19767
Direktlänk: /bild/00019767/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett utdragsspår följer huvudspåret från bangården mot utfarten.  7 år
ID-nummer:  19768
Direktlänk: /bild/00019768/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från lastkajen något nordväst om stationshuset.  7 år
ID-nummer:  19769
Direktlänk: /bild/00019769/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordvästra bangårdsänden från lastkajen.  7 år
ID-nummer:  19770
Direktlänk: /bild/00019770/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill lastkajen står kilometertavla 63, vy österut.  7 år
ID-nummer:  19771
Direktlänk: /bild/00019771/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två spåren närmast kajen är säckspår varefter fyra genomgående spår följer. Stationshuset skymtar till höger.  7 år
ID-nummer:  19772
Direktlänk: /bild/00019772/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stoppbockar för de två oelektrifierade säckspåren strax nordväst om stationshuset.  7 år
ID-nummer:  19773
Direktlänk: /bild/00019773/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset, vy från nordväst.  7 år
ID-nummer:  19774
Direktlänk: /bild/00019774/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lok och vagnar på bangården som numera endast används av godståg.  7 år
ID-nummer:  19775
Direktlänk: /bild/00019775/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd not nordväst vid stationshuset.  7 år
ID-nummer:  19776
Direktlänk: /bild/00019776/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst i höstsolen.  7 år
ID-nummer:  19777
Direktlänk: /bild/00019777/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från spårsidan.  7 år
ID-nummer:  19778
Direktlänk: /bild/00019778/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En tillbyggnad finns på stationshusets ursprungliga nordvästra gavel.  7 år
ID-nummer:  19779
Direktlänk: /bild/00019779/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, fasaden mot spåren.  7 år
ID-nummer:  19780
Direktlänk: /bild/00019780/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster.  7 år
ID-nummer:  19781
Direktlänk: /bild/00019781/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  7 år
ID-nummer:  19782
Direktlänk: /bild/00019782/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  7 år
ID-nummer:  19783
Direktlänk: /bild/00019783/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  7 år
ID-nummer:  19784
Direktlänk: /bild/00019784/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med den tillbyggda delen närmast,  7 år
ID-nummer:  19785
Direktlänk: /bild/00019785/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst strax öster om stationshuset.  7 år
ID-nummer:  19786
Direktlänk: /bild/00019786/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats mot lokstallet.  7 år
ID-nummer:  19787
Direktlänk: /bild/00019787/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut mot stationshuset vid lokstallet.  7 år
ID-nummer:  19788
Direktlänk: /bild/00019788/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet har sju platser.  7 år
ID-nummer:  19789
Direktlänk: /bild/00019789/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vändskivan utanför stallet.  7 år
ID-nummer:  19790
Direktlänk: /bild/00019790/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av lokstallets södra del.  7 år
ID-nummer:  19791
Direktlänk: /bild/00019791/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Del av stallet sett från söder.  7 år
ID-nummer:  19792
Direktlänk: /bild/00019792/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från söder.  7 år
ID-nummer:  19793
Direktlänk: /bild/00019793/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla personalhuset 27 omedelbart söder om lokstallet, här sett från norr.  7 år
ID-nummer:  19794
Direktlänk: /bild/00019794/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma hus sett från öster.  7 år
ID-nummer:  19795
Direktlänk: /bild/00019795/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sysöstra växeln på Skelleftehamns övres bangård med personalhuset till höger.  7 år
ID-nummer:  19796
Direktlänk: /bild/00019796/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården vid Skelleftehamns övre sedd från sydost.  7 år
ID-nummer:  19797
Direktlänk: /bild/00019797/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret fortsätter vidare mot sydost mot Rönnskär, till vänster viker spåret mot oljehamnen av.  7 år
ID-nummer:  19798
Direktlänk: /bild/00019798/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Personalhuset med lokstallet i bakgrunden sett från plankorsningen med S:t Örjansvägen, korsningen är endast upplåten för gång- och cykeltrafik.  7 år
ID-nummer:  19799
Direktlänk: /bild/00019799/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med S:t Örjans kyrka i bakgrunden.  7 år
ID-nummer:  19800
Direktlänk: /bild/00019800/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med personalhus och lokstall i bakgrunden sedd från söder.  7 år
ID-nummer:  19801
Direktlänk: /bild/00019801/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mot Rönnskär viker av söderut och korsar Järnvägsleden i plan, i förgrunden spåret till oljehamnen.  7 år
ID-nummer:  19802
Direktlänk: /bild/00019802/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mot oljehamnen sett från Järnvägsleden.  7 år
ID-nummer:  19803
Direktlänk: /bild/00019803/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården från korsningen mellan Järnvägsleden och oljehamnsspåret.  7 år
ID-nummer:  19804
Direktlänk: /bild/00019804/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från korsningen mellan Järnvägsleden och huvudspåret från Rönnskär strax intill.  7 år
ID-nummer:  19805
Direktlänk: /bild/00019805/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Söv 1/5 följer strax efter plankorsningen i riktning mot Rönnskär med Söv 1/4 i ryggen. Signalerna står där en driftplatsgräns normalt skulle gå, men driftplatsen Skelleftehamns övre omfattar även spåren ner till överlämningsbangården på Rönnskär.  7 år
ID-nummer:  19806
Direktlänk: /bild/00019806/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Järnvägsleden sedd från söder.  7 år
ID-nummer:  19807
Direktlänk: /bild/00019807/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen korsar det lilla sundet över till Kallholmen och en växel mot hamnspåren där följer, vy norrut i riktning mot Skelleftehamns övre.  7 år
ID-nummer:  19808
Direktlänk: /bild/00019808/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kallholmen med spåret mot Rönnskär på andra sidan Järnvägsleden och hamnspår i bakgrunden, här inne på hamnområdet låg stationen Skelleftehamns nedre.  7 år
ID-nummer:  19809
Direktlänk: /bild/00019809/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre fram i kurvan står mellansignalen Söv 1/7 som sista huvudsignal i riktning mot Rönnskär.  7 år
ID-nummer:  19822
Direktlänk: /bild/00019822/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I slutet av kurvan finns den motriktade mellansignalen Söv 1/2 på andra sidan plankorsningen vid infarten till hamnområdet. Signalen heter numera med ny spårnumrering 11/2.  7 år
ID-nummer:  19811
Direktlänk: /bild/00019811/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan och Järnvägsleden mellan havsvikarna på Kallholmen, vy västerut.  7 år
ID-nummer:  19810
Direktlänk: /bild/00019810/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen och vägen fortsätter parallellt mot Rönnskär.  7 år
ID-nummer:  19812
Direktlänk: /bild/00019812/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Söv 1/2 i riktning mot bangården i Skelleftehams övre.  7 år
ID-nummer:  19814
Direktlänk: /bild/00019814/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen har motlut upp mot bron över till Rönnskär strax bakom kurvan.  7 år
ID-nummer:  19813
Direktlänk: /bild/00019813/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–57
Andra bilder från platsen (2)