Kälsberg (Klbg)

Historiken för byn Kälsberg sträcker sig tillbaka till början av 1800-talet. Byn innehåller inte och har inte innehållit någon mer samlad bebyggelse utan i stället enstaka bebyggelse spridd över en sträcka på drygt fem kilometer på Piteälvens västra sida. Området ligger till stor del i besvärlig och svårodlad terräng och den åkermark som så småningom odlades upp blev därför inte heller den i någon större grad sammanhängande. Ett av de större områdena med öppen jordbruksmark blev dock det flacka partiet precis nedanför Kälsbergets dramatiskt stupande östra sida där järnvägen sedan också drogs fram. Det är omkring 500 meter mellan berget och älven, men de branta niporna kring älven inskränker odlingsområdets bredd ytterligare. Idag har denna mark åter blivit skogsmark medan odling sker på mark inom Kälsbergs by längre söderut som vi kommer att se senare i serien.

I slutet av 1940-talet inleddes en ny era för bygden nedanför Kälsbergets stup när bygget av en stor drivmedelsdepå för förvaret påbörjades. Anläggningen som var insprängd i Kälsberget stod klar några år senare och sysselsatte som mest 10 anställda. Ett förbindelsespår som byggdes strax söder om jord­bruks­marken från huvud­linjen fram till och direkt in i berget genom en port i den lodräta bergväggen intill landsvägen gjorde det möjligt att köra bränsle­vagnar på järnväg direkt in i anläggningen. Detta spår gav upphov till trafikplatsen Kälsberg vid kilometer 8,2. Senare utökades depåområdet när ett större område norr om för­bindelse­spåret, den södra delen av den uppodlade marken, togs i anspråk i mitten av 1960-talet. Ett sidospår som har haft anslutning till linjen både söder och norr om depåområdet anlades samtidigt som det gamla för­bindelse­spåret direkt till bergrummet revs och trafik­platsen Kälsberg flyttades därmed något norrut. Anläggningen togs ur drift i början av 2000-talet och är nu i privat ägo, järn­vägs­an­lägg­ningen vid depån avvecklades i samband med detta.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (49)

Fredag 1 februari 2013

Vy österut från en av Kälsbergets nordligaste toppar. Järnvägen syns som ett streck genom skogen i bildens nedre del, den lövskog som numera växer på den tidigare åkermarken. Något längre bort syns Piteälvens djupt nedskurna fåra med en bredare del omedelbart nedströms den smala passagen Stryckan.  11 år
ID-nummer:  14873
Direktlänk: /bild/00014873/
Fotodatum: den 1 februari 2013
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från samma topp ned mot den gamla bränsledepån och järnvägen omedelbart bortom den. Längst ned i bild skymtar landsvägen omkring 100 höjdmeter ned och längre bort kan man även här skymta Piteälven.  11 år
ID-nummer:  14874
Direktlänk: /bild/00014874/
Fotodatum: den 1 februari 2013
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från berget där järnvägen syns försvinna bort i fjärran. En annalkande snöby skymmer nästan en annan mycket karakteristisk bergstopp vid horisonten strax till höger om bildens mitt, den kommer vi att se mer av framöver.  11 år
ID-nummer:  14875
Direktlänk: /bild/00014875/
Fotodatum: den 1 februari 2013
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från det gamla depåområdet mot den högre av de två närmaste topparna på Kälsberget.  11 år
ID-nummer:  14897
Direktlänk: /bild/00014897/
Fotodatum: den 1 februari 2013
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grinden för den norra banvallen ut mot nuvarande järnväg som passerar bakom träden till höger.  11 år
ID-nummer:  14898
Direktlänk: /bild/00014898/
Fotodatum: den 1 februari 2013
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut inne på det före detta depåområdet, spåret låg någonstans i bildens vänstra del.  11 år
ID-nummer:  14899
Direktlänk: /bild/00014899/
Fotodatum: den 1 februari 2013
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längre söderut, spåret bör ha legat till höger om lyktstolparna, men säker är jag inte. Nuvarande järnväg passerar bakom träden till höger.  11 år
ID-nummer:  14900
Direktlänk: /bild/00014900/
Fotodatum: den 1 februari 2013
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett gammalt depåområde med nytt användningsområde.  11 år
ID-nummer:  14901
Direktlänk: /bild/00014901/
Fotodatum: den 1 februari 2013
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla depåområdet i Kälsberg sett från söder.  11 år
ID-nummer:  14902
Direktlänk: /bild/00014902/
Fotodatum: den 1 februari 2013
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra grinden där den gamla banvallen vänder åter ut mot linjen.  11 år
ID-nummer:  14903
Direktlänk: /bild/00014903/
Fotodatum: den 1 februari 2013
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen ansluter till linjen i det kraftiga motlut som börjar vid kilometer 8.  11 år
ID-nummer:  14904
Direktlänk: /bild/00014904/
Fotodatum: den 1 februari 2013
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare södra spårinfarten sedd norrut.  11 år
ID-nummer:  14905
Direktlänk: /bild/00014905/
Fotodatum: den 1 februari 2013
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen utanför det gamla depåområdet vars staket syns till vänster, vy norrut.  11 år
ID-nummer:  14906
Direktlänk: /bild/00014906/
Fotodatum: den 1 februari 2013
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Depån sedd norrut vid det tidigare sidospåret.  11 år
ID-nummer:  14920
Direktlänk: /bild/00014920/
Fotodatum: den 1 februari 2013
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 15 maj 2012

En vårvy vid järnvägen i norra delen av den tidigare jordbruksmarken nedanför Kälsberget som skymtar genom den björkskog som nu växer på markerna.  11 år
ID-nummer:  14876
Direktlänk: /bild/00014876/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vi befinner oss i södra änden av 90-graderskurvan där vägen passerar över järnvägen och samtidigt som båda vrider till sydlig riktning. Här vy norrut med kilometertavla 7 mitt i bild.  11 år
ID-nummer:  14877
Direktlänk: /bild/00014877/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, här råder nu efter en lång stigning upp från Högheden plötsligt 20 promilles medlut på en sträcka av omkring 400 meter ned mot den gamla bränsleanläggningen som skymtar längre bort, detta då Kälsbergets långa höjdutlöpare norrut har passerats i kurvan.  11 år
ID-nummer:  14878
Direktlänk: /bild/00014878/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 januari 2012

Landsvägen sedd söderut där den passerar förbi Kälsbergets dramatiskt stupande östra sida.  11 år
ID-nummer:  14872
Direktlänk: /bild/00014872/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landsvägens passage förbi bergväggen vid Kälsberg sedd från söder.  11 år
ID-nummer:  14919
Direktlänk: /bild/00014919/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 14 juni 2011

Vy norrut vid platsen där den norra anslutningsväxeln för spåret från bränsledepån till linjen låg, längst bort i bild inleds den långa 90-graderskurvan fram mot landsvägsbron.  11 år
ID-nummer:  14879
Direktlänk: /bild/00014879/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen för depåspåret ligger fortfarande kvar och ses här vika av mot höger.  11 år
ID-nummer:  14880
Direktlänk: /bild/00014880/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Depåspårets norra anslutning till linjen, vy norrut.  11 år
ID-nummer:  14881
Direktlänk: /bild/00014881/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen är välskyltad med korrekt namn mot banan.  11 år
ID-nummer:  14882
Direktlänk: /bild/00014882/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Depåspårets banvall är spärrad med några betongtrummor och en mängd sly.  11 år
ID-nummer:  14883
Direktlänk: /bild/00014883/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen sedd söderut fram mot grindarna till det gamla depåområdet.  11 år
ID-nummer:  14884
Direktlänk: /bild/00014884/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd söderut där den i horisontellt läge passerar omedelbart öster om det gamla depåområdet.  11 år
ID-nummer:  14885
Direktlänk: /bild/00014885/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats där den gamla banvallen ses vika av från namnskylten i bildens högra del ut mot vänster bildkant.  11 år
ID-nummer:  14886
Direktlänk: /bild/00014886/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma plats sedd från banans östra sida med berget i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  14887
Direktlänk: /bild/00014887/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut mellan de tidigare växlarna vid Kälsberg.  11 år
ID-nummer:  14889
Direktlänk: /bild/00014889/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  14888
Direktlänk: /bild/00014888/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–49