Nyfors–Arnemark III

Vid Kälsberg såg vi att banan efter 90-graderskurvan vid rundningen av Kälsbergets norra ände når ett kraftigt medlut som redan på den första raklinjen i sydlig riktning planar ut till en nästan horisontell sträcka fram till den tidigare lastplatsen. Vi såg också att vi här har ett par raklinjer med en svag mellanliggande kurva vid den tidigare norra anslutningen av det gamla depåspåret och att ett kraftigt motlut inleds vid kilometer 8 i vilket spåret till bergrummet anslöt. Denna 20-promillesstigning infaller i den första av två motriktade kurvor med radie omkring 450 meter som resulterar i en förflyttning mot den högre terrängen i väster. Redan i den södra kurvan minskar lutningen till drygt 10 promille och det värdet håller i sig en och en halvkilometer fram tills den högsta nivån nås vid kilometer 10.

En mindre obevakad plankorsning passeras på den första av de tre följande raklinjerna i stigningen, raklinjer som är separerade av ett par svaga kurvor. Markförhållandena som har lett till att Piteälven flyter fram djupt nedskuren i den omgivande terrängen visar sig strax också vid järnvägen som trots att den går på behörigt avstånd från niporna vid älven i kurvan korsar det på ett liknande sätt nedskurna biflödet Gumsgraven på en hög bank. Strax efter följer en numera stängd plankorsning för en väg mellan älven och bebyggelsen i Frammatill och Innatill, byn Kälsbergs första gårdar som dock inte är synliga från järnvägen. Den tredje av raklinjerna i stigningen är hela 700 meter lång och i början av den öppnar sig odlingsmark på banans västra sida vid Hugget, precis före den obevakade plankorsningen med en skogsbilväg där banan planar ut till horisontell på högsta nivån på hela sträckan Älvsbyn–Piteå. Den ligger här 91 meter över havet, 50 meter över bangården i Älvsbyn och 87 meter över bangården i Piteå. Vid denna plankorsning vid kilometer 9+900 finns också banans tredje AT-transformator, de två första har vi tidigare sett vid det ena benet i triangelspåret i Nyfors.

Höjdpunkten på banan är egentligen mer en sträcka än en punkt. Bandata visar visserligen på ett mycket svagt medlut från plankorsningen och söderut, men skyltningen i fält menar liksom den äldre banprofilen att banan är horisontell i omkring en kilometer. När raklinjen förbi plankorsningen är slut är det dock dags för ytterligare ett par direkt på varandra följande motriktade kurvor och i den södra av dessa korsas ännu en nedskuren bäck, Storbrobäcken, på en hög bank. Avståndet till älven har nu ökat till 700 meter och blir ytterligare något längre söderut mer än en kilometer, däremot är avståndet till branterna som omger älven bara marginellt större än tidigare. Järnvägens närmaste omgivningar består nu dock av mycket flack skogsmark som endast bryts av några steniga kullar norr om Storbrobäcken. Därmed kan banan fortsätta i horisontellt läge på den följande 300 meter långa raklinjen förbi kilometer 11 fram mot f.d. hållplatsen Grubban.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (26)

Torsdag 10 juni 2010

Den plankorsningen för en gammal skogsväg vid kilometer 8,6–8,7 sedd från väster i sluttningen ner mot älven.  10 år
ID-nummer:  14927
Direktlänk: /bild/00014927/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen, högerkurvan följs av den vänsterkurva i vilken den gamla banvallen till bergrummet i Kälsberget vek av, kurvan som följs av raklinjen vi den senare trafikplatsen Kälsberg.  10 år
ID-nummer:  14928
Direktlänk: /bild/00014928/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen med en mindre trumma under spåret i förgrunden. Korsningen ligger på en omkring 200 meter lång raklinje.  10 år
ID-nummer:  14929
Direktlänk: /bild/00014929/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här gick inte korsningen att använda för trafik på den skogsvägen, arbete med slipersbyte pågick vid tillfället.  10 år
ID-nummer:  14930
Direktlänk: /bild/00014930/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En bit upp i backen väster om järnvägen blickar vi söderut mot järnvägens fortsättning i riktning mot Arnemark.  10 år
ID-nummer:  14931
Direktlänk: /bild/00014931/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 14 juni 2011

Samma kurva som ovan sedd från andra hållet med den välbekanta bergstoppen intill den gamla bränsledepån i Kälsberg i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  14932
Direktlänk: /bild/00014932/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax norr om den numera stängda plankorsningen nedanför gården Frammatill passerar banan över Gumsgraven där vattnet rinner genom banvallen i en trumma omkring tio meter under rälsen.  10 år
ID-nummer:  14933
Direktlänk: /bild/00014933/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söderut följer en drygt 300 meter lång raklinje.  10 år
ID-nummer:  14934
Direktlänk: /bild/00014934/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 10 juni 2010

Skogsbilvägen vid Hugget har ersatt plankorsningar både norrut och söderut, här sedd från väster.  10 år
ID-nummer:  14935
Direktlänk: /bild/00014935/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut i riktning mot Nyfors från den obevakade plankorsningen med skogsbilvägen.  10 år
ID-nummer:  14936
Direktlänk: /bild/00014936/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den 700 meter långa raklinjen fortsätter även söder om plankorsningen. Skylten till vänster visar att vi nu har nått den horisontella sträcka som utgör banans kilometerlånga höjdpunkt 91 meter över havet.  10 år
ID-nummer:  14937
Direktlänk: /bild/00014937/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid korsningen står banans tredje AT-transformator, de första två står vid AT-sträckans början i triangelspåret i Nyfors.  10 år
ID-nummer:  14938
Direktlänk: /bild/00014938/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 14 juni 2011

Efter avverkning har man numera utsikt över åkermarken vid Hugget från plankorsningen vid AT-transformatorn. I bakgrunden syns också Kälsbergets högsta topp i det långsträckta bergets södra ände.  10 år
ID-nummer:  14939
Direktlänk: /bild/00014939/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blickar man norrut skymtar bergstoppen vid bränsledepån i skogskanten strax till vänster om den andra kontaktledningsstolpen.  10 år
ID-nummer:  14940
Direktlänk: /bild/00014940/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om korsningen har lutningstavlan till vänster nu även tappt den vinge som informerade om den horisontella sträcka som följer. På stolpen till höger syns elkablarna från AT-transformatorn ansluta till matarledningarna och kontaktledning med förstärkningslina.  10 år
ID-nummer:  14941
Direktlänk: /bild/00014941/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den enkla plankorsningen sedd från väster med AT-transformatorn till höger.  10 år
ID-nummer:  14942
Direktlänk: /bild/00014942/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 28 januari 2012

Åkermarken vid Hugget sedd från sydväst med järnvägen vid den bortre skogskanten. Jämfört med de öppna markerna omkring Älvsbyn och längre söderut i Piteälvens dalgång är denna inte så stor, ändå är det nog för närvarande det största öppna markområdet i Kälsbergs by.  10 år
ID-nummer:  14943
Direktlänk: /bild/00014943/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot banan över åkermarken från nordväst, AT-transformatorn syns till höger.  10 år
ID-nummer:  14944
Direktlänk: /bild/00014944/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 15 maj 2012

Vy norrut från raklinjens södra ände.  10 år
ID-nummer:  14945
Direktlänk: /bild/00014945/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
efter en kort kurva följer i nästa motriktade passagen över Storbrobäcken, vy söderut.  10 år
ID-nummer:  14946
Direktlänk: /bild/00014946/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även Storbrobäcken är djupt nedskuren med en trumma närmare tio meter under rälsen.  10 år
ID-nummer:  14947
Direktlänk: /bild/00014947/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvorna vid Storbrobäcken sedda från söder, ravinen följer bortom den närmaste kontaktledningsstolpen.  10 år
ID-nummer:  14948
Direktlänk: /bild/00014948/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plötsligt dök ett norrgående tåg draget av Td 399 upp.  10 år
ID-nummer:  14949
Direktlänk: /bild/00014949/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den följande raklinjen passeras kilometer 11, här vy norrut.  10 år
ID-nummer:  14950
Direktlänk: /bild/00014950/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 7 februari 2012

Vy österut länga banan i riktning mot Piteå vid den obevakade plankorsningen omedelbart söder om Tvärån.  3 år
ID-nummer:  28793
Direktlänk: /bild/00028793/
Fotodatum: den 7 februari 2012
Publicerad: den 7 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 januari 2012

Ett timmertåg rullar norrut genom Piteälvens dalgång genom byn Salberg mellan Arnemark och Nyfors i januariskymningen.  3 år
ID-nummer:  28152
Direktlänk: /bild/00028152/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 14 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!