Älvsbyn–Piteå

Statsbanan Älvsbyn - Piteå öppnades för allmän trafik 1915. Från Älvsbyn följer banan Pite­älvens västra sida ner till Sikfors där den korsar Pite­älven på en märklig bro genom det vatten­kraft­verk som uppfördes strax före banan byggdes. Banan fortsätter på älvens östra sida genom Arnemark där vi idag finner banans enda mötes­station. Närmare Piteå följer den f.d. ursprung­liga stationen Bölebyn vilken 5 kilo­meter senare följs av Öjebyns f.d. station, också den ursp­rung­lig. Härifrån återstår endast drygt fem kilo­meter till Piteå station nära stadens centrum.

1955 stod en fem kilo­meter lång för­läng­ning av banan från Piteå till Munk­sund klar. 1973 byggdes också ett 8 kilometer långt indu­stri­spår från denna bana till Piteå djup­hamn vid Haraholmen. 1995 stod en ny anslutning till Stam­banan genom övre Norr­land klar med tri­angel­spår vid Nyfors strax söder om Älvsbyn vilket flyttade banan utanför Älvs­byns tätort och förlängde den med 2 kilometer. Samma år elektri­fier­ades också sträckan Nyfors-Piteå. Banan från Piteå bangård till Svedjan­ban­gården elektri­fier­ades 2004 medan det kommun­ägda Hara­holms­spåret och an­slut­nings­spåren till Munk­sunds pappers­bruk och sågverken i Munksund och Lövholmen ännu är oelektri­fierade.

Person­trafiken på banan lades definitivt ned 1972. Gods­trafiken på banan är idag om­fatt­ande med system­transporter till skogs­indu­strin. Banan är sedan 1988 klassad som läns­järnväg.

Geografisk översikt