Högheden (Hhn)

Höghedens håll- och lastplats anlades nästan mitt på den ursprung­ligen 2,4 kilo­meter långa rak­linjen i syd­ost­lig riktning knappt fyra kilometer från Älvsby station, den var fram till 1990-talets omlägg­ning hela banans längsta rak­linje. Efter stig­ningen upp från bron över Kors­träsk­bäcken finns här en längre sträcka med mycket svagt medlut mot Piteå belägen omkring 53 meter över havet och 12 meter högre än Älvsby station, den syd­ost­lig­aste delen av denna fick hysa håll- och lastplatsen. Den anlades på begäran av Älvsby kommun med syfte att betjäna byarna i den södra delen av Älvsby socken, lands­vägen från Gran­träsk korsar nu som då järnvägen en kilo­meter längre mot sydost och en väg anlades fram till denna.

Håll och last­platsen anlades på banans syd­västra sida. Bebygg­elsen bestod av en stations­stuga i vinkel mot spåret och en med den samman­byggd godsbod parall­ellt med spåret på Älvsby­sidan av stations­stugan. Till detta kom ett uthus och ett avträdes­hus. Utanför stugan fanns en 50 meter lång platt­form vid spåret med kant av trä. Nordväst om stations­stugan med gods­bod byggdes ett last­spår med två växlar och 157 meters hinder­fri längd. Vid last­spåret anlades en enkel 10 meter lång lastkaj av trä som senare kom att byggas om med betong­element.

På 1950-talet upphörde Högheden som håll- och lastplats och omvandlades till upp­ställ­nings­plats för bered­skaps­lok. Last­spårets växel närmast stations­stugan togs bort och ett 160 meter långt lokhus i plåt uppfördes på last­spårets plats. Stations­stugan såldes 1960, monterades ned och åter­upp­byggdes inne i Älvsbyn. Kvar blev gods­boden vars gavel som tidigare varit samman­byggd med stations­stugan fick sättas igen. Lokhuset tömdes på sina bered­skaps­lok 1993 och revs sommaren därpå. Godsboden blev kvar till 1995 då den övertogs av Malm­banans vänner och flyttades till järnvägs­muséet i Karlsvik, Luleå, där den sedan renoverades. Kvar i Högheden finns idag endast lastkajen samt grund­rester som torde till­höra gods­boden och stations­stugan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (23)

Fredag 26 oktober 2012

Hållplatsstugan från Högheden på sin nya plats i Älvsbyn, garaget har byggts till på den sida som tidigare låg mot järnvägen.  11 år
ID-nummer:  14869
Direktlänk: /bild/00014869/
Fotodatum: den 26 oktober 2012
Publicerad: den 4 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan bryter av mot omgivande villor, vilket antagligen beror på att den är betydligt äldre än övrig bebyggelse i området.  11 år
ID-nummer:  14870
Direktlänk: /bild/00014870/
Fotodatum: den 26 oktober 2012
Publicerad: den 4 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dörren närmast den gavel som tidigare låg mot spåret har ersatts av ett fönster och den bortre av de två skorstenarna likaså, för att vara helt nedmonterad och återuppbyggd är likheterna med det ursprungliga utseendet ändå slående.  11 år
ID-nummer:  14871
Direktlänk: /bild/00014871/
Fotodatum: den 26 oktober 2012
Publicerad: den 4 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 15 maj 2012

Vy mot Älvsbyn från den tidigare nordvästra bangårdsänden, banvallen vidgas nere till höger i bild.  12 år
ID-nummer:  12765
Direktlänk: /bild/00012765/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 30 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats, här syns den bredare banvallen där lokhuset stod.  12 år
ID-nummer:  12766
Direktlänk: /bild/00012766/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 30 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bland träden närmast ovan döljer sig lastkajen.  12 år
ID-nummer:  12767
Direktlänk: /bild/00012767/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 30 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastkajen sedd från öster från den gamla bangården och platsen för lokhuset.  12 år
ID-nummer:  12768
Direktlänk: /bild/00012768/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 30 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den trädbevuxna lastkajen sedd från söder.  12 år
ID-nummer:  12769
Direktlänk: /bild/00012769/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 30 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Piteå något öster om lastkajen.  12 år
ID-nummer:  12770
Direktlänk: /bild/00012770/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 30 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den öppna platsen vid tidigare östra bangårdsänden, stationshuset stod vid träden på andra sidan öppningen.  12 år
ID-nummer:  12771
Direktlänk: /bild/00012771/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 30 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bangårdens plats sedd från sydost.  12 år
ID-nummer:  12772
Direktlänk: /bild/00012772/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 30 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den öppna platsen, stationsstugan stod vid höger bildkant, i bakgrunden skymtar Rackberget.  12 år
ID-nummer:  12773
Direktlänk: /bild/00012773/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 30 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundrester, fasta och i form av plintar.  12 år
ID-nummer:  12774
Direktlänk: /bild/00012774/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 30 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundrester och några hängrännor finns kvar där stationsstugan och godsboden stod.  12 år
ID-nummer:  12775
Direktlänk: /bild/00012775/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 30 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En fast, uformad grund som kan ha tillhört godsboden.  12 år
ID-nummer:  12776
Direktlänk: /bild/00012776/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 30 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Piteå från stationsstugans tidigare plats.  12 år
ID-nummer:  12777
Direktlänk: /bild/00012777/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 30 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 28 januari 2012

Platsen för den gamla bangården och lokhuset i vinterskrud.  12 år
ID-nummer:  12781
Direktlänk: /bild/00012781/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 30 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Piteå, grundresterna skymtar under snön till höger.  12 år
ID-nummer:  12782
Direktlänk: /bild/00012782/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 30 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 3 juli 2010

Godsboden från Högheden på muséet i Karlsvik, gaveln till höger var sammanbyggd med stationsstugan.  12 år
ID-nummer:  12788
Direktlänk: /bild/00012788/
Fotodatum: den 3 juli 2010
Publicerad: den 30 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 10 juni 2010

Kvarvarande grundrester med banan mot Piteå i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  12778
Direktlänk: /bild/00012778/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 30 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationsområdet sett i riktning mot Piteå från den gamla grunden.  12 år
ID-nummer:  12779
Direktlänk: /bild/00012779/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 30 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bangårdens tidigare plats längs spåret i riktning mot Älvsbyn.  12 år
ID-nummer:  12780
Direktlänk: /bild/00012780/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 30 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 juni 2008

Godsboden från Högheden i renoverat skick vid Norrbottens järnvägsmuseum i Karlsvik, Luleå.  12 år
ID-nummer:  12787
Direktlänk: /bild/00012787/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 30 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!