Strömbegränsningstavla

Strömbegränsningstavlan finns vid sektioneringspunkter i kontaktledningen som saknar skyddssektion men där matningen på de båda sidorna ändå sker över olika brytare. Vid passage gäller följande enligt JTF bilaga 3H: "Tavlan ska passeras utan strömpådrag eller med så lågt pådrag som omständig­heterna medger. Med pådrag avses även åter­matande elbroms. Tavlan får dock passeras med blandbroms om elbroms­effekten är måttlig."

Bilder och filmer (1)

Onsdag 12 januari 2005

Strömbegränsningstavla längs Ostkustbanans nedspår vid utfarten norrut mot Gävle från Uppsala. I bakgrunden ser vi sektionsisolatorn som tavlan gäller. Överst och i bakgrunden ser vi också stoppförbudstavlor. 12 år
ID-nummer:  03546
Direktlänk: /bild/00003546/
Fotodatum: den 12 januari 2005
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!