Stoppförbudstavla

Stoppförbudstavlan markerar ett område där stoppförbud råder för fordon med uppfälld strömavtagare, detta för att kontaktledningen annars riskerar att brinna av. Ur JTF, bil. 3H: "Föraren får inte stanna fordonssättet så att någon uppfälld strömavtagare hamnar mellan två stoppförbudstavlor. om ett fordon med uppfälld strömavtagare tvingas stanna ska strömavtagaren genast fällas ned." Tavlans pilspetsar pekar alltid mot det spår stoppförbudet gäller. Tavlan förekommer exempelvis vid sugtransformatorer.

Bilder och filmer (5)

Lördag 2 april 2005

Stoppförbud längs Norra stambanan vid Undersvik mellan Simeå (Små) och Karsjö (Ksö) 11 år
ID-nummer:  03539
Direktlänk: /bild/00003539/
Fotodatum: den 2 april 2005
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stoppförbud strax söder om försignalen till Simeå (Små) längs Norra stambanan. 11 år
ID-nummer:  03540
Direktlänk: /bild/00003540/
Fotodatum: den 2 april 2005
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 1 januari 1900

Tidigare markerades stoppförbud genom målade gula fält på kontaktledningsstolparna. I gamla SÄO, §3 mom 21, fanns följande skrivning: "Övergångsvis används i stället för stoppförbudstavla även stoppförbudsmärkning, målade gula fält på kontaktledningsstolparna. Stoppförbudsmärkning har samma betydelse som stoppförbudstavla." Någon motsvarande skrivning i JTF tycks inte finnas.
ID-nummer:  03541
Direktlänk: /bild/00003541/
Fotodatum: den 1 januari 1900
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 2 april 2005

Stoppförbud med målade kontaktledningsstolpar längs Ostkustbanan vid Marma (Mrm). Lägg vidare märke till kameralådan i samma modell som fartkameror längs vägarna som sitter på broräcket. Den fotograferar strömavtagare på passerande fordon för att upptäcka defekter som kan leda till kontaktledningshaveri. 11 år
ID-nummer:  03542
Direktlänk: /bild/00003542/
Fotodatum: den 2 april 2005
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stoppförbud på raksträckan vid Mehedeby mellan Orrskog (Os) och Marma (Mrm) längs Ostkustbanan. Till höger syns stolpar med den gamla stoppförbudsmarkeringen, den har dock numera förlorat sin betydelse då stoppförbudstavlor istället monterats. 11 år
ID-nummer:  03544
Direktlänk: /bild/00003544/
Fotodatum: den 2 april 2005
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!