Uppsala C–Löten

Dubbelspårslinjen Uppsala C–Löten var 1,0 kilometer lång och sträckte sig från norra driftplatsgränsen i Uppsala C vid järnvägs­broarna över Råbyvägen och därifrån rakt norrut längs med stadsdelen Svartbäckens östra gräns. Infarten till Löten fanns omkring 200 meter norr om bron över Gamla Uppsalagatan. Dubbelspåret mellan Uppsala och Löten byggdes 2002–2004 och lades då något längre österut än den gamla sträckningen. Det gjorde att avståndet till villabebyggelsen i Svartbäcken ökade så att det fanns plats för ett bullerskyddande plank på den sidan.

När det första spåret på det nya dubbelspåret mellan Löten och Samnan kopplades in i maj 2017 slopades driftplatsen Löten helt och hela sträckan inklusive den gamla linjen Uppsala–Löten ingår sedan dess i den nya linjen Uppsala–Samnan.

Bilder och filmer (20)

Tisdag 24 januari 2006

Den sydligaste delen av linjen sedd söderut mot infarten till Uppsala C.  2 år
ID-nummer:  35192
Direktlänk: /bild/00035192/
Fotodatum: den 24 januari 2006
Publicerad: den 23 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 26 augusti 2005

Linjen sedd i komprimerat teleperspektiv söderut nära driftplatsgränsen till Löten. Räckena på bron över Gamla Uppsalagatan skymtar i förgrunden och längst bort i bild syns infartssignalerna till Uppsala C omedelbart före broarna över Råbyvägen. Längst bort syns också det västra spåret svänga in i den gamla bansträckningen då det spåret använder den gamla bron över Råbyvägen.  12 år
ID-nummer:  10928
Direktlänk: /bild/00010928/
Fotodatum: den 26 augusti 2005
Publicerad: den 20 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 12 januari 2005

Den södra delen av dubbelspårslinjen sedd söderut i riktning mot infarten till Uppsala.  4 år
ID-nummer:  28131
Direktlänk: /bild/00028131/
Fotodatum: den 12 januari 2005
Publicerad: den 4 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dubbelspåret sett norrut från södra änden.  4 år
ID-nummer:  28132
Direktlänk: /bild/00028132/
Fotodatum: den 12 januari 2005
Publicerad: den 4 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilometer 1 finns omedelbart norr om infarten till Uppsala.  4 år
ID-nummer:  28133
Direktlänk: /bild/00028133/
Fotodatum: den 12 januari 2005
Publicerad: den 4 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 1 juni 2004

Det mesta är färdigställt vid bygget av järnvägsbron över G:la Uppsalagatan. Det återstår bl.a. planteringar. Dessutom är det ännu bara ett spår över bron.  15 år
ID-nummer:  03496
Direktlänk: /bild/00003496/
Fotodatum: den 1 juni 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 3 april 2004

Den gamla banvallen är bortschaktad och man har förberett för att bygga en ny.  15 år
ID-nummer:  03494
Direktlänk: /bild/00003494/
Fotodatum: den 3 april 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskin för tillverkning av kalkcementpelare vid broarna över Råbyleden.  15 år
ID-nummer:  03495
Direktlänk: /bild/00003495/
Fotodatum: den 3 april 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 9 mars 2004

Vy norrut från Svartbäcken. Den gamla banvallen utan spår och det nya spåret parallellt med denna. Denna banvall skall rivas upp och det nya uppspåret läggs närmare det nya spår som redan är färdigställt.  15 år
ID-nummer:  03493
Direktlänk: /bild/00003493/
Fotodatum: den 9 mars 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya järnvägsbron över G:la Uppsalagatan har byggts utan att först schakta ut för gatan under den, eftersom det gamla spårets banvall låg alldeles intill bron. Nu har tågtrafiken lagts om till det nya (ner-)spåret, den gamla banvallen har rivits och man har schaktat ut under bron. Dock återsår fortfarande massor omkring bropelarna, där man kan se var marknivån låg under tiden för brons byggande.  15 år
ID-nummer:  03487
Direktlänk: /bild/00003487/
Fotodatum: den 9 mars 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Som föregående bild. På den andra sidan av vägen har den blivande gång-och cykelbanan inte schaktats fram ännu.  15 år
ID-nummer:  03488
Direktlänk: /bild/00003488/
Fotodatum: den 9 mars 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från strax norr om G:la Uppsalagatan. Det gamla spåret är rivet.  15 år
ID-nummer:  03489
Direktlänk: /bild/00003489/
Fotodatum: den 9 mars 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning vid den nya järnvägsbron. Här på Svartbäckensidan anläggs en park.  15 år
ID-nummer:  03490
Direktlänk: /bild/00003490/
Fotodatum: den 9 mars 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron sedd mot Svartbäcken.  15 år
ID-nummer:  03491
Direktlänk: /bild/00003491/
Fotodatum: den 9 mars 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron sedd från Svartbäcken.  15 år
ID-nummer:  03492
Direktlänk: /bild/00003492/
Fotodatum: den 9 mars 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 26 november 2003

Det nya spåret har fått sitt kontaktledningssystem färdigställt. Här strax norr om korsningen med G:la Uppsalagatan.  15 år
ID-nummer:  03480
Direktlänk: /bild/00003480/
Fotodatum: den 26 november 2003
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla spåret sett från Svartbäckensidan in mot centrum. Tyvärr mycket dålig skärpa i bilden.  15 år
ID-nummer:  03481
Direktlänk: /bild/00003481/
Fotodatum: den 26 november 2003
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 28 september 2003

Gammalt och nytt. Vy norrut från den provisoriska GC-järnvägsövergången vid Gamla Uppsalagatan.  15 år
ID-nummer:  03478
Direktlänk: /bild/00003478/
Fotodatum: den 28 september 2003
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 4 november 2002

Schaktat för nya järnvägen. Vy norrut från den provisoriska järnvägsövergången vid Gamla Uppsalagatan.  15 år
ID-nummer:  03469
Direktlänk: /bild/00003469/
Fotodatum: den 4 november 2002
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som föregående bild.  15 år
ID-nummer:  03470
Direktlänk: /bild/00003470/
Fotodatum: den 4 november 2002
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!