Kil–Arvika

Till Kil ankom vi vid halvtretiden på eftermiddagen och här gjordes ett nästan 50 minuter långt uppehåll för att kunna komma in på banan upp mot Charlottenberg utan att störa den relativt täta eftermiddagstrafiken. Resan gick ju inte den närmaste vägen runt Vänern och nu var det alltså dags för en av de längre avstickarna från den sjö vi skulle runda på tre dagar.

Bilder och filmer (28)

Fredag 24 maj 2013

SJK:s extratåg ankommer Kil vid halvtretiden på eftermiddagen.  9 år
ID-nummer:  17451
Direktlänk: /bild/00017451/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Kil var det dags för ett längre uppehåll med möjlighet att se sig om på stationen och dess närhet.  9 år
ID-nummer:  17452
Direktlänk: /bild/00017452/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett massavedståg med Hector Rail som dragare har stannat på ett av bangårdens många spår samtidigt som ett tåg med tomma timmervagnar syns lämna Kil i riktning mot Daglösen. Det senare tåget gjorde att vi var tvungna att hålla tidsramarna hårt på väg mot Kil för att inte försena detta.  9 år
ID-nummer:  17454
Direktlänk: /bild/00017454/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massavedståget var så långt att det sträckte sig från ena bangårdsänden till den andra. Det skulle nu göra rundgång.  9 år
ID-nummer:  17453
Direktlänk: /bild/00017453/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Svenska Järnvägsklubben på utflykt i Värmland.  9 år
ID-nummer:  17455
Direktlänk: /bild/00017455/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtal med lokföraren.  9 år
ID-nummer:  17456
Direktlänk: /bild/00017456/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverket i Kil är placerat i denna byggnad ute på bangården. El-med-el-ställverket från 1958 kräver bemanning med tågklarerare.  9 år
ID-nummer:  17457
Direktlänk: /bild/00017457/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vårt tåg vid plattform på spår 4.  9 år
ID-nummer:  17458
Direktlänk: /bild/00017458/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det stora stationshuset i Kil vittnar om stationens vikt som järnvägsknut med spår i fem riktningar, tidigare sex.  9 år
ID-nummer:  17459
Direktlänk: /bild/00017459/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid lokstallet i bangårdens västra ände höl lokomotorn Z 22 vakt på vändskivan.  9 år
ID-nummer:  17460
Direktlänk: /bild/00017460/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåg 8957 mot Torsby med Y31 1415 lämnar Kil.  9 år
ID-nummer:  17461
Direktlänk: /bild/00017461/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåg 8919 mot Charlottenberg vid plattform på spår 5.  9 år
ID-nummer:  17462
Direktlänk: /bild/00017462/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåg 18976 från Åmål mot Karlstad ankommer spår 2 strax före klockan 15.  9 år
ID-nummer:  17463
Direktlänk: /bild/00017463/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Öster om stationshuset stod InfraNords mätvagn uppställd kopplad till ett Tb-lok.  9 år
ID-nummer:  17464
Direktlänk: /bild/00017464/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vårt tåg på spår 4.  9 år
ID-nummer:  17465
Direktlänk: /bild/00017465/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I rätt tid enligt körplanen lämnade vi Kil i riktning Charlottenberg klockan 15.20, här syns Bergslagsbanan fortsätta i riktning mot Göteborg.  9 år
ID-nummer:  17466
Direktlänk: /bild/00017466/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan viker Fryksdalsbanan av mot Torsby.  9 år
ID-nummer:  17467
Direktlänk: /bild/00017467/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Björkenäs mellan Högboda och Edane var det dags för fotokörning vid södra änden av sjön Säveln.  9 år
ID-nummer:  17468
Direktlänk: /bild/00017468/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget rullar ut på banken över sjön Säveln.  9 år
ID-nummer:  17469
Direktlänk: /bild/00017469/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En väg längs stranden hjälpte fotograferna att ta sig mellan avstignings- och påstigningsplats och fotoplatsen.  9 år
ID-nummer:  17470
Direktlänk: /bild/00017470/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Att stiga av och på ett tåg mitt ute i naturen ställer dock alltid till med vissa problem, så som att ta sig ner från vägen och upp till banvallen och tåget.  9 år
ID-nummer:  17471
Direktlänk: /bild/00017471/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Före Edane passeras också Brunsbergstunneln, här syns linjeplatsen med detta namn med spår som leder in i den gamla tunneln.  9 år
ID-nummer:  17472
Direktlänk: /bild/00017472/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väl ute ur den nya tunneln syns spåret genom den gamla komma ut och avslutas med en stoppbock. Bu är signaturen för linjeplatsen Brunsbergstunneln vi såg ovan.  9 år
ID-nummer:  17473
Direktlänk: /bild/00017473/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här passerar nu banan på en lång bank över sjön Värmelns norra del, vy mot nordväst.  9 år
ID-nummer:  17474
Direktlänk: /bild/00017474/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Edane ligger i en lång kurva, man vet aldrig vad som döljs i andra änden.  9 år
ID-nummer:  17475
Direktlänk: /bild/00017475/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Men hade man läst grafen och dessutom sett att vi nu låg nästan tio minuter efter körplan kunde man anta att mötande tåg 8924 skulle stå och vänta. Det hade dock avgått 7 minuter sent från Arvika och merförsenades inte nämnvärt.  9 år
ID-nummer:  17476
Direktlänk: /bild/00017476/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Edande, här gjordes inget stopp.  9 år
ID-nummer:  17477
Direktlänk: /bild/00017477/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förseningen på nära tio minuter kvarstod när vi ankom Arvika vid 16.20-tiden.  9 år
ID-nummer:  17478
Direktlänk: /bild/00017478/
Fotodatum: den 24 maj 2013
Publicerad: den 15 maj 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!