Söndag på Västerdalsbanan

Söndagen den 27 maj, dagen efter årsmötet, reste SJK på Väster­dals­banan i samarbete med Musei­föreningen Gefle-Dala Jernväg. Tåget bestående av person­vagn­arna BCo7d 4165 och Co8d 4220, restaurang­vagnen Ro3a 3151 samt tåg­värme­vagnen S17d 55135 drogs på sträckan Falun–Borlänge av Hg 756. Därefter var det ERTMS-utrustade Td 395 som tog över för färd på den oelektrifierade banan Västerdalsbanan som numera trafikeras inom system E3, ERTMS Regional. Vi skulle under denna dag få lära känna just detta signal­system lite mer än vad vi hade önskat skulle det visa sig, men mer om detta senare.

Tåget avgick från Falun C klockan 7.30. I Borlänge var det lok- och riktningsbyte och i Repbäcken svängde vi in på Väster­dals­banan och kom fram till det nya signal­systemet. Efter uppehåll i Mockfjärd gjordes en fotokörning vid Västerdalälven innan resan fortsatte mot nästa stopp i Björbo under en alltjämt klarblå himmel och med solens hjälp allt högre temperaturer. Efter Björbo gjordes uppehåll i Nås, Dala-Järna och Vansbro, varefter tåget backades upp till timmer­terminalen i Vansbro där det också blev fotokörning vid bron över Vanån.

Sedan gick det ju då som det gick. Signal­relaterade problem uppstod när vi efter turen till timmer­terminalen skulle lämna tillbaka växlings­till­ståndet för att kunna köra vidare som tåg. Detta lyckades man inte med på fjärren i Gävle och senare gick systemet ner på hela banan. Trots att vi var helt ensamma på banan denna söndag var vi nu instängda där vi var och kunde inte köra varken mot Malung eller tillbaka till Borlänge. Tiden gick och olika lösningar på hur pass­ager­arnas anslut­ningar till reguljära tåg i Borlänge skulle kunna säker­ställas, även buss­ersätt­ning fanns med i diskuss­ionerna. De senare planerna behövde som tur var inte realiseras, men det blev två långa och varma timmar i Vansbro som vi hade hoppats kunna använda på ett betydligt trevligare sätt.

Drygt två timmar efter att signalproblemen börjat i Vansbro vaknade slutligen systemet åter till liv. Då var tiden så knapp att det var nästan omöjligt att hinna till Malung och därefter tillbaka till Borlänge före anslutande reguljära tågs avgång mot bland annat Stockholm, vi visste ju heller inte om systemet skulle komma att fungera under resterande del av resan. Kompromisslösningen blev att köra till Rågsveden omkring en mil västerut och göra rundgång där, på så sätt slapp vi också åter växla i Vansbro där problemen började. På återvägen fick vi flera signalrelaterade stopp, varav en nödbromsning från full hastighet till stillastående vid Dala-Järna. Trots att vi i övrigt gick tillbaka utan uppehåll blev tåget närmare 40 minuter sent till Borlänge. Beslutet att vända i Rågsveden visade sig därför vara klokt, till Malung hade vi inte hunnit med anslutningarna i Borlänge i behåll.

Bilder och filmer (72)
Bild 1–50

Söndag 27 maj 2012

Vid lokstallet vid södra bangårdsänden hade vägvakt tillkallats då vägsignalerna i plankorsningen med riksväg 71 blinkade rött. 8 år
ID-nummer:  12931
Direktlänk: /bild/00012931/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter det långa uppehållet var vi åter på rull strax före klockan två på eftermiddagen, här på väg ut från Vansbro i riktning mot Rågsveden. 8 år
ID-nummer:  12932
Direktlänk: /bild/00012932/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avstigning i Rågsveden, här blev det nu ett lite längre uppehåll för rundgång. 8 år
ID-nummer:  12934
Direktlänk: /bild/00012934/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget vid den korta plattformen i Rågsveden. 8 år
ID-nummer:  12933
Direktlänk: /bild/00012933/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vårt tåg i Rågsveden strax före rundgång. 8 år
ID-nummer:  12935
Direktlänk: /bild/00012935/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dieselloket gör rungdång vid det sågverk som f.n. är banans västligaste godskund. Någon tur på den västligaste numera ännu mindre trafikerade bansträckan fram till Malung blev det inte denna gång. 8 år
ID-nummer:  12936
Direktlänk: /bild/00012936/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket passerar sågverkets lastplats för spån under rundgången. 8 år
ID-nummer:  12937
Direktlänk: /bild/00012937/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket har här flyttats till andra änden av tåget och förbereds nu för återfärden mot Borlänge. 8 år
ID-nummer:  12938
Direktlänk: /bild/00012938/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åter på väg in i Vansbro syns här Inlandsbanan ansluta från söder. 8 år
ID-nummer:  12939
Direktlänk: /bild/00012939/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Riksvägen korsas alldeles vid det gamla lokstallet. 8 år
ID-nummer:  12940
Direktlänk: /bild/00012940/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vändskivan vid lokstallet som numera ägs av en inte helt okänd skidåkare från orten finns kvar i ny form. 8 år
ID-nummer:  12941
Direktlänk: /bild/00012941/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den här gången blev vi inte fast i Vansbro utan kunde snart rulla ut över Vanån för vidare befordran mot Borlänge. 8 år
ID-nummer:  12942
Direktlänk: /bild/00012942/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Björbo passeras . 8 år
ID-nummer:  12943
Direktlänk: /bild/00012943/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även Dala-Floda passerades, här blev det inget stopp i någon riktning. 8 år
ID-nummer:  12944
Direktlänk: /bild/00012944/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Färd längs med Västerdalsälven mellan Dala-Floda och Mockfjärd. 8 år
ID-nummer:  12945
Direktlänk: /bild/00012945/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan passerar alldeles intill byggnaderna vid Mockfjärds kraftverk. 8 år
ID-nummer:  12946
Direktlänk: /bild/00012946/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
System H är inom räckhåll, orientering om infartssignal till Repbäcken. 8 år
ID-nummer:  12947
Direktlänk: /bild/00012947/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter dagens alla problem kändes det skönt att slutligen efter en stunds stopp även här kunna passera den snedställda tavlan med ett versalt H. Infartssignalen står numera där den tidigare försignalen stod, den senare syns till vänster. 8 år
ID-nummer:  12948
Direktlänk: /bild/00012948/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax efter fem på eftermiddagen var vårt tåg slutligen på väg in i Borlänge en dryg halvtimme försenat. 8 år
ID-nummer:  12949
Direktlänk: /bild/00012949/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Direkt efter ankomst rullade Hg 756 in till tågets norra ände för att dra det tillbaka till Falun. 8 år
ID-nummer:  12950
Direktlänk: /bild/00012950/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under lokbytet passade ett tomt timmertåg draget av Td 390 på att passera på spår 1. 8 år
ID-nummer:  12951
Direktlänk: /bild/00012951/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget redo för avgång mot Falun. För många av oss var detta dock avslutningen på helgens specialresor då anslutande tåg. 8 år
ID-nummer:  12952
Direktlänk: /bild/00012952/
Fotodatum: den 27 maj 2012
Publicerad: den 2 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!