Dubbelinvigning på ULJ

Den 3 juni 2006 var det dubbelinvigning på ULJ, Uppsala-Länna Järnväg. Dels invigdes den tillfälliga stationen Uppsala Östra som nu är placerad i Bergsbrunnaparken i sydöstra Uppsala, och dels invigdes en ny vagnhall i Faringe, museibanans andra ändpunkt.

Ombyggnaden av centralstationen i Uppsala, där också smalspåriga ULJ skall få plats i framtiden, gör att gamla Uppsala Ö nu har rivits. Under tiden byggena pågår placeras Uppsala östra öster om den tidigare stationen, en knapp kilometer ut på linjen mot Faringe. Här har en ny bangård och plattform byggts. Plattformen är tillfällig och kommer att rivas när nya Uppsala C är färdig. Bangården kommer dock att bli kvar även i fortsättningen.

Invigningsdagen var också premiärdag för trafiken på ULJ sommaren 2006. Möjlighet fanns att åka tur och retur Uppsala-Faringe eller omvänt och delta i båda invigningarna. Här presenteras bilder från resan Uppsala-Faringe-Uppsala samt invigningar först i Uppsala och sedan i Faringe.

Bilder och filmer (68)

Lördag 3 juni 2006

Ångtåg med ångloket Thor står på Uppsala Ö före invigningen.  14 år
ID-nummer:  03376
Direktlänk: /bild/00003376/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla vattenhästen nymålad och på ny plats.  14 år
ID-nummer:  03377
Direktlänk: /bild/00003377/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Thor vid plattformen.  14 år
ID-nummer:  03378
Direktlänk: /bild/00003378/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
BLJ Thor.  14 år
ID-nummer:  03379
Direktlänk: /bild/00003379/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tredjeklassvagnen SRJ Co 71 omedelbart efter loket.  14 år
ID-nummer:  03380
Direktlänk: /bild/00003380/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den röda SRJ Co 33.  14 år
ID-nummer:  03381
Direktlänk: /bild/00003381/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsvagn sist i tåget.  14 år
ID-nummer:  03382
Direktlänk: /bild/00003382/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dags att ta emot tåget från Faringe.  14 år
ID-nummer:  03384
Direktlänk: /bild/00003384/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ångtåg från Faringe ankommer Uppsala Ö före invigningen och passerar korsningen med Björkgatan.  14 år
ID-nummer:  03385
Direktlänk: /bild/00003385/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget har kommit in på bangården.  14 år
ID-nummer:  03386
Direktlänk: /bild/00003386/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart framme vid plattformen...  14 år
ID-nummer:  03387
Direktlänk: /bild/00003387/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några få resenärer kliver av tåget.  14 år
ID-nummer:  03388
Direktlänk: /bild/00003388/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ångloket "Långshyttan" på Uppsala Ö  14 år
ID-nummer:  03389
Direktlänk: /bild/00003389/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av loket.  14 år
ID-nummer:  03390
Direktlänk: /bild/00003390/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket kopplas av för att första vagnen skall kunna användas vid invigningen.  14 år
ID-nummer:  03391
Direktlänk: /bild/00003391/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket körs vidare mot stationshuset.  14 år
ID-nummer:  03392
Direktlänk: /bild/00003392/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
"Långshyttan" framför det nya stationshuset.  14 år
ID-nummer:  03393
Direktlänk: /bild/00003393/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En vagn från NKlJ (Nordmark-Klarälvens Järnvägar) bland SRJ-vagnarna på Uppsala Ö.  14 år
ID-nummer:  03394
Direktlänk: /bild/00003394/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Invigningsceremonin med bl.a. talman Björn von Sydow hölls från en tågvagn.  14 år
ID-nummer:  03396
Direktlänk: /bild/00003396/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Museiföreningens ordförande håller invigningstal.  14 år
ID-nummer:  03397
Direktlänk: /bild/00003397/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några av dagens huvudpersoner.  14 år
ID-nummer:  03398
Direktlänk: /bild/00003398/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Chefen för resecentrumbygget i Uppsala talar.  14 år
ID-nummer:  03399
Direktlänk: /bild/00003399/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Talman Björn von Sydow håller invigningstal.  14 år
ID-nummer:  03400
Direktlänk: /bild/00003400/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Klart för avgång för tåg mot Faringe.  14 år
ID-nummer:  03402
Direktlänk: /bild/00003402/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tkl Uppsala ger avgång för tåg mot Faringe.  14 år
ID-nummer:  03403
Direktlänk: /bild/00003403/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resan börjar, här passagen av Björkgatan vid Uppsala Östras bangårds norra ände.  14 år
ID-nummer:  03405
Direktlänk: /bild/00003405/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nuvarande E4 passeras  14 år
ID-nummer:  03406
Direktlänk: /bild/00003406/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya motorvägen passeras, här pågår läggning av betongbeläggning  14 år
ID-nummer:  03407
Direktlänk: /bild/00003407/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stigningen upp mot Marielund påbörjas  14 år
ID-nummer:  03408
Direktlänk: /bild/00003408/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stopp i Marielund med rundgång för vattenpåfyllning, tkl Marielund står på stationshusets trappa.  14 år
ID-nummer:  03410
Direktlänk: /bild/00003410/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket på väg till vattenhästen, nästan som en rundgång.  14 år
ID-nummer:  03411
Direktlänk: /bild/00003411/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket på väg genom folkhavet.  14 år
ID-nummer:  03412
Direktlänk: /bild/00003412/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framme under vattenhästen.  14 år
ID-nummer:  03413
Direktlänk: /bild/00003413/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Thor sett från sidan.  14 år
ID-nummer:  03414
Direktlänk: /bild/00003414/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mycket vatten ryms det i ett ånglok!  14 år
ID-nummer:  03415
Direktlänk: /bild/00003415/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På väg tillbaka efter vattenpåfyllningen.  14 år
ID-nummer:  03416
Direktlänk: /bild/00003416/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Talmannen i samtal på plattformen i Marielund  14 år
ID-nummer:  03417
Direktlänk: /bild/00003417/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interieör i en av vagnarna i tåget.  14 år
ID-nummer:  03418
Direktlänk: /bild/00003418/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget blev försenat från Marielund då glass- och kaffekön var lång. Dessutom fanns en viss talman von Sydow sist i kön…  14 år
ID-nummer:  03419
Direktlänk: /bild/00003419/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tkl Marielund ger avgång för tåget.  14 år
ID-nummer:  03420
Direktlänk: /bild/00003420/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Färd längs sjön Trehörningen.  14 år
ID-nummer:  03422
Direktlänk: /bild/00003422/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Almunge passeras.  14 år
ID-nummer:  03423
Direktlänk: /bild/00003423/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några växlar behövdes läggas om vid infarten till Faringe.  14 år
ID-nummer:  03424
Direktlänk: /bild/00003424/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Diverse fordon på bangården.  14 år
ID-nummer:  03425
Direktlänk: /bild/00003425/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Värdfolket står och väntar intill motorvagnen som senare skall ta oss tillbaka till Uppsala.  14 år
ID-nummer:  03426
Direktlänk: /bild/00003426/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det stora ångloket SRJ 28 står utanför den nya vagnhallen i Faringe som nu skall invigas.  14 år
ID-nummer:  03428
Direktlänk: /bild/00003428/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Thor med tåget från Uppsala.  14 år
ID-nummer:  03429
Direktlänk: /bild/00003429/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya hallen invändigt.  14 år
ID-nummer:  03430
Direktlänk: /bild/00003430/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya hallen från utsidan.  14 år
ID-nummer:  03431
Direktlänk: /bild/00003431/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Invigningstalare i Faringe.  14 år
ID-nummer:  03432
Direktlänk: /bild/00003432/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–68