Dubbelinvigning på ULJ

Den 3 juni 2006 var det dubbelinvigning på ULJ, Uppsala-Länna Järnväg. Dels invigdes den tillfälliga stationen Uppsala Östra som nu är placerad i Bergsbrunnaparken i sydöstra Uppsala, och dels invigdes en ny vagnhall i Faringe, museibanans andra ändpunkt.

Ombyggnaden av centralstationen i Uppsala, där också smalspåriga ULJ skall få plats i framtiden, gör att gamla Uppsala Ö nu har rivits. Under tiden byggena pågår placeras Uppsala östra öster om den tidigare stationen, en knapp kilometer ut på linjen mot Faringe. Här har en ny bangård och plattform byggts. Plattformen är tillfällig och kommer att rivas när nya Uppsala C är färdig. Bangården kommer dock att bli kvar även i fortsättningen.

Invigningsdagen var också premiärdag för trafiken på ULJ sommaren 2006. Möjlighet fanns att åka tur och retur Uppsala-Faringe eller omvänt och delta i båda invigningarna. Här presenteras bilder från resan Uppsala-Faringe-Uppsala samt invigningar först i Uppsala och sedan i Faringe.

Bilder och filmer (77)
Bild 1–50

Lördag 3 juni 2006

Diverse fordon på bangården. 11 år
ID-nummer:  03425
Direktlänk: /bild/00003425/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Värdfolket står och väntar intill motorvagnen som senare skall ta oss tillbaka till Uppsala. 11 år
ID-nummer:  03426
Direktlänk: /bild/00003426/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Invigning av vagnhall i Faringe
ID-nummer:  03427
Direktlänk: /bild/00003427/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det stora ångloket SRJ 28 står utanför den nya vagnhallen i Faringe. 11 år
ID-nummer:  03428
Direktlänk: /bild/00003428/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Thor med tåget från Uppsala. 11 år
ID-nummer:  03429
Direktlänk: /bild/00003429/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya hallen invändigt. 11 år
ID-nummer:  03430
Direktlänk: /bild/00003430/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya hallen från utsidan. 11 år
ID-nummer:  03431
Direktlänk: /bild/00003431/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Invigningstalare i Faringe. 11 år
ID-nummer:  03432
Direktlänk: /bild/00003432/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa projekt i Faringe presenteras: ett nytt stationshus. 11 år
ID-nummer:  03433
Direktlänk: /bild/00003433/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Talman von Sydow hade inget speciellt uppdrag under denna ceremoni, men såg ut att trivas bra vid det stora loket. 11 år
ID-nummer:  03434
Direktlänk: /bild/00003434/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bandet klipps... 11 år
ID-nummer:  03435
Direktlänk: /bild/00003435/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trumpetfanfaren ljuder… 11 år
ID-nummer:  03436
Direktlänk: /bild/00003436/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Och förstås ett långt tjut med ångvisslan! 11 år
ID-nummer:  03437
Direktlänk: /bild/00003437/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resa tillbaka till Uppsala
ID-nummer:  03438
Direktlänk: /bild/00003438/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart dags för avgång från Faringe. 11 år
ID-nummer:  03439
Direktlänk: /bild/00003439/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stopp för tågmöte i Marielund. 11 år
ID-nummer:  03440
Direktlänk: /bild/00003440/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart hördes pust, fräs och visslingar från det lilla loket Långshyttan 4 som var på väg upp för backen väster om Marielund. 11 år
ID-nummer:  03441
Direktlänk: /bild/00003441/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När den stigningen är avklarad är det dags att fylla på vatten, så då får rälsbussen åka vidare. 11 år
ID-nummer:  03442
Direktlänk: /bild/00003442/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På raksträckan mellan Skölsta och Årsta. 11 år
ID-nummer:  03443
Direktlänk: /bild/00003443/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passage över bron över nya motorvägen. 11 år
ID-nummer:  03444
Direktlänk: /bild/00003444/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
V-försignal vid motorvägspassagen. 11 år
ID-nummer:  03445
Direktlänk: /bild/00003445/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid infarten till Uppsala Ö finns denna signal som ännu inte tagits i bruk. 11 år
ID-nummer:  03446
Direktlänk: /bild/00003446/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya Uppsala östra. 11 år
ID-nummer:  03447
Direktlänk: /bild/00003447/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inte heller vägskyddet fungerade automatiskt denna kväll… 11 år
ID-nummer:  03448
Direktlänk: /bild/00003448/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Då inte automatiken fungerar får man fälla bommarna manuellt… 11 år
ID-nummer:  03449
Direktlänk: /bild/00003449/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Och även fälla upp dem efteråt… 11 år
ID-nummer:  03450
Direktlänk: /bild/00003450/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så nådde vi då fram till Uppsala Östra, och det var dags att gå hem efter en lång och trevlig eftermiddag i smalspårsland! 11 år
ID-nummer:  03451
Direktlänk: /bild/00003451/
Fotodatum: den 3 juni 2006
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!