2006

2006 var ett stort järnvägsår i Sverige med mängder av arrangemang kring järnvägen hela året. Det berodde på att den svenska järn­vägen fyllde 150 år detta år, och firandet kulmin­erade vid fest­lig­het­erna i Gävle i sept­ember. Av olika an­led­ningar hade jag inte möj­lig­het att närvara då, men bilder där­ifrån kan man se på många andra webb­platser om tåg. För att kompensera för detta upp­levelse­bort­fall passade jag på att närvara när man körde ångtåg mellan Öster­sund och Lit på in­lands­banan i augusti, allt med bered­skaps­tids­tema. I maj firade man i Krylbo och dit gick ett bered­skaps­tåg som jag passade på att titta på när det passerade Uppsala. I början av juni hade Uppsala-Länna Järnväg dubbel­invig­ning, dels i Uppsala och dels i Faringe, och som dåvarande Uppsalabo var jag själv­klart på plats. Sedan dess har jag dock bytt per­spek­tiv på landet och på årets sista tågresa bestod färd­medlet till största delen av Connex nattåg genom Norr­land, med gods­tågs­lok främst!