Hultsfred (Hf)

Hultsfreds station öppnade 1874 som en del av Nässjö–Oskars­hamns järnväg (NOJ). Tre år senare öppnades Vimmerby–Hults­freds järn­väg som då anslöt från norr, den för­valt­ades först av NOJ men blev sedan en del av Östra central­banan som idag till­sammans med Kalmar–Berga järnväg har bildat Stångå­dals­banan Lin­köping–Hults­fred–Berga–Kalmar. Smal­spåriga Hults­fred–Väster­viks järnväg öppnades i sin helhet 1879 medan smalspåret från Växjö nådde Hults­fred först 1922.

Hultsfred har än idag fem anslut­ande linjer i olika rikt­ningar, tre normal­spåriga och två smal­spåriga. Normal­spåret från Nässjö kommer in från nord­väst och når den syd­syd­ostliga rikt­ning som spåren har inne på ban­gården redan en kilo­meter före den­samma. Banan från Lin­köping och Vimmerby kommer rakt norr­ifrån och går sedan in parall­ellt med Nässjö­spåret in mot bangården. Normal­spårs­utfarten söderut sker sedan nästan rakt söderut. Smal­spåret från Väster­vik kommer in från nordost och rundar sjön Hulingens norra ände på väg in mot ban­gården. Väl inne ligger smal­spårs­bangården parall­ellt med och alldeles intill normal­spåret. Söderut fort­sätter smal­spåret följa normal­spårets östra sida drygt tre kilometer innan de korsar varandra plan­skilt och smal­spåret fort­sätter mot sydväst.

Stationshuset i Hults­fred ligger på ban­gårdens västra sida. Framför det finns en platt­forms­övergång till vilken samtliga platt­formar ansluter, både för normal­spår och smal­spår. Norr om över­gången finns en stam­platt­form vid spår 1 och från över­gången och söderut finns en platt­form mellan spår 2 och 3, alla dessa är normal­spår. Längre österut på över­gången nås smal­spårets mellan­platt­form, denna del av över­gången är dock inte bevakad och normalt spärrad av en låst grind när det inte är trafik på smal­spåret. Hults­freds normal­spårs­drift­plats styrs sedan 1998 av ett ställ­verk 59.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (54)
Bild 1–50

Tisdag 1 augusti 2006

Stationshuset sett från spåren. 12 år
ID-nummer:  00978
Direktlänk: /bild/00000978/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet sett från den lilla badstranden öster om stationen. Stationshuset gömmer sig delvis bakom en smalpårig rälsbuss. 12 år
ID-nummer:  00979
Direktlänk: /bild/00000979/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra utfarten från Hultsfred. Längre bort delar sig banorna mot Nässjö till vänster och mot Linköping till höger. 12 år
ID-nummer:  00980
Direktlänk: /bild/00000980/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På smalspårsplattformen finns fortfarande skyltar mot både Västervik och Växjö, trots att man nu endast finner trafik mot Västervik. Mot Växjö finns inte heller banan kvar ända till den forna ändstationen. 12 år
ID-nummer:  00981
Direktlänk: /bild/00000981/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (13)