Hultsfred (Hf)

Hultsfreds station öppnade 1874 som en del av Nässjö–Oskars­hamns järnväg (NOJ). Tre år senare öppnades Vimmerby–Hults­freds järn­väg som då anslöt från norr, den för­valt­ades först av NOJ men blev sedan en del av Östra central­banan som idag till­sammans med Kalmar–Berga järnväg har bildat Stångå­dals­banan Lin­köping–Hults­fred–Berga–Kalmar. Smal­spåriga Hults­fred–Väster­viks järnväg öppnades i sin helhet 1879 medan smalspåret från Växjö nådde Hults­fred först 1922.

Hultsfred har än idag fem anslut­ande linjer i olika rikt­ningar, tre normal­spåriga och två smal­spåriga. Normal­spåret från Nässjö kommer in från nord­väst och når den syd­syd­ostliga rikt­ning som spåren har inne på ban­gården redan en kilo­meter före den­samma. Banan från Lin­köping och Vimmerby kommer rakt norr­ifrån och går sedan in parall­ellt med Nässjö­spåret in mot bangården. Normal­spårs­utfarten söderut sker sedan nästan rakt söderut. Smal­spåret från Väster­vik kommer in från nordost och rundar sjön Hulingens norra ände på väg in mot ban­gården. Väl inne ligger smal­spårs­bangården parall­ellt med och alldeles intill normal­spåret. Söderut fort­sätter smal­spåret följa normal­spårets östra sida drygt tre kilometer innan de korsar varandra plan­skilt och smal­spåret fort­sätter mot sydväst.

Stationshuset i Hults­fred ligger på ban­gårdens västra sida. Framför det finns en platt­forms­övergång till vilken samtliga platt­formar ansluter, både för normal­spår och smal­spår. Norr om över­gången finns en stam­platt­form vid spår 1 och från över­gången och söderut finns en platt­form mellan spår 2 och 3, alla dessa är normal­spår. Längre österut på över­gången nås smal­spårets mellan­platt­form, denna del av över­gången är dock inte bevakad och normalt spärrad av en låst grind när det inte är trafik på smal­spåret. Hults­freds normal­spårs­drift­plats styrs sedan 1998 av ett ställ­verk 59.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (54)

Måndag 27 september 2010

Stationshuset sett från nordost från plattformen vid spår 1.  11 år
ID-nummer:  13141
Direktlänk: /bild/00013141/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets fasad mot bangården.  11 år
ID-nummer:  13142
Direktlänk: /bild/00013142/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergåneg och mellanplattformen mellan spår 2 och 3, vy söderut från planen utanför stationshuset. Övergången fortsätter bakom grinden till vänster till smalspårets plattform.  11 år
ID-nummer:  13143
Direktlänk: /bild/00013143/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från mellanplattformens norra ände.  11 år
ID-nummer:  13144
Direktlänk: /bild/00013144/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanplattformen sedd söderut.  11 år
ID-nummer:  13145
Direktlänk: /bild/00013145/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från mellanplattformens södra ände.  11 år
ID-nummer:  13146
Direktlänk: /bild/00013146/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallet från mellanplattformen.  11 år
ID-nummer:  13147
Direktlänk: /bild/00013147/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från mellanplattformens södra spets.  11 år
ID-nummer:  13148
Direktlänk: /bild/00013148/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 och 2 på plattformens västra sida.  11 år
ID-nummer:  13149
Direktlänk: /bild/00013149/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Normalspåren 3 och 4 på plattformens östra sida, sedan följer smalspårsbangården med sin plattform.  11 år
ID-nummer:  13150
Direktlänk: /bild/00013150/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från plattformen vid spår 2.  11 år
ID-nummer:  13151
Direktlänk: /bild/00013151/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksbyggnaden med personalutrymme för tågklareraren intill spår 1 söder om stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13152
Direktlänk: /bild/00013152/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 har plattform utanför stationshuset norr om plattformsövergången där övriga normalspår saknar plattform.  11 år
ID-nummer:  13153
Direktlänk: /bild/00013153/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid grinden som spärrar övergången till smalspårets plattform till höger när trafik inte bedrivs där.  11 år
ID-nummer:  13154
Direktlänk: /bild/00013154/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid ställverksbyggnaden söder om stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13155
Direktlänk: /bild/00013155/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården grenar ut sig med flera stickspår ner mot lokstallet.  11 år
ID-nummer:  13156
Direktlänk: /bild/00013156/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna till spåren ner mot lokstallet från spår 1 med mellanplattformen i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  13157
Direktlänk: /bild/00013157/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot lokstallet från den lastkaj som finns vid det västligaste spåret strax norr om stallet.  11 år
ID-nummer:  13158
Direktlänk: /bild/00013158/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens östra sida breder sjön Hulingen ut sig.  11 år
ID-nummer:  13159
Direktlänk: /bild/00013159/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksbyggnaden söder om stationshuset sedd från norr.  11 år
ID-nummer:  13160
Direktlänk: /bild/00013160/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Smalspårets informationsbod står omedelbart söder om stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13161
Direktlänk: /bild/00013161/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  11 år
ID-nummer:  13162
Direktlänk: /bild/00013162/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  11 år
ID-nummer:  13163
Direktlänk: /bild/00013163/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  11 år
ID-nummer:  13164
Direktlänk: /bild/00013164/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan gatan väster om stationshuset finns busshållplatser som tillsammans med järnvägsstationen utgör ett resecentrum.  11 år
ID-nummer:  13165
Direktlänk: /bild/00013165/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  11 år
ID-nummer:  13166
Direktlänk: /bild/00013166/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset speglas i den uppställda dieselmotorvagnen.  11 år
ID-nummer:  13167
Direktlänk: /bild/00013167/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mera spegling vid spår 1.  11 år
ID-nummer:  13168
Direktlänk: /bild/00013168/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från norra delen av plattformen vid spår 1.  11 år
ID-nummer:  13169
Direktlänk: /bild/00013169/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  13170
Direktlänk: /bild/00013170/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 4 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–54
Andra bilder från platsen (13)