Tväråbäck–Tvärålund

Linjen Tväråbäck–Tvärålund är 11,5 kilometer lång och uppdelad i två blocksträckor. Den tar sin början i byn Gamla Tväråbäck med bebyggelse och småskaligt jordbruk intill banan. Driftplatsgränsen finns vid Kvarnbäcken i en svag vänsterkurva varefter spåret passerar genom den äldre byn på den följande 600 meter långa raklinjen, här var också militärmötesplatsen Tväråbäck belägen fram till 1916.

När raklinjen tar slut inleds också ett tre kilometer långt sammanhängande motlut på 16 promille. Banan försvinner in i skogen efter att ha passerat under väg E12. Detta är ett kurvigt avsnitt med närmare tio på varandra följande kurvor med endast ett par mellanliggande korta raklinjer. Kurvradierna går ner till strax under 600 meter. Vid banvaktsstugan Gullbäck mot slutet av den långa stigningen finns lite öppen mark där fin utsikt över det kuperade landskapet ges.Strax norr om banvaktstugan nås en höjdpunkt 176 meter över havet och det planar ut en kort stund samtidigt som järnvägen passerar väster om Gretaberget.

I högerkurvan vid höjdpunkten blir det snart i stället kraftigt medlut som håller i sig 1,3 kilometer ner mot den stora Älgmyran väster om spåret. Järnvägen korsar den östra delen av myren i en nära 800 meter lång kurva med radie knappt 800 meter som vrider banan mot nordväst när den kommit ner från den branta sluttningen sydost om myren. I norra delen av kurvan finns mellanblocksignalen mitt på linjen och efter den följer ett par raklinjer med en mellanliggande svag kort kurva. Från den andra av dessa raklinjer blir det åter 16 promilles motlut en kilometer när banan lämnar myren bakom sig.

En längre kurva följd av en kortare kurva med mellanliggande raklinje vrider banan mot rakt nordlig riktning samtidigt som den planar ut något igen. När den nordliga riktningen etablerats följer en kilometerlång raklinje där man i norra änden finner linjens enda bevakade plankorsning. I den svaga kurvan norr om plankorsningen korsas Tvärån, den å som leder vatten från bland annat Tväråträsket ner till Umeälven vid Vännäs och som banan korsar även på linjen söder om Tväråbäck. Härifrån är det sedan helt rakt i knappt två kilometer fram till infarten till Tvärålund. Vid banvaktsstugan Olstorp på banans västra sida öppnar sig landskapet åter och återmark omger åter järnvägen. Ett varierat motlut råder på linjens nordligaste del varefter ett större medlut följer från driftplatsgränden ner mot bangården i Tvärålund.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (19)

Söndag 15 juni 2008

Infarten till Tväråbäck norrifrån sker på en hög banvall vid passagen över Kvarnbäcken. 10 mån
ID-nummer:  05401
Direktlänk: /bild/00005401/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen genom Gamla Tväråbäck sedd norrut, till höger syns huvudvägen genom Tväråbäck, tidigare genomfart. 10 mån
ID-nummer:  05399
Direktlänk: /bild/00005399/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, här skymtar bebyggelsen och sågberket i Tväråbäck, liksom infartssignalen till driftplatsen Tväråbäck. 10 mån
ID-nummer:  05400
Direktlänk: /bild/00005400/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den obevakade plankorsningen vid Gamla Tväråbäck. 10 mån
ID-nummer:  05396
Direktlänk: /bild/00005396/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den obevakade plankorsningen i Gamla Tväråbäck. 10 mån
ID-nummer:  05397
Direktlänk: /bild/00005397/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plankorsning. 10 mån
ID-nummer:  05398
Direktlänk: /bild/00005398/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen i jordbrukslandskapet vid Gamla Tväråbäck, här skymtar också försignalen till Tväråbäck. 10 mån
ID-nummer:  05395
Direktlänk: /bild/00005395/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från Gamla Tväråbäck mot järnvägens passage under väg E12. 10 mån
ID-nummer:  05394
Direktlänk: /bild/00005394/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd söderut från banvaktstugan Gullbäck, längre ner i dalen till höger skymtar väg E12. 10 mån
ID-nummer:  05391
Direktlänk: /bild/00005391/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd norrut vid Olstorps banvaktstuga, försignalen till Tvärålund syns också. 10 mån
ID-nummer:  05387
Direktlänk: /bild/00005387/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot södra infarten till Tvärålund, Tvärålunds samhälle i bakgrunden. 10 mån
ID-nummer:  05386
Direktlänk: /bild/00005386/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Banan sedd söderut vid den plankorsning som finns mitt i Gamla Tväråbäck. 12 år
ID-nummer:  02117
Direktlänk: /bild/00002117/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från samma plankorsning men i riktning norrut mot Tvärålund. 12 år
ID-nummer:  02118
Direktlänk: /bild/00002118/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan lämnar här Gamla Tväråbäck och passerar under väg E12. 12 år
ID-nummer:  02119
Direktlänk: /bild/00002119/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen norrut sedd från bron för väg E12. 10 mån
ID-nummer:  05392
Direktlänk: /bild/00005392/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd söderut från samma bro, här skymtar jordbrukslandskapet norr om Tväråbäck. 10 mån
ID-nummer:  05393
Direktlänk: /bild/00005393/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd norrut vid banvaktstugan Gullbäck. 10 mån
ID-nummer:  05390
Direktlänk: /bild/00005390/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen Eriksdalsvägen, bron över Tvärån skymtar längre bort i bild. 10 mån
ID-nummer:  05388
Direktlänk: /bild/00005388/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plankorsning som ovan. 10 mån
ID-nummer:  05389
Direktlänk: /bild/00005389/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (3)