Tväråbäck (Tvb)

Tväråbäck är en liten by med 190 invånare vid väg E12 omkring en mil norr om Vännäs. Byn är huvudsakligen koncentrerad kring den gamla genomfartsvägen på järnvägens östra sida, dels vid bangården och dels i Gamla Tväråbäck omkring en kilometer norr om dagens station. Största företaget i byn är sågen, vars timmerhantering dominerar byn kring gamla stationsområdet. I byn finns också en skola för elever upp till sjätte klass. Skolan ligger på västra sidan av järnvägen vid norra bangårdsänden.

När stambanan drogs fram norrut anlades en militärmötesplats under namnet Tväråbäck vid kilometer 867.9, d.v.s. på raklinjen genom det som idag kallas Gamla Tväråbäck. Tväråbäcks station anlades 1917 på dagens plats. Här uppfördes ett mindre stationshus placerat med gaveln mot spåren och sammanbyggt i vinkel med ett godsmagasin längs med spåren. Huset flyttades på 1980-talet till en närbelägen by.

Driftplatsen Tväråbäck har idag tre huvudspår med normalhuvudspåret i mitten samt ett lastspår vid sågverkets lastkaj söder om stationshusets tidigare plats. Ställverket är av modell 59 utrustat för samtidig infart (ESIL). Inom stationen finns också två bevakade plankorsningar.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (42)

Söndag 15 juni 2008

Vy söderut vid norra bangårdsänden i Tväråbäck.  14 år
ID-nummer:  05406
Direktlänk: /bild/00005406/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen Hälleforsvägen i norra bangårdsänden sedd österut.  14 år
ID-nummer:  05407
Direktlänk: /bild/00005407/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens nordligaste växel sedd från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  05408
Direktlänk: /bild/00005408/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut från bangården sker parallellt med den gamla genomfartsvägen genom byn, utfartsblocksignalen skymtar längre bort i kurvan.  14 år
ID-nummer:  05409
Direktlänk: /bild/00005409/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plankorsningen vid norra änden.  14 år
ID-nummer:  05410
Direktlänk: /bild/00005410/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln i normalhuvudspåret till västra mötesspåret vid norra bangårdsänden har växeldrev som är ovanlig typ för stambanan.  14 år
ID-nummer:  05411
Direktlänk: /bild/00005411/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer detaljerad vy söderut från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  05412
Direktlänk: /bild/00005412/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd norrut från bangårdens östra sida.  14 år
ID-nummer:  05413
Direktlänk: /bild/00005413/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En mellansignal bland sommarblomster.  14 år
ID-nummer:  05414
Direktlänk: /bild/00005414/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordbrukslandskap omger den lilla byn, här vy västerut vid mellansignalerna i norra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  05415
Direktlänk: /bild/00005415/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från mellansignalen på östra mötesspåret.  14 år
ID-nummer:  05416
Direktlänk: /bild/00005416/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens norra ände med mellansignalerna, i bakgrunden skymtar Tväråbäcks skola.  14 år
ID-nummer:  05417
Direktlänk: /bild/00005417/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården sedd norrut.  14 år
ID-nummer:  05418
Direktlänk: /bild/00005418/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkur och personalbarack på bangårdens östra sida.  14 år
ID-nummer:  05419
Direktlänk: /bild/00005419/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dagens järnvägsbyggnader sedda från sydväst.  14 år
ID-nummer:  05420
Direktlänk: /bild/00005420/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut i höjd med fjärrkuren.  14 år
ID-nummer:  05421
Direktlänk: /bild/00005421/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut strax söder om platsen för stationshuset.  14 år
ID-nummer:  05422
Direktlänk: /bild/00005422/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan. Här finns ett lastspår för byns sågverk på östra sidan av bangården.  14 år
ID-nummer:  05423
Direktlänk: /bild/00005423/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av bangården ligger i det öppna landskapet söder om byn.  14 år
ID-nummer:  05424
Direktlänk: /bild/00005424/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax söder om södra bangårdsänden finns denna plankorsning med en mindre väg, vy västerut.  14 år
ID-nummer:  05425
Direktlänk: /bild/00005425/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen mot bangården och byn öster om denna.  14 år
ID-nummer:  05427
Direktlänk: /bild/00005427/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  05428
Direktlänk: /bild/00005428/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen mot södra stationsgränsen och linjen vidare mot Vännäs.  14 år
ID-nummer:  05426
Direktlänk: /bild/00005426/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 24 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Fösignalen till Tväråbäck sedd från plankorsningen vid Nilslands banvaktstuga.  15 år
ID-nummer:  02098
Direktlänk: /bild/00002098/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden i Tväråbäck finns en modern vägskyddsanläggning med rinklocka i form av en högtalare.  15 år
ID-nummer:  02099
Direktlänk: /bild/00002099/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från plankorsningen ovan mot utfarten mot Vännäs.  15 år
ID-nummer:  02100
Direktlänk: /bild/00002100/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna i bangårdens södra ände finner man strax norr om denna plankorsning.  15 år
ID-nummer:  02101
Direktlänk: /bild/00002101/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsfordon på väg ut från Tväråbäck mot Vännäs.  15 år
ID-nummer:  02102
Direktlänk: /bild/00002102/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderifrån.  15 år
ID-nummer:  02103
Direktlänk: /bild/00002103/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården söderifrån från banans västra sida.  15 år
ID-nummer:  02104
Direktlänk: /bild/00002104/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–42
Andra bilder från platsen (2)