Ragundatunneln

Ragundatunneln ligger mellan Ragunda station och bron över Indalsälven där banan följer gränsen mellan åkermark i norr och berg i söder. Järnvägen följer terrängens former genom de många kurvorna, men vid Lövleberget finns en utlöpande höjd som inte var möjlig att runda. Här byggdes istället en 127 meter lång tunnel som stod klar till banans öppnande 1886. Marknivån över tunneln ligger inte speciellt högt och höjden tar slut strax norr om denna, men för att få acceptabel geometri var man antagligen ändå tvungen att ta en genare väg genom berget. Tunnelns västra mynning mot Ragunda har senare fått en mindre pågjuten tunnelportal medan den östra mynningen bara är ett hål i berget.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (4)

Tisdag 22 juli 2008

Västra tunnelmynningen med pågjuten tunnelportal, notera ljuset som syns lysa in från andra sidan av den relativt korta tunneln.  11 år
ID-nummer:  09801
Direktlänk: /bild/00009801/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra tunnelmynningen där järnvägen försvinner in i berget i riktning mot Ragunda.  11 år
ID-nummer:  09802
Direktlänk: /bild/00009802/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Ragundatunnelns norra mynning, höjderna längre bort i bild ligger på andra sidan Indalsälven.  13 år
ID-nummer:  01820
Direktlänk: /bild/00001820/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra tunnelmynningen lämpar sig mindre bra för tågskåderi från ovan...  13 år
ID-nummer:  01821
Direktlänk: /bild/00001821/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!