Östra bangårdsänden

Den ostligaste delen av bangården i Långsele består av två spår, normalhuvudspåret i söder och ett spår från bangårdens övriga spår i norr. Dessa förenas i en växel strax före den skiljeväxel där Ådalsbanan lämnar stambanan och viker av österut mot Sollefteå. Stambanan fortsätter istället mot nordost och når efter cirka 200 meter bron över Faxälven. Vid brons norra landfäste finns driftplatsgränsen med utfarts­block­signalen till linjen mot Österås. Driftplatsgränsen längs ådalsbanan finns ett par hundra meter öster om skiljeväxeln, väl synlig från gamla landsvägen mot Sollefteå, detta är också systemgräns då Ådalsbanan trafikeras inom system M. De båda banorna har tidigare haft separata spår hela vägen från bangården till utfart.

Bilder och filmer (28)

Måndag 21 juli 2008

Vy österut från den ostligaste änden vid spår 1. Till höger syns tre tågspår varav det mellersta grenar ut sig till två utanför höger bildkant. 10 år
ID-nummer:  09233
Direktlänk: /bild/00009233/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan av östra plattformsänden vid spår 1 grenar sidospår ut sig mot bland annat lokstallet. 10 år
ID-nummer:  09234
Direktlänk: /bild/00009234/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallet från samma plats som ovan, längst till vänster skymtar också stationshuset. 10 år
ID-nummer:  09235
Direktlänk: /bild/00009235/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare en bild från samma plats visar de genomgående huvudspåren som här grenar ut sig till fyra. 10 år
ID-nummer:  09236
Direktlänk: /bild/00009236/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även plattformen vid spår 1 är i östra delen en mellanplattform med stickspåret 10 på norra sidan. 10 år
ID-nummer:  09237
Direktlänk: /bild/00009237/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 10 sett i riktning mot stoppbocken med stationshuset i bakgrunden. 10 år
ID-nummer:  09238
Direktlänk: /bild/00009238/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från ungefär samma plats som de senaste två bilderna. Här syns huvudsignalen vid östra änden av spår 1 till vänster och östra änden av plattformen mellan spår 2 och 3 längst till höger. 10 år
ID-nummer:  09239
Direktlänk: /bild/00009239/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från östra änden av plattformen mellan spår 2 och 3 vilka går samman i en växel strax öster om denna. 10 år
ID-nummer:  09240
Direktlänk: /bild/00009240/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan. 10 år
ID-nummer:  09241
Direktlänk: /bild/00009241/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I östra delen av bangården i Klockargatans förlängning finns en gång- och cykeltunnel under spåren där det tidigare funnits en plankorsning. I bakgrunden syns två gamla järnvägsbostadshus. 10 år
ID-nummer:  09231
Direktlänk: /bild/00009231/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 26 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut vid gång- och cykeltunneln. 10 år
ID-nummer:  09230
Direktlänk: /bild/00009230/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 26 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln under bangården sedd från norra sidan. 10 år
ID-nummer:  09232
Direktlänk: /bild/00009232/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 26 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från samma plats som ovan, normalhuvudspåret 4 till vänster ses här sakna ytterligare växlar till övriga bangården. 10 år
ID-nummer:  09229
Direktlänk: /bild/00009229/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 26 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra utfarten från nordöstra delen av bangården. 10 år
ID-nummer:  09227
Direktlänk: /bild/00009227/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 26 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid norra bangårdsänden. Spår 4 till höger är normalhuvudspår, men även här behöver man kunna signalera två gröna vid färd mot Sollefteå. 10 år
ID-nummer:  09228
Direktlänk: /bild/00009228/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 26 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från norra änden. 10 år
ID-nummer:  09226
Direktlänk: /bild/00009226/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 26 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra bangårdänden ges utsikt över Faxälven västerut mot landsvägsbron inne i Långsele. 10 år
ID-nummer:  09225
Direktlänk: /bild/00009225/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 26 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna vid norra bangårdsänden sedd från sydväst. 10 år
ID-nummer:  09224
Direktlänk: /bild/00009224/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 26 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra änden har bangården två spår, de tidigare båda infartsspåren från Mellansel respektive Sollefteå. 10 år
ID-nummer:  09223
Direktlänk: /bild/00009223/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 26 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln mellan stambanan och Ådalsbanan sedd från sydväst med Faxälven i bakgrunden. 10 år
ID-nummer:  09222
Direktlänk: /bild/00009222/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 26 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln mellan stambanan och Ådalsbanan sedd från öster. 10 år
ID-nummer:  09221
Direktlänk: /bild/00009221/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 26 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanan och Ådalsbanan går skilda vägar strax söder om stambanans bro över Faxälven, vy mot nordost. 10 år
ID-nummer:  09220
Direktlänk: /bild/00009220/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 26 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ådalsbanans utfart från Långsele i riktning mot Sollefteå. 10 år
ID-nummer:  09219
Direktlänk: /bild/00009219/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 26 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ådalsbanans infart till Långsele. 10 år
ID-nummer:  09217
Direktlänk: /bild/00009217/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 26 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen till Långsele längs stambanan är placerad vid norra landfästet för bron över Faxälven. 10 år
ID-nummer:  09216
Direktlänk: /bild/00009216/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 26 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Delningspunkten mellan stambanan norrut (till vänster i bild) och Ådalsbanan finner vi strax öster om bangården. 12 år
ID-nummer:  01482
Direktlänk: /bild/00001482/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ostligaste växeln på själva bangården (längst bort) och skiljeväxeln mellan stambanan och Ådalsbanan (närmast i bild) följer tätt på varandra. 12 år
ID-nummer:  01483
Direktlänk: /bild/00001483/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens allra ostligaste växel, först har bangården i öster två spår, för att sedan utvidgas till fler efter den sista kurvan in till stationen. 12 år
ID-nummer:  01484
Direktlänk: /bild/00001484/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!