Lokstallet

Lokstallet i Långsele ligger 150 meter nordost om stationshuset och började byggas 1909 och ersatte då en mindre anläggning på bangårdens södra sida. Stallet fick efter flera utbyggnader 14 platser och ligger på norra sidan av vändskivan med diameter 20 meter, på vändskivans sydvästra sida finns också ett antal korta uppställningsspår. Spåret fram till lokstallet utgår från övriga bangården vid östra änden av plattformen mellan spår 1 och 10. Det delar sig till två genomgående spår fram till skivan med ett stickspår mellan.

Vändskivans spår och det norra spåret från bangården fram till denna var elektrifierade fram till april 2009 då ledningen togs ned. Idag slutar kontaktledningen vid den bockkran som finns över stickspåret mellan infartspåren till lokstallet. Området mellan spåren till lokstallet och övriga bangården har genom åren använts för bland annat kol- och vedupplag, på den gamla kolgården står idag kontors- och garagebyggnader för ThreeT och Hector Rail. Närmast bangården finns ett antal stickspår, som idag används för uppställning av exempelvis banarbetsfordon.

Bilder och filmer (31)

Lördag 8 januari 2011

Vy mot lokstallet från öster.  11 år
ID-nummer:  09361
Direktlänk: /bild/00009361/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 7 januari 2010

Banarbetsfordon uppställda på stickspåren i nordöstra delen av bangården med lokstallet i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  09357
Direktlänk: /bild/00009357/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fordonen står på de två lastkajsförsedda spåren, vy från plattformen vid spår 10.  11 år
ID-nummer:  09358
Direktlänk: /bild/00009358/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
T43 223 under bockkranen vid infartsspåren till lokstallet.  11 år
ID-nummer:  09359
Direktlänk: /bild/00009359/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ovako-loket 878 har troligen nått sin slutstation där det står vid infartsspåren till lokstallet.  11 år
ID-nummer:  09360
Direktlänk: /bild/00009360/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
T334 0893 i Långsele den 7 januari 2010, -32° C. Dieselloket rör sig inte ur fläcken än på ett tag, av flera skäl!  12 år
ID-nummer:  07486
Direktlänk: /bild/00007486/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 1 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 augusti 2009

Lokstallet sett från söder, nu utan elektrifierad vändskiva.  11 år
ID-nummer:  09347
Direktlänk: /bild/00009347/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vändskivan vid lokstallet sedd från öster.  11 år
ID-nummer:  09348
Direktlänk: /bild/00009348/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla värmecentralen omedelbart öster om lokstallet.  11 år
ID-nummer:  09349
Direktlänk: /bild/00009349/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sedd från nordost.  11 år
ID-nummer:  09350
Direktlänk: /bild/00009350/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av lokstallets nordöstra sida.  11 år
ID-nummer:  09351
Direktlänk: /bild/00009351/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Värmecentralen öster om lokstallet sedd från norr, till höger syns den nedre kvarvarande delen av en hög tegelskorsten.  11 år
ID-nummer:  09352
Direktlänk: /bild/00009352/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallets vattentorn i byggnadens östra ände.  11 år
ID-nummer:  09353
Direktlänk: /bild/00009353/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från sydost.  11 år
ID-nummer:  09354
Direktlänk: /bild/00009354/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Över stickspåret mellan de båda spåren fram till vändskivan finns en bockkran som nu utgör ändpunkt för kontaktledningen på spåren mot lokstallet.  11 år
ID-nummer:  09355
Direktlänk: /bild/00009355/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från öster.  11 år
ID-nummer:  09356
Direktlänk: /bild/00009356/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 21 juli 2008

Lokstallsområdet sett från söder vid infartsvägen från stationshuset.  11 år
ID-nummer:  09332
Direktlänk: /bild/00009332/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallets elektrifierade vändskiva.  11 år
ID-nummer:  09333
Direktlänk: /bild/00009333/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västra delen av lokstallet.  11 år
ID-nummer:  09334
Direktlänk: /bild/00009334/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra delen av lokstallet.  11 år
ID-nummer:  09335
Direktlänk: /bild/00009335/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västra delen av lokstallet sedd från öster.  11 år
ID-nummer:  09336
Direktlänk: /bild/00009336/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av spåret fram till vändskivan.  11 år
ID-nummer:  09337
Direktlänk: /bild/00009337/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det elektrifierade spåret till vändskivan till vänster ligger norr om ett oelektrifierat spår till vändskivan och mellan dessa finns ett stickspår, vy österut.  11 år
ID-nummer:  09338
Direktlänk: /bild/00009338/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot vändskivan från det elektrifierade spåret fram till denna.  11 år
ID-nummer:  09339
Direktlänk: /bild/00009339/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Värmecentralen omedelbart öster om lokstallet.  11 år
ID-nummer:  09340
Direktlänk: /bild/00009340/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från öster.  11 år
ID-nummer:  09341
Direktlänk: /bild/00009341/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två spåren till vändskivan och stickspåret mellan dessa går samman när de närmar sig övriga bangården.  11 år
ID-nummer:  09342
Direktlänk: /bild/00009342/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet och det elektrifierade spåret dit, vy från öster.  11 år
ID-nummer:  09343
Direktlänk: /bild/00009343/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett spår viker av spåren till vändskivan och fortsätter i stället in bakom lokstallet. 1  11 år
ID-nummer:  09344
Direktlänk: /bild/00009344/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
#1 Håkan Zaar, 31 januari 2019, 14:03
Det här spåret gick till en lastplats nere vid älven. På 80-talet stod här rader av slopade personvagnar och godsvagnar. Även SJ ångsnöslungor stod på detta spår på 70-talet.....på senare år har man haft det som uppställningsspår för lok som man senare skrotat....
Lokstallsområdet sett från östra plattformen vid spår 10 med ytterligare stickspår närmare övriga bangården i förgrunden.  11 år
ID-nummer:  09345
Direktlänk: /bild/00009345/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspår och lastkajer mellan plattformsspåren och lokstallet.  11 år
ID-nummer:  09346
Direktlänk: /bild/00009346/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 3 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!