1955 års bro

Trots den förstärkning av 1885 års bro som utfördes 1910 dömdes den ut i början av 50-talet och behövde ersättas. 1952 stod en stor betongbågbro klar över Vindelälven längs stambanan strax söder om Vindeln med ett hela 112 meter långt huvudspann som spände över hela älvfåran. Det visade sig vara möjligt att hitta ett broläge vid Indalsälven där en likadan bro kunde uppföras och där linjen samtidigt kunde rätas något för att eliminera några skarpa kurvor. Denna lilla genväg som uppkom vid linjeomläggningen gör att den nya brons sydvästra landfäste ligger omkring 100 meter från den gamla brons dito medan samma siffra på motsatt strand är ungefär dubbelt så stor.

De mäktiga betongbågspannen vid Vindeln och Ragunda har alltså samma spännvidd, däremot krävdes fem sidospann på vardera strand vid Ragundabron jämfört med fyra vid Vindeln. Landspannen har en spännvidd på 14,4 meter vilket ger en total brolängd på 271 meter för samtliga 11 spann samt landfästen. Landspannen vilar på parvis placerade smäckra betongpelare med cirkulärt tvärsnitt med samma utformning som sekundärpelarna mellan betongvalvet och över­bygg­naden. Vid bågens landfästen är stöden sammanbundna med en betongvägg. Stöden ansluter upptill till två längsgående betongbalkar som utgör undersidan av över­bygg­nadens betongtråg i vilket spåret sedan ligger på ballast.

Bågspannets mäktiga kliv över Indalsälvens mörka lugnt flytande vatten gör att bron smälter väl in i det dramatiska landskapet kring älven. Tyvärr ligger bron ganska svårtillgängligt, men klipphällarna på östra stranden strax sydost om bron nås relativt enkelt från de spångade lederna vid Döda fallet.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (17)

Söndag 23 augusti 2009

1955 års bro över Indalsälven sedd från söder vid ett gammalt båthus.  13 år
ID-nummer:  09785
Direktlänk: /bild/00009785/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den gamla bron med den nya i förgrunden.  13 år
ID-nummer:  09786
Direktlänk: /bild/00009786/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västra halvan av bågspannet speglas i älven.  13 år
ID-nummer:  09787
Direktlänk: /bild/00009787/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående godståg rullar förbi högt över älvens blanka vattenyta.  13 år
ID-nummer:  09788
Direktlänk: /bild/00009788/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bågens norra sida sedd från väster.  13 år
ID-nummer:  09789
Direktlänk: /bild/00009789/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående tomtåg med timmervagnar passerar över Indalsälven.  13 år
ID-nummer:  09790
Direktlänk: /bild/00009790/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett lastat timmertåg med två av Hector Rails 142-lok främst passerar över Indalsälven mellan Bispgården och Ragunda på kvällen.  14 år
ID-nummer:  07493
Direktlänk: /bild/00007493/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 1 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 augusti 2008

De båda järnvägsbroarna över Indalsälven sedda från klipphällarna på östra stranden.  13 år
ID-nummer:  09778
Direktlänk: /bild/00009778/
Fotodatum: den 21 augusti 2008
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron sedd från sydost med den gamla i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  09779
Direktlänk: /bild/00009779/
Fotodatum: den 21 augusti 2008
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tomt timmertåg är på väg söderut över bron.  13 år
ID-nummer:  09780
Direktlänk: /bild/00009780/
Fotodatum: den 21 augusti 2008
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett annat södergående godståg är på väg över bron något senare.  13 år
ID-nummer:  09781
Direktlänk: /bild/00009781/
Fotodatum: den 21 augusti 2008
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 juli 2008

Brons stora betongbågspann sett från sydvästra stranden.  13 år
ID-nummer:  09782
Direktlänk: /bild/00009782/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron ligger något längre uppströms.  13 år
ID-nummer:  09783
Direktlänk: /bild/00009783/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongbågen sedd från sydvästra sidan.  13 år
ID-nummer:  09784
Direktlänk: /bild/00009784/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Den nya bron med den gamla i bakgrunden.  15 år
ID-nummer:  01047
Direktlänk: /bild/00001047/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron sedd från klipphällarna på östra sidan av älven.  15 år
ID-nummer:  01048
Direktlänk: /bild/00001048/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda broarna sedda från östra sidan älven.  15 år
ID-nummer:  01049
Direktlänk: /bild/00001049/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!