1885 års bro

Stambanans första bro över Indalsälven mellan Bispgården och Ragunda byggdes av Bergsunds mekaniska verkstad och är en hög fackverksbro av stål med fyra spann, två 42 meter långa sidospann och två 62 meter långa spann över älvens flodfåra. Spannen består av stående parabelfackverk och bron blev därmed en av de första i landet av denna typ. Spannen vilar på tre brostöd, ett vid vardera strand och ett mitt ute i älven. Stöden består av fackverkstorn som står på stenfundament. Även landfästena högt uppe i de branta slänterna murade av huggen sten.

Under 1910-talet inleddes förstärkningar av stambanans broar då axellasterna redan då hade ökat kraftigt. Bron över indalsälven blev först ut just 1910 och fick då ett något förändrat utseende. Förstärkningen gjorde att bron kunde användas i ytterligare drygt 40 år, men sedan en ny betongbro stod klar något längre nedströms står den kvar endast som reservbro. Den nya bron gav en genare sträckning framför allt på nordöstra stranden där en skarp kurva fram mot bron eliminerades. Den nya bnsträckningen ansluter till den gamla vid den gångbro som finns över banan vid Döda fallet.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (19)

Söndag 23 augusti 2009

Det norra av de två längre spannen över älven sett från sydvästra stranden. 1 10 år
ID-nummer:  09771
Direktlänk: /bild/00009771/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 20 mars 2011
#1 David , 21 december 2020, 16:13
Hej, vill bara säga tack för allt arbete du gör, otroligt gediget. Du är en riktig eldsjäl! Åter igen tack för all fantastisk information du sprider.
Detalj av mellanstödet vid nordöstra stranden 10 år
ID-nummer:  09772
Direktlänk: /bild/00009772/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av det mellersta brostödet mitt ute i älvfåran. 10 år
ID-nummer:  09773
Direktlänk: /bild/00009773/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brostödet på sydvästra stranden står precis i strandbrynet där klipporna stupar brant ner i älven. 10 år
ID-nummer:  09774
Direktlänk: /bild/00009774/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av en del av ett av de två längre spannen. 10 år
ID-nummer:  09775
Direktlänk: /bild/00009775/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron sedd från söder. 10 år
ID-nummer:  09776
Direktlänk: /bild/00009776/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skymning över Indalsälven vid den gamla järnvägsbron. 10 år
ID-nummer:  09777
Direktlänk: /bild/00009777/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 juli 2008

Gångbron över järnvägen sedd från platsen strax norr om denna där dagens järnväg lämnar banvallen fram till den ursprungliga bron över Indalsälven. 10 år
ID-nummer:  09759
Direktlänk: /bild/00009759/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
In i djungeln, bilden är tagen i samma riktning som ovan men några tiotals meter in längs den gamla banvallen. 10 år
ID-nummer:  09760
Direktlänk: /bild/00009760/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen, notera stödmuren i skärningen till vänster. 10 år
ID-nummer:  09761
Direktlänk: /bild/00009761/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen sedd österut nära nordöstra brofästet, här är banvallen betydligt högre än omgivande terräng. 10 år
ID-nummer:  09763
Direktlänk: /bild/00009763/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron sedd från nordöstra landfästet. 10 år
ID-nummer:  09764
Direktlänk: /bild/00009764/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landspannet på nordöstra sidan är snart helt inneslutet bland träden i den branta slänten. 10 år
ID-nummer:  09765
Direktlänk: /bild/00009765/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nordöstra landfästet sett från söder i den branta slänten ner mot älven. 10 år
ID-nummer:  09766
Direktlänk: /bild/00009766/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brostödet vid nordöstra stranden står till största del ute i älvfåran. 10 år
ID-nummer:  09767
Direktlänk: /bild/00009767/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brostödet sett från stranden. 10 år
ID-nummer:  09768
Direktlänk: /bild/00009768/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nordöstra landspannet sett från stranden nedanför. 10 år
ID-nummer:  09769
Direktlänk: /bild/00009769/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En del av den nya bron över älven något längre söderut sedd från nordöstra stranden. 10 år
ID-nummer:  09770
Direktlänk: /bild/00009770/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 20 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Den gamla bron sedd från västra brofästet. Ett stängsel vid brofästet hindrar obehöriga att ta sig ut på bron. 13 år
ID-nummer:  01046
Direktlänk: /bild/00001046/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!