Fångsjöbacken–Graninge

Den 6,1 kilometer långa linjen Fångsjöbacken–Graninge leder stambanan från landskapet Jämtland och Jämtlands län till landskapet Ångermanland och Västernorrlands län. Höjdskillnaden på linjen är 48 meter när banan från höjden 239 meter över havet vid Fångsjöbacken sjunker ner mot Graninge vid Ledingssjön 191 meter över havet. Läns och landskapsgränsen passeras redan i början av linjen på den tre kilometer långa raklinje i nordostlig riktning som inleds redan vid södra bangårdsänden i Fångsjöbacken. Från bangården fram till gränsen råder ett svagt medlut, men banan planar sedan ut till nära horisontell när järnvägen passerar strax söder om Fångsjön där också Ödingsån korsas. Raklinjen bryts av en 500 meter lång högerkurva som leder banan fram till en lika lång raklinje i ostsydostlig riktning. I västra delen av nyss nämnda kurva stod tidigare banvakstugan Fångsjön.

Den 6,1 kilometer långa linjen Fångsjöbacken–Graninge leder stambanan från landskapet Jämtland och Jämtlands län till landskapet Ångermanland och Västernorrlands län. Höjdskillnaden på linjen är 48 meter när banan från höjden 239 meter över havet vid Fångsjöbacken sjunker ner mot Graninge vid Ledingssjön 191 meter över havet. Läns och landskapsgränsen passeras redan i början av linjen på den tre kilometer långa raklinje i nordostlig riktning som inleds redan vid södra bangårdsänden i Fångsjöbacken. Från bangården fram till gränsen råder ett svagt medlut, men banan planar sedan ut till nära horisontell när järnvägen passerar strax söder om Fångsjön där också Ödingsån korsas. Raklinjen bryts av en 500 meter lång högerkurva som leder banan fram till en lika lång raklinje i ostsydostlig riktning. I västra delen av nyss nämnda kurva stod tidigare banvakstugan Fångsjön.

Efter dessa båda inledande raklinjer är järnvägen i nästa kurva framme och möter riksväg 87 en kort stund på södra sidan. Kurvan är den första delen av en lång omsvängning in mot bygden kring Ledingssjön. Den följs nämligen av en nära 900 meter lång kurva med radie omkring 450 meter i vilken den också korsar Jämtån efter en mindre skärning, ån är fortsättningen på den tidigare korsade Ödingsån nedströms Fångsjön och banan följer ån en kort sträcka i kurvan efter bron i 10 promilles medlut. När kurvan är slut är färdrikningen nordnordvästlig och järnvägen passerar omedelbart väster om byn Östra Karlsmyran. Eftersom viss bebyggelse finns även på västra sidan av banan har det funnits ett par plankorsningar här som numera är stängda för fordonstrafik. Den norra av dessa är utrustad med gångfålla, här låg också hållplatsen Karlsmyran (Klmy) mellan åren 1936 och 1962.

Den långa kurvan vid Jämtån följs av en högerkurva där banan lämnar den högre terrängen i väster bakom sig. Efter en kortare raklinje är banan framme i byn Västra Karlsmyran där den första av linjens två bevakade plankorsningar finns, intill den ligger även banvaktstugan Karlsmyran. Plankorsningen ligger i södra änden av en längre högerkurva som vrider banan mot nordost fram mot den andra plankorsningen strax före infarten till Graninge, vilken i sin tur ligger i en 300 meter lång vänsterkurva. Vägen som här korsar järnvägen leder fram till bebyggelsen kring Graninge station. Lutningarna ligger i denna kurviga norra del av linjen på omkring 10 promilles medlut.

Bilder och filmer (22)

Lördag 21 augusti 2010

Vägen sydost om plankorsningen närmast infarten till Graninge har nu höjts och gjorts planare nära korsningen.  11 år
ID-nummer:  09576
Direktlänk: /bild/00009576/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 augusti 2009

Plankorsningen strax söder om södra driftplatsgränsen i Graninge sedd från väster.  11 år
ID-nummer:  09571
Direktlänk: /bild/00009571/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra driftplatsgränsen i Graninge från plankorsningen.  11 år
ID-nummer:  09572
Direktlänk: /bild/00009572/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvorna söder om plankorsningen sedda från densamma.  11 år
ID-nummer:  09573
Direktlänk: /bild/00009573/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från öster.  11 år
ID-nummer:  09574
Direktlänk: /bild/00009574/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På östra sidan går vägen i en ganska brant backe fram mot korsningen.  11 år
ID-nummer:  09575
Direktlänk: /bild/00009575/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 juli 2008

Vy västerut från östra änden av den långa inledande raklinjen. Banan passerar här över flack myrmark söder om Fångsjön fram till infarten till Fångsjöbacken som skymtar i andra änden av raklinjen.  11 år
ID-nummer:  09592
Direktlänk: /bild/00009592/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Graninge vid kilometer 621 vid raklinjens östra ände, till vänster låg tidigare banvaktstugan Fångsjön.  11 år
ID-nummer:  09591
Direktlänk: /bild/00009591/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väster om Jämtån skär banan delvis genom högre terräng på norra sidan, vy österut i riktning mot Graninge.  11 år
ID-nummer:  09589
Direktlänk: /bild/00009589/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut i riktning mot Fångsjöbacken från samma plats som ovan, den riktigt långa kurvan förbi Jämtån övergår här i ännu en högerkurva med något större radie. Här finns riksväg 87 bakom en smal trädridå till vänster i bild.  11 år
ID-nummer:  09590
Direktlänk: /bild/00009590/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jämtån korsas mitt i den långa svängen, här en bild på avstånd från den svårforcerade terrängen söder om bron.  11 år
ID-nummer:  09588
Direktlänk: /bild/00009588/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den södra av två stängda plankorsningar i den långa kurvan, nästa gångfålla skymtar längst bort i bild.  11 år
ID-nummer:  09587
Direktlänk: /bild/00009587/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan sedd söderut från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  09586
Direktlänk: /bild/00009586/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra av två gångfållor vid en gammal plankorsning i Östra Karlsmyran mellan byn på banans östra sida och några gårdar på den västra. I höjd med korsningen låg också hållplatsen Karlsmyran.  11 år
ID-nummer:  09585
Direktlänk: /bild/00009585/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart söder om gångfållan inleds på sydgång den av flera delkurvor bestående omsvängningen från sydostlig till västnordvästlig riktning.  11 år
ID-nummer:  09584
Direktlänk: /bild/00009584/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den norra gångfållan vid Östra Karlsmyran. Hastigheten sänks i motsatt riktning till 90 km/h.  11 år
ID-nummer:  09583
Direktlänk: /bild/00009583/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i Västra Karlsmyran sedd från öster med banvaktstugan till vänster.  11 år
ID-nummer:  09580
Direktlänk: /bild/00009580/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut i riktning mot Graninge vid plankorsningen i Västra Karlsmyran.  11 år
ID-nummer:  09581
Direktlänk: /bild/00009581/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut i riktning mot Fångsjöbacken från samma korsning.  11 år
ID-nummer:  09582
Direktlänk: /bild/00009582/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra infartssignalen till Graninge sedd från plankorsningen strax söder om denna.  11 år
ID-nummer:  09577
Direktlänk: /bild/00009577/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd söderut från samma plankorsning.  11 år
ID-nummer:  09579
Direktlänk: /bild/00009579/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En norrgående stålpendel är på väg in till Graninge station.  11 år
ID-nummer:  09578
Direktlänk: /bild/00009578/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!