Fångsjöbacken (Fgö)

Fångsjöbacken är en liten jämtländsk by vid Järsjöns östra strand i skogarna mellan Graninge och Bispgården. Läns- och landskapsgränsen går strax nordost om byn och på krönet vid norra bangårdsänden passeras också vattendelaren mellan Ångermanälvens och Indalsälvens avrinningsområden. Namnet antas komma från en brant backe längs landsvägen mellan Graninge och Bispgården som också passerar strax norr om Fångsjön. Järnvägen Ragunda–Sollefteå öppnades 1886 och två år senare öppnades lastplatsen Fångsjöbacken, det var dock först i december 1917 som Fångsjöbacken blev station. Stationshuset som uppfördes är av den typ som användes för nya stationshus längs stambanan under andra halvan av 1910-talet. Det är ett större trähus med två våningar som ligger vinkelrätt mot spåren och har två entrédörrar på ena långsidan. Karakteristiskt utöver burspråket vid den gamla tågexpeditionen på gaveln mot bangården är också taket vars fall är något större närmast nocken än på den nedre halvan. På tomten finns också ett fint gammalt uthus/avträde. Det välbevarade stationshuset är idag privat villa.

Fångsjöbacken är beläget 239 meter över havet vilket gör att stationen är den högst belägna på sträckan Långsele–Ragunda även om den högsta punkten ligger en bit ut på linjen mot Bispgården. Bangården ligger i den sydvästra delen av den omkring tre kilometer långa raklinje som sträcker sig i nordost-sydvästlig rikning mellan Fångsjön och Järsjön. Norra driftplatsgränsen ligger omkring 800 meter väster om länsgränsen och mellan den och bangårdsänden finns en obevakad plankorsning med en mindre skogsbilväg. Bangården har två huvudspår med normalhuvudspåret på sydöstra sidan. På nordvästra sidan finns också ett stickspår med växel mot nordost i det avvikande huvudspåret. Vid det nu delvis överväxta spåret finns en gammal lastkaj och i änden av spåret inne på bangården alldeles intill det avvikande huvudspåret har det stått ett 60 meter långt lokhus. Något längre västerut finns teknikhuset vid stationshuset. Landsvägen genom byn korsar järnvägen i en bevakad plankorsning omedelbart sydväst om södra bangårdsänden. Från plankorsningen och fram till strax utanför södra driftplatsgränsen går järnvägen alldeles intill Järsjön.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (37)

Torsdag 7 januari 2010

Plankorsningen vid sydvästra bangårdsänden sedd från norr.  13 år
ID-nummer:  09625
Direktlänk: /bild/00009625/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från plankorsningen i sydost.  13 år
ID-nummer:  09626
Direktlänk: /bild/00009626/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väster om plankorsningen följer banan längs med Järsjöns strand.  13 år
ID-nummer:  09627
Direktlänk: /bild/00009627/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot utfarten i riktning mot Bispgården från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  09628
Direktlänk: /bild/00009628/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 juli 2008

Vy mot nordost ut på linjen mot Graninge från den obevakade plankorsningen alldeles innanför driftplatsgränsen.  13 år
ID-nummer:  09599
Direktlänk: /bild/00009599/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden från samma plats som ovan, växeln ligger på krönet av den måttliga stigningen fram till bangården från norr.  13 år
ID-nummer:  09600
Direktlänk: /bild/00009600/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den obevakade plankorsningen från väster.  13 år
ID-nummer:  09601
Direktlänk: /bild/00009601/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordöstra bangårdsänden sedd från nordost.  13 år
ID-nummer:  09602
Direktlänk: /bild/00009602/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från bangårdsänden, den obevakade plankorsningen skymtar längre bort till vänster.  13 år
ID-nummer:  09603
Direktlänk: /bild/00009603/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från nordöstra änden vid kilometer 619.  13 år
ID-nummer:  09604
Direktlänk: /bild/00009604/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens norra sida öster om stationshuset finns ett stickspår med tillhörande lastkaj, här syns stickspårets växel i det avvikande huvudspåret österut.  13 år
ID-nummer:  09605
Direktlänk: /bild/00009605/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från lastkajen, det överväxta stickspåret skymtar i bildens nederkant.  13 år
ID-nummer:  09606
Direktlänk: /bild/00009606/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret med spårspärr sett från lastkajen.  13 år
ID-nummer:  09607
Direktlänk: /bild/00009607/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastkajen liknar mest en blomsterrabatt, vy västerut.  13 år
ID-nummer:  09608
Direktlänk: /bild/00009608/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det vita teknikhuset med en mindre träkur i förgrunden, vy från sydväst.  13 år
ID-nummer:  09610
Direktlänk: /bild/00009610/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut vid teknikhuset intill stationshuset.  13 år
ID-nummer:  09609
Direktlänk: /bild/00009609/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid teknikhuset, en motortralla passerar norrut. Stickspårets växel syns en bit bort, lokhuset stod närmare i bild bakom stolpen i förgrunden.  13 år
ID-nummer:  09611
Direktlänk: /bild/00009611/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut med teknikhuset till vänster i bild.  13 år
ID-nummer:  09612
Direktlänk: /bild/00009612/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydväst från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  09613
Direktlänk: /bild/00009613/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sedd från bangården på ungefär samma plats som de två senaste bilderna ovan.  13 år
ID-nummer:  09614
Direktlänk: /bild/00009614/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst, gaveln till höger vetter mot bangården.  13 år
ID-nummer:  09615
Direktlänk: /bild/00009615/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster.  13 år
ID-nummer:  09616
Direktlänk: /bild/00009616/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  13 år
ID-nummer:  09617
Direktlänk: /bild/00009617/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst med järnvägen i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  09618
Direktlänk: /bild/00009618/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset sydväst om stationshuset sett från norr.  13 år
ID-nummer:  09619
Direktlänk: /bild/00009619/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och uthuset, vy från väster.  13 år
ID-nummer:  09620
Direktlänk: /bild/00009620/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från den bevakade plankorsningen i sydväst.  13 år
ID-nummer:  09621
Direktlänk: /bild/00009621/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy ut över Järsjön från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  09622
Direktlänk: /bild/00009622/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landsvägen in till byn Fångsjöbacken korsar järnvägen i sned vinkel omedelbart sydväst om södra bangårdsänden, till höger låg banvaktstugan Gersjön.  13 år
ID-nummer:  09623
Direktlänk: /bild/00009623/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot utfarten mot Bispgården från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  09624
Direktlänk: /bild/00009624/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 3 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–37