Nedspåret Högbränna - Hörnsjö

På linjen Högbränna - Hörnsjö möter vi det enda dubbelspåret längs stambanan. Det bildades vid linjerätningen 1995 då den gamla linjen fick ligga kvar som ett mötesspår parallellt med dey nya och de båda linjerna kom att signaleras som dubbelspår. Det är alltså ett kort dubbelspår där de båda spåren dessutom inte följer varandra utan har diametralt stora skillnader i geometrisk standard. Den nya linjen som normalt används är också knappt 400 meter kortare än den gamla, längdmätningsförkortningen sker officiellt cirka 300 meter norr om infartssignalen till Hörnsjö.

Utfarten från Högbränna mot Hörnsjö ligger strax efter växeln som skiljer gammal och ny linje, den flyttades österut i samband med att den nya linjen byggdes. Utfarten sker mot sydost och genom två högerkurvor passeras Pustbergets södra del i en djup skärning. Samtidigt inleds ett omkring 2,5 kilometer långt kraftigt medlut där lutningen nästan uteslutande ligger på på mellan 15 och 17 promille. Direkt efter passagen förbi Putsberget finns en 330 meter lång raklinje. Därefter följer en s-kurva där den första högerkurvan är skarpast med radie 360 meter, här begränsas också hastigheten till 80 km/h.

Utfarten från Högbränna mot Hörnsjö ligger strax efter växeln som skiljer gammal och ny linje, den flyttades österut i samband med att den nya linjen byggdes. Utfarten sker mot sydost och genom två högerkurvor passeras Pustbergets södra del i en djup skärning. Samtidigt inleds ett omkring 2,5 kilometer långt kraftigt medlut där lutningen nästan uteslutande ligger på på mellan 15 och 17 promille. Direkt efter passagen förbi Putsberget finns en 330 meter lång raklinje. Därefter följer en s-kurva där den första högerkurvan är skarpast med radie 360 meter, här begränsas också hastigheten till 80 km/h.

Efter en kort raklinje finner vi linjens enda plankorsning som för ovanlighetens skull endast berör nedspåret, uppspåret saknar plankorsningar. Med början vid plankorsningen följer sedan en serie om fyra kurvor varav tre har radie under 400 meter, den kraftigaste har radie 340 meter. Dessa kurvor utgör den norra delen av det kraftiga medlutet vilket istället byts mot svaga motlut. Efter en kort raklinje följer linjens tväraste med radie 390 meter, och direkt efter denna höjs hastigheten åter till 100 km/h. Nu återstår endast en 700 meter lång raklinje i riktning norrut innan vi når infartssignalen till Hörnsjö efter en mycket svag och kort högerkurva.

Bilder och filmer (13)

Fredag 18 juli 2008

Vy mot sydost vid utfarten på nedspåret från Högbränna, i bakgrunden syns den höjd söder om pustberget som järnvägen går genom i skärning.  14 år
ID-nummer:  06440
Direktlänk: /bild/00006440/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 6 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skärningen genom Pustbergets södra del, vy västerut. Infarten till Högbränna följer strax bortom kurvan.  14 år
ID-nummer:  06439
Direktlänk: /bild/00006439/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 6 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 25 augusti 2009

Vy norrut där järnvägen och lansdvägen passerar över Pustbergets södra del. Bilden är representativ för hela denna gamla linjesträckning med stora höjdskillnader mellan nordvästra och sydöstra sidan av spåret.  14 år
ID-nummer:  06438
Direktlänk: /bild/00006438/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 6 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 18 juli 2008

Plankorsningen på den gamla linjen, tidigare infart till en längre skogsbilväg men sedan den nya linjen blockerar vägen betjänar vägen endast skogsområdet mellan de båda spåren.  14 år
ID-nummer:  06435
Direktlänk: /bild/00006435/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 6 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  06437
Direktlänk: /bild/00006437/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 6 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  06436
Direktlänk: /bild/00006436/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 6 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Plankorsning på den gamla linjen (nedspåret) för en skogsbilväg in i området mellan banorna, ingen korsning finns på uppspåret som finns strax bakom fotografen. Här började jobbet med att öppna och stänga viltstängselgrinar vid passage av plankorsningar, något som är mer regel än undantag på mindre vägar norrut. Här finns grind endast på ena sidan då området mellan banorna är inhängnat.  15 år
ID-nummer:  01816
Direktlänk: /bild/00001816/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedspåret är som den gamla bana det är relativt backigt och krokigt, vy söderut från plankorsningen ovan.  15 år
ID-nummer:  01817
Direktlänk: /bild/00001817/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs nedspåret från samma plankorsning.  15 år
ID-nummer:  01818
Direktlänk: /bild/00001818/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 25 augusti 2009

Den gamla linjen följer hela tiden den ojämna bergssluttningen vilket resulterar i flertalet kurvor, i bakgrunden skymtar den nya linjen.  14 år
ID-nummer:  06434
Direktlänk: /bild/00006434/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 6 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 17 juli 2008

Den gamla linjen följer ofta nära landsvägen mellan Hörnsjö och Nyåker.  14 år
ID-nummer:  06433
Direktlänk: /bild/00006433/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 6 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen söderifrån till Hörnsjö, vy söderut från samma plats som ovan.  14 år
ID-nummer:  06432
Direktlänk: /bild/00006432/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 6 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut från Hörnsjö med linjens första raksträcka i bakgrunden, till höger det nya uppspåret.  14 år
ID-nummer:  06431
Direktlänk: /bild/00006431/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 6 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!