Pustbergstunneln

Stambanan genom övre Norrland mellan Bräcke och Boden hade ursprungligen 3 tunnlar. Sedan öppnandet har 5 nya tunnlar byggts varav en ersatte en gammal, varför det idag finns 7 tunnlar längs banan. De är relativt ojämnt fördelade över bansträckan, vi har två i norr i Älvsbytrakten, två i söder kring Ragunda samt resterande tre på en sträcka av en dryg mil omkring passagen över Öreälven. Den första tunneln man möter på sydgång är Pustbergstunneln omedelbart före infarten till Högbränna driftplats.

Den 381 meter långa Pustbergstunneln stod klar i oktober 1995 och är tillsammans med Glödbergstunneln vid Nyåker stambanans yngsta tunnel. Pustberget är ett flackt och relativt litet berg som den gamla linjesträckningen som bekant rundar i en skärning ett par hundra meter söder om tunneln, den krävdes dock för de högre ställda geometrikraven på den nya banan. Bergtunnelns längd är 315 meter, denna är sedan kompletterad med 30 respektive 36 meter betongtunnlar vid östra respektive västra mynningen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Fredag 18 juli 2008

Pustbergstunnelns östra (norra) mynning sedd från nordost.  13 år
ID-nummer:  06446
Direktlänk: /bild/00006446/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 7 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra tunnelmynningen.  13 år
ID-nummer:  06447
Direktlänk: /bild/00006447/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 7 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra (södra) tunnelmynningen vid norra driftplatsgränsen i Högbränna.  13 år
ID-nummer:  06448
Direktlänk: /bild/00006448/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 7 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från västra tunnelmynningens tak.  13 år
ID-nummer:  06449
Direktlänk: /bild/00006449/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 7 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra tunnelmynningen, här är det först 36 meter betongtunnel innan bergtunneln börjar.  13 år
ID-nummer:  06450
Direktlänk: /bild/00006450/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 7 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett svagt ljus från den andra tunnelmynningen kan anas.  13 år
ID-nummer:  06451
Direktlänk: /bild/00006451/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 7 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Pustbergstunnelns västra mynning sedd från plats nära skiljeväxeln mellan uppspår och nedspår.  14 år
ID-nummer:  01809
Direktlänk: /bild/00001809/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelns västra mynning på närmare håll, längst ner syns utfartsblocksignalen Hbä U2.  14 år
ID-nummer:  01810
Direktlänk: /bild/00001810/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från tunneltaket vid västra mynningen i motsol.  14 år
ID-nummer:  01811
Direktlänk: /bild/00001811/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Pustbergstunnelns östra mynning.  14 år
ID-nummer:  01812
Direktlänk: /bild/00001812/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!