105B Österås

Den gamla banmästarstugan 105B Österås ligger i den utfyllda slänten norr om bangården i Österås, öster om och lika högt som det numera rivna stationshuset. Stugan är idag gråmålad och är något påbyggd på gaveln mot spåren.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (6)

Lördag 8 januari 2011

Banmästarstugan ligger på samma plana utfyllda mark som stationshuset en gång låg på fast längre österut, vy från väster. 9 år
ID-nummer:  09201
Direktlänk: /bild/00009201/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 13 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från nordväst. 9 år
ID-nummer:  09202
Direktlänk: /bild/00009202/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 13 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset nordost om stugan. 9 år
ID-nummer:  09203
Direktlänk: /bild/00009203/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 13 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från uthuset i nordost. 9 år
ID-nummer:  09204
Direktlänk: /bild/00009204/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 13 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan ligger en bit upp i sluttningen, här sedd från bangårdens södra sida. 9 år
ID-nummer:  09205
Direktlänk: /bild/00009205/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 13 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan ligger i bangårdens östra del, i bakgrunden skymtar också stuga 106 Österås. 9 år
ID-nummer:  09206
Direktlänk: /bild/00009206/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 13 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!