209 Ekträsk

Banvaktstuga 209 Ekträsk ligger i södra bangårdsänden i Ekträsk längs stambanan genom övre Norrland mellan Hällnäs och Bastuträsk.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (6)

Söndag 15 juni 2008

Banvaktstugan och uthuset sett från öster. 12 år
ID-nummer:  05059
Direktlänk: /bild/00005059/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från norr. 12 år
ID-nummer:  05061
Direktlänk: /bild/00005061/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från nordväst. 12 år
ID-nummer:  05060
Direktlänk: /bild/00005060/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Vid infart söderifrån ligger banvaktstugan på vänster sida i kurvan vid södra bangårdsänden. Vid olyckan i Ekträsk den 29 mars 2005 hamnade urspårade vagnar mycket nära banvaktstugan och omkringflygande makadam skadade dess fasad. 13 år
ID-nummer:  00672
Direktlänk: /bild/00000672/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från nordvästra sidan, järnvägen passerar på andra sidan. 13 år
ID-nummer:  00673
Direktlänk: /bild/00000673/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett uthus tillhörande stugan strax norr (nordost) om densamma. 13 år
ID-nummer:  00674
Direktlänk: /bild/00000674/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!