Ekträsk (Etk)

Stambanan genom övre Norrland mellan Hällnäs och Bastuträsk går genom ett skogrikt landskap. Drygt två och en halv mil norr om Hällnäs, som andra station norr där om ligger Ekträsk. Stationen har två tågspår och stationshuset är av Byskemodellen, det sydligaste kvarvarande av denna typ längs stambanan.

Den 29 mars 2005 inträffade en svår kollision mellan ett godståg och en lastbilstrailer med en grävskopa i plankorsningen söder om bangården i Ekträsk. Trailern fastnade i plankorsningen vid passage av korsningen då ett godståg var på väg in söderifrån. Kollisionen blev våldsam och grävskopan och trailern slungades iväg, loket och flera vagar spårade ur. Lokföraren hann hoppa strax före kollisionen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (58)

Söndag 15 juni 2008

Infarten till Ekträsk sker i backen upp från Torrträsket.  15 år
ID-nummer:  05025
Direktlänk: /bild/00005025/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra infartssignalen till Ekträsk.  15 år
ID-nummer:  05026
Direktlänk: /bild/00005026/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut i kurvan ner mot Torrträsket.  15 år
ID-nummer:  05027
Direktlänk: /bild/00005027/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax söder om norra stationsgränsen höjs åter hastigheten något efter att ha varit 100 km/h i infartskurvan.  15 år
ID-nummer:  05028
Direktlänk: /bild/00005028/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra växeln på bangården i Ekträsk.  15 år
ID-nummer:  05029
Direktlänk: /bild/00005029/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norra änden.  15 år
ID-nummer:  05030
Direktlänk: /bild/00005030/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens norra del sedd österut.  15 år
ID-nummer:  05031
Direktlänk: /bild/00005031/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från nordost med spårspärren till stickspåret på bangårdens nordvästra sida i förgrunden.  15 år
ID-nummer:  05032
Direktlänk: /bild/00005032/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ekträsk stationshus sett på avstånd från nordost.  15 år
ID-nummer:  05033
Direktlänk: /bild/00005033/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ekträsk stationshus med godsmagasin och fjärrkur.  15 år
ID-nummer:  05034
Direktlänk: /bild/00005034/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet är sammanbyggt med stationshuset på dess västra (jvg-tekniskt södra) gavel.  15 år
ID-nummer:  05035
Direktlänk: /bild/00005035/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från norr.  15 år
ID-nummer:  05036
Direktlänk: /bild/00005036/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ekträsk stationshus, huvudentrén till vänthallen på spårsidan.  15 år
ID-nummer:  05037
Direktlänk: /bild/00005037/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdem sedd västerut från stationshuset.  15 år
ID-nummer:  05038
Direktlänk: /bild/00005038/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  15 år
ID-nummer:  05039
Direktlänk: /bild/00005039/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren omedelbart nordost om stationshuset.  15 år
ID-nummer:  05040
Direktlänk: /bild/00005040/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthus med gaveln mot järnvägen strax öster om stationshuset, bakom fjärrkuren.  15 år
ID-nummer:  05041
Direktlänk: /bild/00005041/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad bort från spåren.  15 år
ID-nummer:  05042
Direktlänk: /bild/00005042/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  15 år
ID-nummer:  05043
Direktlänk: /bild/00005043/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av fasaden bort från spåren.  15 år
ID-nummer:  05044
Direktlänk: /bild/00005044/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från sydost.  15 år
ID-nummer:  05045
Direktlänk: /bild/00005045/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  15 år
ID-nummer:  05046
Direktlänk: /bild/00005046/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från söder.  15 år
ID-nummer:  05047
Direktlänk: /bild/00005047/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut (jvg-tekniskt söderut) med banvaktstugan Ekträsk längre bort. Bangårdens sydligaste kontaktledningsbrygga strök med vid plankorsningsolyckan 2005, därav de moderna ktl-stolparna i bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  05048
Direktlänk: /bild/00005048/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinsbyggnad nära spåren på bangårdens nordvästra sidan.  15 år
ID-nummer:  05049
Direktlänk: /bild/00005049/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbyteståg uppställt på bangårdens stickspår, stationshuset döljs bakom vagnarna.  15 år
ID-nummer:  05050
Direktlänk: /bild/00005050/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med tillhörande mellansignaler.  15 år
ID-nummer:  05051
Direktlänk: /bild/00005051/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Etk 2/5 på sidotågspåret med södra bangårdsänden i bakgrunden.  15 år
ID-nummer:  05052
Direktlänk: /bild/00005052/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägkorsningen mitt i byn. Stationshuset ligger vid vägen rakt fram i bild vid den följande kurvan, banvaktstugan skymtar till vänster.  15 år
ID-nummer:  05053
Direktlänk: /bild/00005053/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med landsvägen mellan Bastuträsk och Hällnäs här sedd i riktning mot Bastuträsk.  15 år
ID-nummer:  05054
Direktlänk: /bild/00005054/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 28 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–58
Andra bilder från platsen (1)