Grötingen–Nyhem

Linjen Grötingen–Nyhem är 7,4 kilometer lång och består liksom övriga linjer mellan Bräcke och Ragunda av en blocksträcka, det gör den till den längsta blocksträckan på stambanan mellan Bräcke och Vännäs. Trots att bangården i Grötingen ligger endast tre meter lägre än den i Nyhem är den totala höjdskillnaden på linjen 23 meter med högsta punkten ungefär mitt på linjen och den lägsta vid passagen över sjön Grötingen i linjens sydligaste del. Med de vattendrag vars dalgångar järnvägen följer förhåller det sig däremot annorlunda. Från Mellsjön vid Nyhem rinner Håvdsjöån söderut till Idsjön tio meter lägre, sjön Grötingen ligger sedan fyra höjdmeter uppströms Idsjön i Gimån. Dragningen genom högre terräng gav järnvägen en gen sträckning och antagligen bättre geometri än om banan skulle ha lagts närmare vattendragen där höjdförhållandena är mer varierade.

Linjen inleds söderifrån med den mäktiga passagen rakt över sjön Grötingen. Den består av en 200 meter lång horisontell raklinje på banken över sjön som omsluts av två kurvor med radier strax under 440 meter. Vid kurvan på norra sidan av sjön ligger banavaktstugan Berget på banans västra sida, på östra sidan finns också annan fritidsbebyggelse till vilken den skogsbilväg leder som sedan följer järnvägen vidare österut. Den skarpa högerkurvan närmast norr om sjön följs nämligen av en svagare högerkurva som vrider banan till rakt ostlig riktning och en drygt 1,5 kilometer lång raklinje, linjens längsta. I västra änden av raklinjen finner man på sydgång den norra försignalen till Grötingen. Banan lämnar nu sjön Grötingen och stiger nu upp mot linjens högsta punkt. Den nås i den halvkilometerlånga vänsterkurva som följer efter en kort raklinje och mot slutet uppgår motlutet till 10 promille.

Efter linjens högsta punkt som ligger i en mindre skärning är det istället sluttningen ner mot Idsjön som banan följer. Den långa vänsterkurvan övergår direkt i en knappt hälften så lång högerkurva följd av ytterligare en högerkurva varefter riktningen på nästa 400 meter långa raklinje blir rakt ostlig. Efter ett måttligt medlut planar banan nu också ut till horisontell samtidigt som banan nu går omkring 300 meter norr om Idsjön med det namnet och omkring 20 meter över dess yta. Idsjön är också namnet på den banvaktstuga som ligger i den följande drygt 600 meter långa kurvan med radie strax under 600 meter. Kurvan vrider banan till nordlig riktning och en 600 meter lång raklinje parallell med väg 323 i omkring 10 promilles lutning ner mot Nyhem på västra sidan av Håvdsjöåns dalgång mellan bergen Nyhems-Manen i öster och Lillsjöberget i väster. Efter en svag högerkurva nås infarten till Nyhem i södra änden av den 1400 meter långa raklinje på vilken den driftplatsen ligger.

Bilder och filmer (10)

Lördag 21 augusti 2010

Den brant stupande Grötingskleven sedd från östra delen av linjens längsta raklinje, här syns också den bilväg som följer järnvägens södra sida på hela raklinjen fram till en fritidsstuga vid banans kurva ut mot sjön Grötingen. 8 år
ID-nummer:  10419
Direktlänk: /bild/00010419/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjens längsta raklinje sedd västerut från östra änden nära kilometer 532. 8 år
ID-nummer:  10417
Direktlänk: /bild/00010417/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut i riktning mot Nyhem från samma plats som ovan. 8 år
ID-nummer:  10418
Direktlänk: /bild/00010418/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost i kurvan vid linjens högsta punkt. 8 år
ID-nummer:  10415
Direktlänk: /bild/00010415/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den 260 meter långa raklinjen väster om kurvan ovan sedd från samma plats. 8 år
ID-nummer:  10416
Direktlänk: /bild/00010416/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen söder om Nyhem sedd norrut från norra änden av kurvan vid banvaktstugan Idsjön. 8 år
ID-nummer:  10413
Direktlänk: /bild/00010413/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma kurva sedd söderut, banvaktstugan Idsjön ligger något längre fram i kurvan på samma sida som bilden är tagen från. 8 år
ID-nummer:  10414
Direktlänk: /bild/00010414/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Kurvan mellan den långa raklinjen och passagen över sjön Grötingen sedd mot nordost i riktning mot Nyhem. 8 år
ID-nummer:  10421
Direktlänk: /bild/00010421/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst mot sjöpassagen från samma plats som ovan. 8 år
ID-nummer:  10422
Direktlänk: /bild/00010422/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I västra delen av raklinjen finns försignalen till Grötingen som här ses med Grötingskleven i bakgrunden. 8 år
ID-nummer:  10420
Direktlänk: /bild/00010420/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!