Grötingen

Gimån rinner upp i Revsundssjön i sydöstra Jämtland och bildar genom att mynna i Ljungan vid Torpshammar ett 80 kilometer lång biflöde till denna fjällälv. Revsundssjön är en långsträckt sjö med många smala sund, stambanans södra ändpunkt Bräcke ligger också vid sjöns allra sydligaste del. Vid Gimåns utlopp strax öster om Stavre finns broar för såväl Norrländska tvärbanan mellan Bräcke och Östersund som väg E14. Ån rinner här med två korta flodsträckor mot nordost först till Bodsjön och sedan till Grötingen och faller därvid drygt tio höjdmeter mellan varje sjö. Ån rinner sedan österut till den ännu lite större Idsjön varefter sjöarna blir mindre och färre, undantaget Hemsjön vid Sörbygden i allra sydostligaste delen av Jämtland. På väg in i Medelpad vänder ån söderut och når de större sjöarna Holmsjön och Leringen. Den sista flodsträckan ner i Ljungans dalgång är brant och forsrik, men nyss nämnda stora sjöar är idag magasin för vattenkraft varför denna nedre del av ån ofta är nära nog torrlagd. Nära utloppet i Ljungan vid Torpshammar korsar åter såväl europavägen som tvärbanan ån.

Grötingen är en långsmal cirka sju kilometer lång sjö söder om det större Gröingsberget med en något vidare västra del och en smalare östra del. Sjönamnet innehåller det ombildade fornnordiska ordledet ”grjót” som betyder sten varför namnet motsvarar Stensjön. När stambanan drogs fram lades den på en lång bank över sjön strax öster om dess mitt där den smalnat av till knappt 500 meters bredd. Mitt på banken placerades en bro som ursprungligen bestod av ett drygt 40 meter långt stående parabelfackverksspann av stål, detta ersattes senare av ett fackverksspann av parallelltrapetstyp. Idag är detta stålspann utbytt mot en betongbro i två spann, mitt mellan de äldre landfästena har nämligen ett betongstöd uppförts som bär upp det betongtråg som spåret ligger i.

Det kraftigt kuperade landskapet kring sjön och det faktum att man vid färd på järnvägen plötsligt befinner sig mitt ute på sjön gör detta till en naturskön sevärdhet från tågfönstret. Tyvärr går ju normalt inga persontåg här i dagsljus, men under den ljusaste delen av sommaren är det ändå ljust när Grötingen passeras. Speciell dramatik i landskapet skapar den del av Grötingsberget på sjöns norra sida som kallas Grötingskleven, dess södra sida består av ett högt nära nog lodrätt stup i riktning mot sjön som syns väl från järnvägen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (33)

Söndag 23 augusti 2009

Bron och bankens södra del sedd från norr.  11 år
ID-nummer:  10456
Direktlänk: /bild/00010456/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen svänger västerut och når norra infarten till Grötingen vid kraftledningen som korsar sjön väster om järnvägsbanken.  11 år
ID-nummer:  10457
Direktlänk: /bild/00010457/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt västerut från järnvägsbanken vid bron mot Grötingsklevens nästan lodräta bergssida.  11 år
ID-nummer:  10458
Direktlänk: /bild/00010458/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bergen norr om sjön reser sig höga.  11 år
ID-nummer:  10459
Direktlänk: /bild/00010459/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra delen av järnvägsbanken sedd mot nordost nära bron.  11 år
ID-nummer:  10460
Direktlänk: /bild/00010460/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Nyhem fågelvägen från samma plats, järnvägen mot nyhem vrider österut norr om sjön och passerar söder om berget i bakgrunden för att sedan vika av norrut i dalen som skymtar längst till höger i bild.  11 år
ID-nummer:  10461
Direktlänk: /bild/00010461/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I fjärran österut skymtar bergen som ligger mellan Nyhem och grannbyn Gimdalen på Idsjöns norra sida.  11 år
ID-nummer:  10462
Direktlänk: /bild/00010462/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd i riktning mot Nyhem från norra delen av järnvägsbanken över sjön Grötingen.  11 år
ID-nummer:  10454
Direktlänk: /bild/00010454/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från bankens norra del.  11 år
ID-nummer:  10455
Direktlänk: /bild/00010455/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägens passage över Grötingen sedd från Grötingsbergets sydsluttning.  11 år
ID-nummer:  10463
Direktlänk: /bild/00010463/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot järnvägsbron från kraftledningsgatan i den branta bergssluttningen norr om sjön.  11 år
ID-nummer:  10465
Direktlänk: /bild/00010465/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södergående kopparpendeln passerar över sjön Grötingen.  11 år
ID-nummer:  10466
Direktlänk: /bild/00010466/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Ett kort södergående godståg korsar sjön Grötingen.  11 år
ID-nummer:  10439
Direktlänk: /bild/00010439/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bankens norra del från sjöns södra strand, här skymtar banvaktstugan Berget.  11 år
ID-nummer:  10440
Direktlänk: /bild/00010440/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron mitt på den långa banken över sjön är idag en betongbro i två spann.  11 år
ID-nummer:  10441
Direktlänk: /bild/00010441/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbanken över sjön sedd mot nordost från södra stranden med bergen norr om sjön och järnvägen i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  10442
Direktlänk: /bild/00010442/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passagen över sjön sedd från kurvan på södra stranden.  11 år
ID-nummer:  10443
Direktlänk: /bild/00010443/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst ut över sjön mot den brant stupande Grötingskleven från järnvägen på södra stranden.  11 år
ID-nummer:  10444
Direktlänk: /bild/00010444/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I slutet av kurvan som börjar i bankens södra del finns norra driftplatsgränsen i Grötingen, vy västerut från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  10445
Direktlänk: /bild/00010445/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banken över sjön Grötingen sedd från norra stranden strax söder om banvaktstugan Berget.  11 år
ID-nummer:  10446
Direktlänk: /bild/00010446/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från norr är banken breddad på ena sidan så att en smal körväg kan nå fram till bron mitt ute på banken, här vy mot nordost strax norr om bron.  11 år
ID-nummer:  10447
Direktlänk: /bild/00010447/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grötingen öster om järnvägen sedd österut nära brons norra landfäste.  11 år
ID-nummer:  10448
Direktlänk: /bild/00010448/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Solen är på väg ner bakom Grötingsberget vilket förvandlar det till en mörk siluett.  11 år
ID-nummer:  10449
Direktlänk: /bild/00010449/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nuvarande betongbro i två spann sedd från norr.  11 år
ID-nummer:  10450
Direktlänk: /bild/00010450/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra delen av banken sedd från den norra delens sydspets.  11 år
ID-nummer:  10451
Direktlänk: /bild/00010451/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående godståg rullar över sjön Grötingen medan några av kvällens sista solstrålar belyser bergen söder om sjön.  11 år
ID-nummer:  10452
Direktlänk: /bild/00010452/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägens passage över sjön Grötingen sedd från Grötingsbergets sydsluttning.  11 år
ID-nummer:  10453
Direktlänk: /bild/00010453/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Banans passage över sjön Grötingen och Gimån strax norr om stationen sker till stor del på bank.  14 år
ID-nummer:  00210
Direktlänk: /bild/00000210/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen till Grötingen norrifrån finns strax efter passagen över sjön.  14 år
ID-nummer:  00211
Direktlänk: /bild/00000211/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen på bank och bro över sjön Grötingen.  14 år
ID-nummer:  00212
Direktlänk: /bild/00000212/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron mitt på är en enkel betongbro.  14 år
ID-nummer:  00213
Direktlänk: /bild/00000213/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen, sjön Grötingen och i bakgrunden berget Grötingskleven. Naturen är ganska dramatisk här.  14 år
ID-nummer:  00214
Direktlänk: /bild/00000214/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sjöpassagen sedd från norra stranden.  14 år
ID-nummer:  00215
Direktlänk: /bild/00000215/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)