Kusfors (Kus)

När stambanan drogs fram genom Skellefteälvens dalgång och korsade den vid Kusforsen fanns i trakten endast ett nybygge söder om älven vid platsen som idag kallas Södra Kusfors. Vid banans anläggande fanns inga stationer mellan Bastuträsk och Jörn, men efter en skrivelse och bidrag från kommunen kunde en hållplats öppnas vid nuvarande Kusfors 1898. Runt denna växte sedan ett litet stationssamhälle upp. 1901 öppnades en poststation i Kusfors och senare startades affär och gästgiveri. Byn hade i mitten av förra seklet över 100 invånare och här fanns flera diverseaffärer, caféer, ett sågverk m.m. Idag bor här 37 personer. En Lanthandel drivs i den gamla skolan intill stationshuset. I stationshuset drivs också caféverksamhet under namnet Café Ångloket.

Kusfors var station från 1915 till 1972, varefter platsen fortsatte att vara håll- och lastplats fram till 1990 då den helt lades ned. Tre år senare öppnades den nya linjen förbi stationen och tågen slutade att rulla genom byn. Kusfors torde vara den enda station längs stambanan som gått detta öde till mötes bortsett från den kortlivade mötesstationen Bergträsk norr om Älvsbyn, å andra sidan har stationsmiljön hittills klarat sig bättre än många andra stationer längs banan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (36)

Tisdag 25 augusti 2015

Kusfors gamla station sedd från den nya bron över Skellefteälven. 1 mån
ID-nummer:  32632
Direktlänk: /bild/00032632/
Fotodatum: den 25 augusti 2015
Publicerad: den 25 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 juni 2008

Landsvägen från ostligaste delen av Kusfors by passerade förr över järnvägen vid östra (jvg-tekniskt norra) bangårdsänden. Kurvorna på landsvägen finns kvar strax väster om dagens vägport under järnvägen. 11 år
ID-nummer:  04649
Direktlänk: /bild/00004649/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kusfors bangård sedd från öster nära landsvägen. 11 år
ID-nummer:  04650
Direktlänk: /bild/00004650/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den forna östra bangårdsänden i Kusfors med landsvägens passage längre bort. I bakgrunden skymtar också den nya järnvägens höga bank. 11 år
ID-nummer:  04651
Direktlänk: /bild/00004651/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bebyggelsen vid Kusfors station med stationshus, banvaktstuga och magasinsbyggnader sedd från sydost från den gamla bangården. 11 år
ID-nummer:  04652
Direktlänk: /bild/00004652/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinsbyggnad intill en gammal lastkaj på bangårdens norra sida öster om stationshuset. 11 år
ID-nummer:  04653
Direktlänk: /bild/00004653/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinsbyggnader och lastkaj öster om stationshuset. 11 år
ID-nummer:  04654
Direktlänk: /bild/00004654/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid magasinsbyggnaderna samlas nu diverse skrot på hög. 11 år
ID-nummer:  04655
Direktlänk: /bild/00004655/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med tillhörande sammanbyggt godsmagasin sett från sydost. 11 år
ID-nummer:  04656
Direktlänk: /bild/00004656/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst med banvaktstugan i bakgrunden. 11 år
ID-nummer:  04657
Direktlänk: /bild/00004657/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets västra gavel. 11 år
ID-nummer:  04658
Direktlänk: /bild/00004658/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst. 11 år
ID-nummer:  04659
Direktlänk: /bild/00004659/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från andra sidan av den gamla bangården. 11 år
ID-nummer:  04660
Direktlänk: /bild/00004660/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett ånglok och en cykeldressin finns uppställda på ett kort spår vid stationen. 11 år
ID-nummer:  04661
Direktlänk: /bild/00004661/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dressin, plattform och plåtstins minner om gamla tider när dagens tåg susar förbi på den nya bron i bakgrunden. 11 år
ID-nummer:  04662
Direktlänk: /bild/00004662/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ångloket B 1268 uppställt i Kusfors. 11 år
ID-nummer:  04663
Direktlänk: /bild/00004663/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
B 1268 uppställt intill plattformen i Kusfors intill en V-försignal. 11 år
ID-nummer:  04664
Direktlänk: /bild/00004664/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ångloket vid Rengårdsdammens strand är väl synligt även från den nya järnvägen på bron i bakgrunden. 11 år
ID-nummer:  04665
Direktlänk: /bild/00004665/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kusfors station är en liten idyll vid Rengårdsdammen. När stationen anlades var istället den mindre sjön Abborrselet mellan Kusforsen och Rengårdsforsen närmaste vatten något längre bort och med lägre vattenyta än idag. 11 år
ID-nummer:  04666
Direktlänk: /bild/00004666/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kusfors stationsedd från väster från den senaste banvallen genom det gamla stationsområdet. 11 år
ID-nummer:  04667
Direktlänk: /bild/00004667/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden (jvg-tekniskt södra) i Kusfors är idag mer igenvuxen än övriga delar av det gamla järnvägsområdet. 11 år
ID-nummer:  04668
Direktlänk: /bild/00004668/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kusfors stationshus sett från västra bangårdsänden. 11 år
ID-nummer:  04669
Direktlänk: /bild/00004669/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västligaste delen av den gamla bangården sedd från väster. 11 år
ID-nummer:  04670
Direktlänk: /bild/00004670/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 16 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Den gamla linjens utfart söderut från Kusfors skedde i riktning västerut. 12 år
ID-nummer:  01244
Direktlänk: /bild/00001244/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kusfors stationshus, här ser vi västgaveln. 12 år
ID-nummer:  01245
Direktlänk: /bild/00001245/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kusfors stationshus med tillhörande sammanbyggda godsmagasin sett från söder. 12 år
ID-nummer:  01246
Direktlänk: /bild/00001246/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset inrymmer idag Café Ångloket. 12 år
ID-nummer:  01247
Direktlänk: /bild/00001247/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Cafénamnet syftar möjligen på detta ånglok som står uppställt på det gamla stationsområdet vid Skellefteälven, väl synligt för förbipasserande på nuvarande järnväg på bron i bakgrunden. 12 år
ID-nummer:  01248
Direktlänk: /bild/00001248/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till Bastuträsk kan man komma i flera riktningar från Kusfors. Skotrar kör till vänster medan tågen förr och bilar på landsvägen bakom fotografens rygg kör åt höger. 12 år
ID-nummer:  01249
Direktlänk: /bild/00001249/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På stationsområdet står ett gammlt ställverk som tyligen har stått i Skellefteå. 12 år
ID-nummer:  01250
Direktlänk: /bild/00001250/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverket i sin helhet med banvaktstugan Kusfors i bakgrunden. 12 år
ID-nummer:  01251
Direktlänk: /bild/00001251/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet, norra fasaden. 12 år
ID-nummer:  01252
Direktlänk: /bild/00001252/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, norra fasaden. 12 år
ID-nummer:  01253
Direktlänk: /bild/00001253/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den numera upprivna bangården sedd från öster. 12 år
ID-nummer:  01254
Direktlänk: /bild/00001254/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vänder man sig om från föregående bild spärras den gamla utfarten norrut av den nya banans höga banvall. 12 år
ID-nummer:  01255
Direktlänk: /bild/00001255/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen fortsätter slingrande genom skogen i närheten av den nya ända upp till Lidlund. Här ser vi banvallen en bit norr om Petikån. 12 år
ID-nummer:  01256
Direktlänk: /bild/00001256/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!