Karsbäcken–Lidlund II

Vi fortsätter norrut på den totalt 7,9 kilometer långa linjen Lidlund–Karsbäcken och tittar på den 4,2 kilometer långa norra blocksträckan som sträcker sig från mellanblocksignalen på Skellefteälvens norra strand fram till Lidlund. I bergskärningen strax norr om mellanblocksignalen passerar en skogsbilväg på bro över järnvägen och från den ges god utsikt över järnvägen både söderut mot Skellefteälven och norrut mot Petikån. Här avslutas den långa raklinjen söderifrån och följs av en mycket svag högerkurva fram mot den höga bron över Petikån. Söder om ån går banan på en kortare bank då terrängen är mer kuperad än på den norra sidan. Norr om bron är det flackare varför det krävdes en över 700 meter lång mycket hög banvall innan järnvägen landar i högre terräng. Tack vare höjden över den omgivande terrängen ges här god utsikt över Petikåns flacka dalgång västerut. Norr om Petikån finns en längre vänsterkurva med radie 2000 meter, och i norra delen av den finns en vägport under banan för en skogsbilväg.

Den gamla banan passerade över Petikån strax öster om nuvarande bro och hade en serie om tre snäva kurvor norr om ån. Strax norr om vägporten där den nya banan har en kortare raklinje finns den gamla banvallen åter på nära håll på östra sidan i den nordligaste av de nämnda tre kurvorna. Den gamla banvallen går i en båge österut samtidigt som den nya vrider av mycket svagt åt väster fram mot en djupare bergskärning där de båda möts och korsar varandra. Banan fortsätter i grusskärning nästan ända fram till infarten till Lidlund medan den gamla banvallen följer skärningens kant på västra sidan. Infarten sker i en svag högerkurva i vilken de båda bansträckningarna slutligen går samman.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (25)

Lördag 14 juni 2008

Från bron för en skogsbilväg över järnvägen i bergskärningen på Skellefteälvens norra strand ser man hela den långa raklinjen vid älvpassagen, mellanblocksignalen står i södra änden av skärningen. 11 år
ID-nummer:  04608
Direktlänk: /bild/00004608/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot järnvägens passage över Petikån sedd från samma bro över järnvägen mellan Petikån och Skellefteälven. 11 år
ID-nummer:  04607
Direktlänk: /bild/00004607/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron för en skogsbilväg över banan mellan Petikån och Skellefteälven sedd från nordost. 11 år
ID-nummer:  04609
Direktlänk: /bild/00004609/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägporten vid kilometer 988 för den skogsbilväg mot skogarna som innesluts av järnvägen, Petikån och dess biflöde Skidträskån. 11 år
ID-nummer:  04602
Direktlänk: /bild/00004602/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om vägporten är banvallen mycket hög fram till bron över Petikån. 11 år
ID-nummer:  04603
Direktlänk: /bild/00004603/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även den gamla banvallen är tidvis hög där den går genom skogarna norr om Petikån. 11 år
ID-nummer:  04606
Direktlänk: /bild/00004606/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen sedd söderut från korsningen med skogsbilvägen. 11 år
ID-nummer:  04605
Direktlänk: /bild/00004605/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen sedd norrut från korsningen med skogsbilvägen. 11 år
ID-nummer:  04604
Direktlänk: /bild/00004604/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla linjen går här öster om nuvarande järnväg på olika avstånd. Här ser vi banvallen norrut nära fotoplatsen ovan. 11 år
ID-nummer:  04597
Direktlänk: /bild/00004597/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett godståg på väg norrut passerar raksträckan vid kilometer 988. 11 år
ID-nummer:  04601
Direktlänk: /bild/00004601/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd norrut i södra änden av den långa kurva som söderut inleds vid bergskärningen. 11 år
ID-nummer:  04598
Direktlänk: /bild/00004598/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från samma plats som ovan men på västra sidan spåret. 11 år
ID-nummer:  04599
Direktlänk: /bild/00004599/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan. 11 år
ID-nummer:  04600
Direktlänk: /bild/00004600/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs järnvägen vid försignalen söderifrån till Lidlund. 11 år
ID-nummer:  04595
Direktlänk: /bild/00004595/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid kilometer 889. 11 år
ID-nummer:  04596
Direktlänk: /bild/00004596/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot den större bergskärningen i linjens norra del. 11 år
ID-nummer:  04594
Direktlänk: /bild/00004594/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart söder om bergskärningen passerar den gamla linjesträckningen över den nya, här ses den gamla banvallen på östra sidan från västra sidan av banan. 11 år
ID-nummer:  04593
Direktlänk: /bild/00004593/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bergskärningen en dryg kilometer söder om Lidlund sedd från västra sidan. 11 år
ID-nummer:  04592
Direktlänk: /bild/00004592/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från bergskärningen på spårets östra sida. 11 år
ID-nummer:  04591
Direktlänk: /bild/00004591/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från bergslärningen, järnvägen fortsätter i nedskuret läge även vidare upp mot Lidlund. 11 år
ID-nummer:  04590
Direktlänk: /bild/00004590/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skärningen den sista kilometern fram mot Lidlund, den gamla bansträckningen kan anas längs skogskanten i bakgrunden. 11 år
ID-nummer:  04589
Direktlänk: /bild/00004589/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 13 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Cirka en kilometer norr om Skellefteälvsbron passerar banan över Petikån. 11 år
ID-nummer:  01874
Direktlänk: /bild/00001874/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut mot Lidlund och Jörn går i nyare linjesträckning ytterligare några kilometer norrut. 11 år
ID-nummer:  01873
Direktlänk: /bild/00001873/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hela raksträckan med älvpassagen sedd från den bro för en mindre skogsbilväg som finns en bit norr om älven. 11 år
ID-nummer:  01872
Direktlänk: /bild/00001872/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägens passage över Skellefteälven sedd från norr. 11 år
ID-nummer:  01871
Direktlänk: /bild/00001871/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!