Petikån

Petikån rinner upp i Storträsket nordväst om Glommersträsk och rinner i sydostlig riktning fram till Skellefteälven vid Petiknäs nedströms Rengårdsdammen i Skellefteälven vid Kusfors. Ån rinner genom ett varierat landskap, närmast uppströms järnvägsbron rinner den genom en flack dalgång omgiven av myrar delvis kraftigt meandrande, nedströms järnvägsbron är dalgången smalare med brantare sidor.

Den ursprungliga bron för järnvägen över ån låg omkring 60 meter öster om nuvarande. Det var en stålbro i tre spann med hängande parabelfackverksspann med mellanstöd i form av kortare koniska fackverkstorn. Den andra bron på platsen byggdes omkring 40 meter öster om den ursprungliga. Den fick ett långt vattenspann och två korta landspann. Vattenspannet fick ett bärverk i form av en kraftig parallellfackversbalk som upptog mer än hälften av avståndet mellan brobanan och åns vattenyta.

Vid linjeomläggningarna kring Skellefteälven 1993 stod en ny bro över Petikån klar. Det är en 86 meter lång samverkansbro i tre spann med en stålbalk på betongstöd och på det en överbyggnad i form av ett betongtråg. Den nya bron är betydligt högre än de båda föregångarna när höjdskillnaderna kring ån skall utjämnas.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (19)

Lördag 11 juli 2009

Bron över Petikån sedd från sydvästra landfästet. 2 år
ID-nummer:  27162
Direktlänk: /bild/00027162/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 11 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 juni 2008

Bron över Petikån sedd från nordost med den höga banvallen norr om ån till höger. 12 år
ID-nummer:  04610
Direktlänk: /bild/00004610/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 14 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen i järnvägens äldsta sträckning ligger kvar väl synlig nära nuvarande järnväg norr om Petikån. 12 år
ID-nummer:  04611
Direktlänk: /bild/00004611/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 14 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den äldsta banvallen norr om ån sedd norrut med den nya banvallen i bakgrunden. 12 år
ID-nummer:  04612
Direktlänk: /bild/00004612/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 14 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron sedd från den äldsta banvallen norr om ån. 12 år
ID-nummer:  04613
Direktlänk: /bild/00004613/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 14 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Petikån sedd söderut från det norra brofästet. 12 år
ID-nummer:  04614
Direktlänk: /bild/00004614/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 14 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd norrut från norra brofästet. 12 år
ID-nummer:  04615
Direktlänk: /bild/00004615/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 14 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från norra brofästet. Här syns den äldsta banvallen i skogsbrynet och ytterligare något längre in i skogen skymtar den banvall som användes innan dagens bro togs i bruk. 12 år
ID-nummer:  04616
Direktlänk: /bild/00004616/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 14 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det norra brofästet på den höga banvallen. 12 år
ID-nummer:  04617
Direktlänk: /bild/00004617/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 14 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det norra brostödet på bron över Petikån sett från öster. 12 år
ID-nummer:  04618
Direktlänk: /bild/00004618/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 14 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den äldsta brons norra brofäste i skogen öster om nuvarande bro. 12 år
ID-nummer:  04619
Direktlänk: /bild/00004619/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 14 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den äldsta brons norra brofäste med den nya bron i bakgrunden. 12 år
ID-nummer:  04620
Direktlänk: /bild/00004620/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 14 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det ostligaste broläget med brofästena för den bro som ersatte den ursprungliga och ersattes av dagens bro. På andra sidan i slänten syns också det stöd på vilket brons stora parallellfackverksspann vilade direkt. 12 år
ID-nummer:  04621
Direktlänk: /bild/00004621/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 14 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det norra brofästet för den andra bron över Petikån. 12 år
ID-nummer:  04622
Direktlänk: /bild/00004622/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 14 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra brofästet för den andra bron. 12 år
ID-nummer:  04623
Direktlänk: /bild/00004623/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 14 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från norra brofästet mot det södra vid den andra brons broplats. 12 år
ID-nummer:  04624
Direktlänk: /bild/00004624/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 14 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron sedd från det södra brofästet. 12 år
ID-nummer:  04625
Direktlänk: /bild/00004625/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 14 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron över Petikån sedd från åns södra strand. 12 år
ID-nummer:  04626
Direktlänk: /bild/00004626/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 14 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående godståg passerar över Petikån. 12 år
ID-nummer:  04627
Direktlänk: /bild/00004627/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 14 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!