2010 års stationshus

Som en del av det stora bygget av ett nytt resecentrum i Uppsala byggdes också ett nytt stationshus. Det placerades mellan det gamla stationshuset och den nya Centralpassagen, gång- och cykelstråket under spåren. För att få plats med detta fick den sydligaste flygeln på det gamla stationshuset rivas varefter den nya byggnaden sammanfogades med den gamla.

Det nya stationshuset har två våningsplan och en fyrkantig struktur med fasader av glas och svart metall. Inuti är huvudstråken genom byggnaden orienterade diagonalt med huvudentréer vid norra hörnet mot stadens centrum och entréer från spår 1 respektive Centralpassagen vid motstående hörn. Innanför huvudentrén finns rulltrappor, trappa och hiss mellan de två våningsplanen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Torsdag 14 juni 2012

Det nya stationshuset i Uppsala sett från söder med det gamla i bakgrunden till vänster.  11 år
ID-nummer:  14790
Direktlänk: /bild/00014790/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset ligger omedelbart norr om den nya Centralpassagen, gång- och cykelstråk under spåren.  11 år
ID-nummer:  14791
Direktlänk: /bild/00014791/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
2010 års stationshus sett från plattformen vid spår 2.  11 år
ID-nummer:  14782
Direktlänk: /bild/00014782/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 31 augusti 2010

Entrén till stationshuset från Centralpassagen alldeles utanför den sydvästra mynningen.  11 år
ID-nummer:  14783
Direktlänk: /bild/00014783/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma entré sedd från insidan ut mot Centralpassagen.  11 år
ID-nummer:  14784
Direktlänk: /bild/00014784/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rulltrappor, trappor och hiss leder upp till byggnadens övre plan, spårplanet.  11 år
ID-nummer:  14785
Direktlänk: /bild/00014785/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets övre plan sett från nära entrén från spår 1.  11 år
ID-nummer:  14786
Direktlänk: /bild/00014786/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trapporna ner mot nedre plan sedda från västra entréerna.  11 år
ID-nummer:  14787
Direktlänk: /bild/00014787/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  11 år
ID-nummer:  14788
Direktlänk: /bild/00014788/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med Centralpassagen i förgrunden.  11 år
ID-nummer:  14789
Direktlänk: /bild/00014789/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!