Uppsala Ö

Den smalspåriga museijärnvägen Uppsala–Lenna Jernväg, även kallad Lennakatten, får som ersättning för sin tidigare ändstation Uppsala Östra i och med bygget av nya Uppsala C två egna spår integrerade i centralstationen alldeles intill det normalspåriga plattformsspåret 8. För smalspåret har också ett eget stationshus uppförts på bangårdens nordöstra sida.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (56)

Lördag 11 september 2021

Sydöstra bangårdsänden på Uppsala med utfarten mot Bergsbrunnaparken och resten av banan.  2 år
ID-nummer:  34745
Direktlänk: /bild/00034745/
Fotodatum: den 11 september 2021
Publicerad: den 1 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset på Uppsala östra med den moderna bebyggelsen på Stationsgatan i bakgrunden.  2 år
ID-nummer:  34746
Direktlänk: /bild/00034746/
Fotodatum: den 11 september 2021
Publicerad: den 1 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshuset där ställverkspanelen lyser som en stjärnhimmel genom fönstret.  2 år
ID-nummer:  34747
Direktlänk: /bild/00034747/
Fotodatum: den 11 september 2021
Publicerad: den 1 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 30 maj 2016

BLJ 4 ”Långshyttan på spår 10 i Uppsala på förmiddagen.  5 år
ID-nummer:  20753
Direktlänk: /bild/00020753/
Fotodatum: den 30 maj 2016
Publicerad: den 4 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 5 april 2013

Stationshuset vid Uppsala östra, smalspårsdelen av Uppsala C, sett från nordväst.  7 år
ID-nummer:  21842
Direktlänk: /bild/00021842/
Fotodatum: den 5 april 2013
Publicerad: den 4 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Smalspårsbangården sedd från nordväst.  7 år
ID-nummer:  21843
Direktlänk: /bild/00021843/
Fotodatum: den 5 april 2013
Publicerad: den 4 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  7 år
ID-nummer:  21844
Direktlänk: /bild/00021844/
Fotodatum: den 5 april 2013
Publicerad: den 4 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 14 juni 2012

Smalspårets ändpunkt strax söder om centralpassagen under normalspårsbangården, vy söderut med smalspårets stationshus längre bort till vänster.  11 år
ID-nummer:  13059
Direktlänk: /bild/00013059/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid utdragsspåret i bangårdens norra ände finns en vattenhäst för vattenpåfyllning av ånglok.  11 år
ID-nummer:  13060
Direktlänk: /bild/00013060/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset sedda från nordväst från den gemensamma plattformen mellan normalspåret 8 och smalspåret 9.  11 år
ID-nummer:  13061
Direktlänk: /bild/00013061/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattenhästen med båghusen i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  13062
Direktlänk: /bild/00013062/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stoppbocken med bangårdens nordligaste växel i förgrunden.  11 år
ID-nummer:  13063
Direktlänk: /bild/00013063/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens norra växel med båghusen i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  13064
Direktlänk: /bild/00013064/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen vid spår 9.  11 år
ID-nummer:  13065
Direktlänk: /bild/00013065/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder från plattformen vid spår 9.  11 år
ID-nummer:  13066
Direktlänk: /bild/00013066/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut ytterligare något längre söderut på samma plattform.  11 år
ID-nummer:  13067
Direktlänk: /bild/00013067/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden vrider smalspåret av från normalspårsbangården som skymtar vid höger bildkant.  11 år
ID-nummer:  13068
Direktlänk: /bild/00013068/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Smalspårsbangården sedd från söder vid södra änden.  11 år
ID-nummer:  13069
Direktlänk: /bild/00013069/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra växeln ligger strax före plankorsningen med Stationsgatan.  11 år
ID-nummer:  13070
Direktlänk: /bild/00013070/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Cykelparkeringen vid smalspårets norra bangårdsände, vy norrut.  11 år
ID-nummer:  14815
Direktlänk: /bild/00014815/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 22 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst från den intilliggande plattformen vid spår 10.  11 år
ID-nummer:  13071
Direktlänk: /bild/00013071/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst utanför stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13072
Direktlänk: /bild/00013072/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Smalspårsbangården sedd söderut vid stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13073
Direktlänk: /bild/00013073/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  11 år
ID-nummer:  13074
Direktlänk: /bild/00013074/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset vid spår 10 med båghusen i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  13081
Direktlänk: /bild/00013081/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Smalspårsbangårdens sydöstra ände, vy mot nordväst.  11 år
ID-nummer:  13075
Direktlänk: /bild/00013075/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längs smalspårsbangårdens nordöstra sida finns en cykelparkering, vy mot nordväst från bangårdens södra ände.  11 år
ID-nummer:  13082
Direktlänk: /bild/00013082/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plats som ovan där spåret vid utfarten från bangården korsar Stationsgatan med tillhörande gång- och cykelbanor.  11 år
ID-nummer:  13076
Direktlänk: /bild/00013076/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartskurvan till bangården sedd från plankorsningen.  11 år
ID-nummer:  13077
Direktlänk: /bild/00013077/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten österut sedd från plankorsningen med Stationsgatan.  11 år
ID-nummer:  13078
Direktlänk: /bild/00013078/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–56