Skutskär (Sur)

Trafikplatsen Skutskär vid kilometer 97,9 var vid banans öppnande 1874 klassad som hållplats, men blev senare håll- och lastplats och från 1900 klassad som station. Persontrafiken lades ned 1975, men i samband med öppnandet av dubbelspåret mellan Älvkarleö och Skutskär 2005 färdigställdes också nya plattformar vid norra änden av det nybyggda spåret, drygt en kilometer söder om den gamla stationen. Denna hållplats fick då överta namnet Skutskär med signatur Sur, medan den gamla stationen fick det nya namnet Skutskär norra och signaturen Surn. Vid öppnandet av dubbelspåret mellan Skutskär och Furuvik blev Skutskär åter en driftplats som nu omfattar både den gamla bangården och spåren kring de nya plattformarna samt även växlar söder om dessa och ett nytt anslutningsspår till den gamla bangården norrifrån. I samband med denna förändring slopades också de båda driftplatserna Turkiet (Tkt) och Furuvik södra (Fvks) i respektive ända av enkelspåret mellan Skutskär och Furuvik.

Geografisk översikt
Andra bilder från platsen (1)