Gamla bangården

Bangården i Skutskär strax söder om det stora bruket var station fram till 2005 med signatur Sur och fick sedan namnet Skutskär norra och signaturen Surn när den nya hållplatsen Skutskär (Sur) för persontåg öppnade längre söderut. När dubbelspåret på sträckan mellan Skutskär och Furuvik stod klart sommaren 2016 blev Skutskär en driftplats som omfattar såväl persontågsstationen som de gamla bangården vid gamla linjen. Den gamla bangården används för transporter till och från bruket och genomgick en omfattande upprustning i samband med dubbelspårsbygget med anslutningar från både norr och söder.

Bilder och filmer (3)

Tisdag 31 maj 2016

Ljusskylten på fasaden mot spåren har tappat det mesta av sin glans.  6 år
ID-nummer:  21480
Direktlänk: /bild/00021480/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 2 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 2 april 2005

Vy mot norra bangårdsänden från ett passerande tåg samtidigt som ett tåg med tomma timmervagnar får grönt i signalen norrut mot Gävle.  10 år
ID-nummer:  15015
Direktlänk: /bild/00015015/
Fotodatum: den 2 april 2005
Publicerad: den 3 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra infarten till dåvarande Skutskär med signaturen Sur.  10 år
ID-nummer:  15016
Direktlänk: /bild/00015016/
Fotodatum: den 2 april 2005
Publicerad: den 3 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!