Personstationen

Hållplatsen Skutskär byggdes i samband med utbyggaden av Ostkustbanans dubbelspår mellan Älvkarleö och Skutskär 2002-2005 och började användas 2006. Hållplatsen låg då omedelbart söder om driftplatsen Turkiet, dubbelspårets dåvarande norra ändpunkt. När dubbelspåret stod klart mellan Skutskär och Furuvik 2016 blev hållplatsen en del av Skutskärs driftplats och Turkiet upphörde som driftplats.

Bilder och filmer (14)

Torsdag 3 augusti 2006

De båda järnvägsbroarna strax norr om plattformarna över en väg mellan järnvägens östra och västra sida samt en gång- och cykelbana med anslutningar till plattformarna.  11 år
ID-nummer:  14047
Direktlänk: /bild/00014047/
Fotodatum: den 3 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarna i Skutskär sedda från östra sidan av bangården, dubbelspåret går mellan plattformarna.  11 år
ID-nummer:  14048
Direktlänk: /bild/00014048/
Fotodatum: den 3 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det blivande avvikande huvudspåret på östra sidan av plattformen har ännu inte kopplats in och en asfalterad gång över detta mellan plattformen och parkeringen på östra sidan gör att resenärer som använder denna plattform ännu slipper gå via trappan till vänster i bild.  11 år
ID-nummer:  14049
Direktlänk: /bild/00014049/
Fotodatum: den 3 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den tillfälliga övergången över det ej färdigställda spåret.  11 år
ID-nummer:  14050
Direktlänk: /bild/00014050/
Fotodatum: den 3 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ofullbordade norra delen av den blivande driftplatsen på det utbyggda dubbelspåret som ska vika av västerut, åt vänster i bild. Tåget som kommer norrifrån på den här bilden går på nuvarande enkelspår.  11 år
ID-nummer:  14053
Direktlänk: /bild/00014053/
Fotodatum: den 3 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dubbelspåret sett söderut från mellanplattformen på östra sidan, till höger syns sidoplattformen på västra sidan.  11 år
ID-nummer:  14051
Direktlänk: /bild/00014051/
Fotodatum: den 3 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plattform, här följer genast infartssignalerna till driftplatsen Turkiet.  11 år
ID-nummer:  14052
Direktlänk: /bild/00014052/
Fotodatum: den 3 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 2 april 2005

Vy norrut från sista vagnen i et passerande tåg. Omedelbart söder om södra infarten till Skutskär har spåret lagts om i ett ostligare läge under bygget av den nya stationen i Skutskär.  11 år
ID-nummer:  15017
Direktlänk: /bild/00015017/
Fotodatum: den 2 april 2005
Publicerad: den 4 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med bommar har samtidigt flyttats österut med spåret.  11 år
ID-nummer:  15018
Direktlänk: /bild/00015018/
Fotodatum: den 2 april 2005
Publicerad: den 4 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av den bangård som byggs.  11 år
ID-nummer:  15019
Direktlänk: /bild/00015019/
Fotodatum: den 2 april 2005
Publicerad: den 4 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande ändpunkten på dubbelspåret, driftplatsen Turkiet, här sedd med mellanplattformens norra ände i förgrunden.  11 år
ID-nummer:  15020
Direktlänk: /bild/00015020/
Fotodatum: den 2 april 2005
Publicerad: den 4 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya plattformar i Skutskär. Det nya dubbelspåret byggs till vänster medan spåret till höger som här används som förbigångsspår sedan kopplas bort för att senare kunna användas i en framtida driftplats när det blir dubbelspår även norrut.  11 år
ID-nummer:  15021
Direktlänk: /bild/00015021/
Fotodatum: den 2 april 2005
Publicerad: den 4 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggarbetsplatsen i Skutskär sedd från söder.  11 år
ID-nummer:  15022
Direktlänk: /bild/00015022/
Fotodatum: den 2 april 2005
Publicerad: den 4 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När Skutskär i ett senare skede blir driftplats får den ett avvikande huvudspår utöver de två normalhuvudspåren. Här syns också försignalen till dåvarande stationen Skutskär, idag driftplatsen Skutskär norra (Surn).  11 år
ID-nummer:  15023
Direktlänk: /bild/00015023/
Fotodatum: den 2 april 2005
Publicerad: den 4 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!