Sikträsk (Stk)

Sikträsk är den första mötesplatsen norr om Gällivare längs Malmbanan i riktning mot Kiruna och har så varit sedan bansträckan öppnades 1903. Malmbanan följer Sikträskets norra strand omgiven av relativt tät fritidshusbebyggelse och i västra delen av sjön finner vi mötesdriftplatsens bangård. Den har två huvudspår och ett kortare sidospår med anslutning till det avvikande huvudspåret på norra sidan. Strax öster om sidospåret ligger banvaktsstugan 452 Sikträsk med tillhörande uthus intill det modernare teknikhuset. Stationshuset låg strax nordväst om banvaktsstugan, men av det återstår endast namnskylten som nu sitter på banvaktsstugan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (56)

Måndag 4 juni 2018

De gamla bryggorna över bangårdens mellersta del har nu ersatts av moderna bryggor.  5 år
ID-nummer:  23439
Direktlänk: /bild/00023439/
Fotodatum: den 4 juni 2018
Publicerad: den 5 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut med sidospårets västra växel i förgrunden.  5 år
ID-nummer:  23440
Direktlänk: /bild/00023440/
Fotodatum: den 4 juni 2018
Publicerad: den 5 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla stationsplanen är nu upplag för nytt material och material som ska skrotas.  5 år
ID-nummer:  23441
Direktlänk: /bild/00023441/
Fotodatum: den 4 juni 2018
Publicerad: den 5 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra bryggan där det också finns frånskiljare för elmatningen.  5 år
ID-nummer:  23442
Direktlänk: /bild/00023442/
Fotodatum: den 4 juni 2018
Publicerad: den 5 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västra bryggan sedd från öster, de gamla stolparna står ännu kvar intill de nya.  5 år
ID-nummer:  23443
Direktlänk: /bild/00023443/
Fotodatum: den 4 juni 2018
Publicerad: den 5 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot Gällivare, i den trånga passagen förbi den gamla banvaktsstugan utanför vänster bildkant hängs kontaktledningen för avvikande huvudspår i en stolpe (häst) på andra sidan bangården.  5 år
ID-nummer:  23444
Direktlänk: /bild/00023444/
Fotodatum: den 4 juni 2018
Publicerad: den 5 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 1 april 2016

Utfarten i riktning mot Gällivare från Sikträsk vid Sikträskets strand med Dundret i bakgrunden.  8 år
ID-nummer:  20590
Direktlänk: /bild/00020590/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen finns tillsammans med den motriktade infartssignalen längre bort i kurvan.  8 år
ID-nummer:  20591
Direktlänk: /bild/00020591/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från östra änden.  8 år
ID-nummer:  20592
Direktlänk: /bild/00020592/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från östra bangårdsänden närmast infarten från Gällivare.  8 år
ID-nummer:  20593
Direktlänk: /bild/00020593/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid bangårdsänden i riktning mot Gällivare.  8 år
ID-nummer:  20594
Direktlänk: /bild/00020594/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilometer 1323 i östra änden av bangården.  8 år
ID-nummer:  20595
Direktlänk: /bild/00020595/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot bangårdsänden och utfarten mot Gällivare vid stolpe 6a.  8 år
ID-nummer:  20596
Direktlänk: /bild/00020596/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning med den gamla banvaktsstugan till höger.  8 år
ID-nummer:  20597
Direktlänk: /bild/00020597/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsanläggningen är ganska ålderstigen precis som på större delen av sträckan Gällivare–Kiruna.  8 år
ID-nummer:  20598
Direktlänk: /bild/00020598/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvaktsstugan och bangården sedd från öster.  8 år
ID-nummer:  20599
Direktlänk: /bild/00020599/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med banvaktsstugan ligger växeln till sidospåret.  8 år
ID-nummer:  20600
Direktlänk: /bild/00020600/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret försvinner in under snötäcket till höger under kontaktledningsbryggorna av gammal modell.  8 år
ID-nummer:  20601
Direktlänk: /bild/00020601/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset och banvaktsstugan i Sikträsk,  8 år
ID-nummer:  20604
Direktlänk: /bild/00020604/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i höjd med stationshusets tidigare plats, här är den som bredast med sidospåret under snön.  8 år
ID-nummer:  20605
Direktlänk: /bild/00020605/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset, banvaktsstugan, bangården och Sikträsket med Dundret i fonden.  8 år
ID-nummer:  20606
Direktlänk: /bild/00020606/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett så kallat lastområde, med kontaktledning som kan göra spänningslös på sidospåret, skyltas såhär.  8 år
ID-nummer:  20539
Direktlänk: /bild/00020539/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidospåret står också en AT-transformator.  8 år
ID-nummer:  20607
Direktlänk: /bild/00020607/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut vid sidospåret.  8 år
ID-nummer:  20608
Direktlänk: /bild/00020608/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastområde L1 med spänningslös kontaktledning.  8 år
ID-nummer:  20609
Direktlänk: /bild/00020609/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sidospårets västra växel till det avvikande huvudspåret.  8 år
ID-nummer:  20610
Direktlänk: /bild/00020610/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två kontakledningsbryggorna i Sikträsk är av speciell äldre modell.  8 år
ID-nummer:  20611
Direktlänk: /bild/00020611/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I västra delen av bangården finns en obevakad plankorsning över de två spåren.  8 år
ID-nummer:  20612
Direktlänk: /bild/00020612/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden med den obevakade plankorsningen.  8 år
ID-nummer:  20613
Direktlänk: /bild/00020613/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plankorsningen, normalhuvudspåret till höger.  8 år
ID-nummer:  20614
Direktlänk: /bild/00020614/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–56
Andra bilder från platsen (2)