Sikträsk (Stk)

Sikträsk är den första mötesplatsen norr om Gällivare längs Malmbanan i riktning mot Kiruna och har så varit sedan bansträckan öppnades 1903. Malmbanan följer Sikträskets norra strand omgiven av relativt tät fritidshusbebyggelse och i västra delen av sjön finner vi mötesdriftplatsens bangård. Den har två huvudspår och ett kortare sidospår med anslutning till det avvikande huvudspåret på norra sidan. Strax öster om sidospåret ligger banvaktsstugan 452 Sikträsk med tillhörande uthus intill det modernare teknikhuset. Stationshuset låg strax nordväst om banvaktsstugan, men av det återstår endast namnskylten som nu sitter på banvaktsstugan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (56)

Måndag 4 juni 2018

De gamla bryggorna över bangårdens mellersta del har nu ersatts av moderna bryggor.  5 år
ID-nummer:  23439
Direktlänk: /bild/00023439/
Fotodatum: den 4 juni 2018
Publicerad: den 5 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut med sidospårets västra växel i förgrunden.  5 år
ID-nummer:  23440
Direktlänk: /bild/00023440/
Fotodatum: den 4 juni 2018
Publicerad: den 5 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla stationsplanen är nu upplag för nytt material och material som ska skrotas.  5 år
ID-nummer:  23441
Direktlänk: /bild/00023441/
Fotodatum: den 4 juni 2018
Publicerad: den 5 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra bryggan där det också finns frånskiljare för elmatningen.  5 år
ID-nummer:  23442
Direktlänk: /bild/00023442/
Fotodatum: den 4 juni 2018
Publicerad: den 5 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västra bryggan sedd från öster, de gamla stolparna står ännu kvar intill de nya.  5 år
ID-nummer:  23443
Direktlänk: /bild/00023443/
Fotodatum: den 4 juni 2018
Publicerad: den 5 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot Gällivare, i den trånga passagen förbi den gamla banvaktsstugan utanför vänster bildkant hängs kontaktledningen för avvikande huvudspår i en stolpe (häst) på andra sidan bangården.  5 år
ID-nummer:  23444
Direktlänk: /bild/00023444/
Fotodatum: den 4 juni 2018
Publicerad: den 5 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 1 april 2016

Utfarten i riktning mot Gällivare från Sikträsk vid Sikträskets strand med Dundret i bakgrunden.  7 år
ID-nummer:  20590
Direktlänk: /bild/00020590/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen finns tillsammans med den motriktade infartssignalen längre bort i kurvan.  7 år
ID-nummer:  20591
Direktlänk: /bild/00020591/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från östra änden.  7 år
ID-nummer:  20592
Direktlänk: /bild/00020592/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från östra bangårdsänden närmast infarten från Gällivare.  7 år
ID-nummer:  20593
Direktlänk: /bild/00020593/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid bangårdsänden i riktning mot Gällivare.  7 år
ID-nummer:  20594
Direktlänk: /bild/00020594/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilometer 1323 i östra änden av bangården.  7 år
ID-nummer:  20595
Direktlänk: /bild/00020595/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot bangårdsänden och utfarten mot Gällivare vid stolpe 6a.  7 år
ID-nummer:  20596
Direktlänk: /bild/00020596/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning med den gamla banvaktsstugan till höger.  7 år
ID-nummer:  20597
Direktlänk: /bild/00020597/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsanläggningen är ganska ålderstigen precis som på större delen av sträckan Gällivare–Kiruna.  7 år
ID-nummer:  20598
Direktlänk: /bild/00020598/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvaktsstugan och bangården sedd från öster.  7 år
ID-nummer:  20599
Direktlänk: /bild/00020599/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med banvaktsstugan ligger växeln till sidospåret.  7 år
ID-nummer:  20600
Direktlänk: /bild/00020600/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret försvinner in under snötäcket till höger under kontaktledningsbryggorna av gammal modell.  7 år
ID-nummer:  20601
Direktlänk: /bild/00020601/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset och banvaktsstugan i Sikträsk,  7 år
ID-nummer:  20604
Direktlänk: /bild/00020604/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i höjd med stationshusets tidigare plats, här är den som bredast med sidospåret under snön.  7 år
ID-nummer:  20605
Direktlänk: /bild/00020605/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset, banvaktsstugan, bangården och Sikträsket med Dundret i fonden.  7 år
ID-nummer:  20606
Direktlänk: /bild/00020606/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett så kallat lastområde, med kontaktledning som kan göra spänningslös på sidospåret, skyltas såhär.  7 år
ID-nummer:  20539
Direktlänk: /bild/00020539/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidospåret står också en AT-transformator.  7 år
ID-nummer:  20607
Direktlänk: /bild/00020607/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut vid sidospåret.  7 år
ID-nummer:  20608
Direktlänk: /bild/00020608/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastområde L1 med spänningslös kontaktledning.  7 år
ID-nummer:  20609
Direktlänk: /bild/00020609/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sidospårets västra växel till det avvikande huvudspåret.  7 år
ID-nummer:  20610
Direktlänk: /bild/00020610/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två kontakledningsbryggorna i Sikträsk är av speciell äldre modell.  7 år
ID-nummer:  20611
Direktlänk: /bild/00020611/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I västra delen av bangården finns en obevakad plankorsning över de två spåren.  7 år
ID-nummer:  20612
Direktlänk: /bild/00020612/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden med den obevakade plankorsningen.  7 år
ID-nummer:  20613
Direktlänk: /bild/00020613/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plankorsningen, normalhuvudspåret till höger.  7 år
ID-nummer:  20614
Direktlänk: /bild/00020614/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plankorsningen med mellansignalerna för färd i riktning Kiruna.  7 år
ID-nummer:  20615
Direktlänk: /bild/00020615/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I skyddsportalen hänger färgade remsor för att hålla renar och andra djur borta från spåren.  7 år
ID-nummer:  20616
Direktlänk: /bild/00020616/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från västra växeln.  7 år
ID-nummer:  20617
Direktlänk: /bild/00020617/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot nordväst mot Linaälv och Kiruna.  7 år
ID-nummer:  20618
Direktlänk: /bild/00020618/
Fotodatum: den 1 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 september 2013

I nordvästra änden av bangården i Sikträsk finns en obevakad plankorsning, här sedd från öster.  10 år
ID-nummer:  16218
Direktlänk: /bild/00016218/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordvästra bangårdsänden sedd från plankorsningen.  10 år
ID-nummer:  16219
Direktlänk: /bild/00016219/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från den obevakade plankorsningen.  10 år
ID-nummer:  16220
Direktlänk: /bild/00016220/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från nordväst vid det korta sidospåret.  10 år
ID-nummer:  16221
Direktlänk: /bild/00016221/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sidospårets västra anslutning till det avvikande huvudspåret med tillhörande spårspärr.  10 år
ID-nummer:  16222
Direktlänk: /bild/00016222/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårspärren i östra änden av sidospåret med teknikhuset och banvaktsstugan i bakgrunden till vänster. Stationshuset låg vid vänster bildkant hitom nuvarande teknikhus.  10 år
ID-nummer:  16223
Direktlänk: /bild/00016223/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sidospåret sett från öster, till höger syns också AT-transformatorn.  10 år
ID-nummer:  16224
Direktlänk: /bild/00016224/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset ligger vid sidospårets östra anslutning till det avvikande normalhuvudspåret.  10 år
ID-nummer:  16225
Direktlänk: /bild/00016225/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sidospårst sett från öster vid teknikhuset.  10 år
ID-nummer:  16226
Direktlänk: /bild/00016226/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset och banvaktsstugan i Sikträsk sedda från väster.  10 år
ID-nummer:  16227
Direktlänk: /bild/00016227/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln till sidospåret utanför banvaktsstugan.  10 år
ID-nummer:  16228
Direktlänk: /bild/00016228/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut i höjd med banvaktsstugan.  10 år
ID-nummer:  16230
Direktlänk: /bild/00016230/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från sydost.  10 år
ID-nummer:  16231
Direktlänk: /bild/00016231/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylten från det rivna stationshuset sitter numera på banvaktsstugan intill.  10 år
ID-nummer:  16232
Direktlänk: /bild/00016232/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Körvägen frå sydöstra bangårdsänden passerar mellan banvaktsstugan och bangården.  10 år
ID-nummer:  16233
Direktlänk: /bild/00016233/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården söder om banvaktsstugan, i bakgrunden syns Sikträsket och Dundret vid horisonten.  10 år
ID-nummer:  16237
Direktlänk: /bild/00016237/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–56
Andra bilder från platsen (2)