Linaälv (Lin)

Mötesdriftplatsen Linaälv ligger vid kilometer 1336 omkring 24 kilometer nordväst om Gällivare. Den är liksom Sikträsk närmast söderut en ursprunglig mötesplats som har funnits sedan bansträckan öppnades 1903. Bangården ligger i sydsydost-nordnordvästlig riktning i ett platt myrlandskap på västra sidan av den lilla sjön Ladnjejavrre. På sjöns östra sida finner man den lilla byn Latnivaara intill berget med samma namn, en plats som kanske känns bekant genom SMHI:s mätstation där, husen i byn kan skymtas från järnvägen.

Bangården i Linaälv har tre huvudspår och ett kortare sidospår med normalhuvudspåret längst österut. Stationshuset är rivet, men strax söder om dess tidigare plats på västra sidan av bangården ligger ett kvarvarande bostadshus och kring det finns ytterligare lite spridd bebyggelse. Vägen fram till stationen från Gällivare och Sikträsk som sedan fortsätter norrut mot Harrå korsar järnvägen i en bevakad plankorsning strax söder om driftplatsen. Vattendraget Lina älv som stationen rimligen fick sitt namn av korsar järnvägen först några kilometer norr om driftplatsen på linjen mot Håmojåkk.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (51)

Tisdag 2 februari 2021

Vy söderut på linjen från plankorsningen strax söder om bangården i Linaälv.  3 år
ID-nummer:  32934
Direktlänk: /bild/00032934/
Fotodatum: den 2 februari 2021
Publicerad: den 9 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid södra bangårdsänden.  3 år
ID-nummer:  32935
Direktlänk: /bild/00032935/
Fotodatum: den 2 februari 2021
Publicerad: den 9 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från sydligaste delen.  3 år
ID-nummer:  32936
Direktlänk: /bild/00032936/
Fotodatum: den 2 februari 2021
Publicerad: den 9 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bostadshuset på bangårdens västra sida sett från söder.  3 år
ID-nummer:  32937
Direktlänk: /bild/00032937/
Fotodatum: den 2 februari 2021
Publicerad: den 9 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det midvinterfrostiga huset i februarisolen.  3 år
ID-nummer:  32938
Direktlänk: /bild/00032938/
Fotodatum: den 2 februari 2021
Publicerad: den 9 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset sett från landsvägen.  3 år
ID-nummer:  32939
Direktlänk: /bild/00032939/
Fotodatum: den 2 februari 2021
Publicerad: den 9 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut med bostadshuset till vänster.  3 år
ID-nummer:  32940
Direktlänk: /bild/00032940/
Fotodatum: den 2 februari 2021
Publicerad: den 9 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården fick flera nya bryggor vid kontaktledningsombyggnaden, den här spänner över tre huvudspår och sidospåret på bangårdens västra sida som nu är oelektrifierat.  3 år
ID-nummer:  32941
Direktlänk: /bild/00032941/
Fotodatum: den 2 februari 2021
Publicerad: den 9 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sidospåret är dolt under ett tjockt snötäcke, vy söderut.  3 år
ID-nummer:  32942
Direktlänk: /bild/00032942/
Fotodatum: den 2 februari 2021
Publicerad: den 9 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid mellansignalerna i söder har en gammal brygga blivit kvar parallellt med en ny för att hålla upp en signal.  3 år
ID-nummer:  32943
Direktlänk: /bild/00032943/
Fotodatum: den 2 februari 2021
Publicerad: den 9 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut sedd från den sydligaste växeln på bangården.  3 år
ID-nummer:  32944
Direktlänk: /bild/00032944/
Fotodatum: den 2 februari 2021
Publicerad: den 9 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 15 februari 2019

Plankorsningen strax söder om driftplatsgränsen där vägen från Gällivare korsar järnvägen.  4 år
ID-nummer:  28985
Direktlänk: /bild/00028985/
Fotodatum: den 15 februari 2019
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya vyer när den gamla kontaktledningsanläggningen har bytts.ut mot en ny.  4 år
ID-nummer:  28986
Direktlänk: /bild/00028986/
Fotodatum: den 15 februari 2019
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården från plankorsningen i söder.  4 år
ID-nummer:  28987
Direktlänk: /bild/00028987/
Fotodatum: den 15 februari 2019
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även de yngre morabryggorna på bangården byts ut mot nya.  4 år
ID-nummer:  28988
Direktlänk: /bild/00028988/
Fotodatum: den 15 februari 2019
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla stolpar har fått ge plats åt nya, här vid växeln längst i söder.  4 år
ID-nummer:  28989
Direktlänk: /bild/00028989/
Fotodatum: den 15 februari 2019
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder.  4 år
ID-nummer:  28990
Direktlänk: /bild/00028990/
Fotodatum: den 15 februari 2019
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut med Dundret i fonden.  4 år
ID-nummer:  28991
Direktlänk: /bild/00028991/
Fotodatum: den 15 februari 2019
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 7 april 2015

Södra utfarten med Dundret i fonden.  5 år
ID-nummer:  26335
Direktlänk: /bild/00026335/
Fotodatum: den 7 april 2015
Publicerad: den 7 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 september 2013

Plankorsningen med vägen från Sikträsk och Gällivare strax söder om södra driftplatsgränsen sedd från öster.  10 år
ID-nummer:  16245
Direktlänk: /bild/00016245/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut från plankorsningen i riktning mot Sikträsk med Dundret i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  16244
Direktlänk: /bild/00016244/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården från vägen vid plankorsningen, här syns också södra driftplatsgränsen.  10 år
ID-nummer:  16246
Direktlänk: /bild/00016246/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från väster.  10 år
ID-nummer:  16247
Direktlänk: /bild/00016247/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hela bangården ligger på flack myrmark. Här vy söderut från södra bangårdsänden mot södra driftplatsgränsen och plankorsningen.  10 år
ID-nummer:  16248
Direktlänk: /bild/00016248/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med myren kring sjön Ladnejavrre på andra sidan spåret.  10 år
ID-nummer:  16249
Direktlänk: /bild/00016249/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder.  10 år
ID-nummer:  16250
Direktlänk: /bild/00016250/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med orienteringstavla för vägskyddsanläggningen.  10 år
ID-nummer:  16251
Direktlänk: /bild/00016251/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Antalet spår ökar snabbt till fyra, det västligaste är ett sidospår med klotväxlar i anslutningarna i både söder och norr.  10 år
ID-nummer:  16252
Direktlänk: /bild/00016252/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid södra bangården, sidospårets södra anslutningsväxel skymtar närmast.  10 år
ID-nummer:  16253
Direktlänk: /bild/00016253/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den kvarvarande byggnaden på bangårdens västra sida, vy norrut.  10 år
ID-nummer:  16254
Direktlänk: /bild/00016254/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden sedd från söder.  10 år
ID-nummer:  16255
Direktlänk: /bild/00016255/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården där den är som bredast, vy norrut.  10 år
ID-nummer:  16256
Direktlänk: /bild/00016256/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  16257
Direktlänk: /bild/00016257/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sidospårets norra ände och de modernare stationsbyggnaderna.  10 år
ID-nummer:  16258
Direktlänk: /bild/00016258/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Personalkur intill det större teknikhuset, i bakgrunden skymtar också en AT-transformator längre norrut.  10 år
ID-nummer:  16259
Direktlänk: /bild/00016259/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårspärr och kontaktledningssektionering vid sidospårets norra ände.  10 år
ID-nummer:  16260
Direktlänk: /bild/00016260/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bostadshuset sett från nordost i motsol.  10 år
ID-nummer:  16261
Direktlänk: /bild/00016261/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut.  10 år
ID-nummer:  16262
Direktlänk: /bild/00016262/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från söder.  10 år
ID-nummer:  16263
Direktlänk: /bild/00016263/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut strax norr om teknikhuset, här syns också den AT-transformator som finns i Linaälv.  10 år
ID-nummer:  16265
Direktlänk: /bild/00016265/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården norr om teknikhuset har tre spår, alla huvudspår med normalhuvudspåret längst bort.  10 år
ID-nummer:  16264
Direktlänk: /bild/00016264/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot sjön Ladnjejavrre och fjällen i nordost.  10 år
ID-nummer:  16266
Direktlänk: /bild/00016266/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bebyggelsen vid bangården sedd från norr nära AT-transformatorn.  10 år
ID-nummer:  16267
Direktlänk: /bild/00016267/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården sedd norrut.  10 år
ID-nummer:  16268
Direktlänk: /bild/00016268/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid norra bangårdsänden.  10 år
ID-nummer:  16269
Direktlänk: /bild/00016269/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norra änden.  10 år
ID-nummer:  16270
Direktlänk: /bild/00016270/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd norrut.  10 år
ID-nummer:  16271
Direktlänk: /bild/00016271/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjällutsikt österut vid mellansignalen för normalhuvudspåret vid norra bangårdsänden.  10 år
ID-nummer:  16272
Direktlänk: /bild/00016272/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hus i den lilla byn Latnivaara syns på andra sidan myren och sjön Ladnjejavrre.  10 år
ID-nummer:  16273
Direktlänk: /bild/00016273/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut i höjd med den nordligaste växeln i normalhuvudspåret.  10 år
ID-nummer:  16274
Direktlänk: /bild/00016274/
Fotodatum: den 14 september 2013
Publicerad: den 23 september 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–51