Harrå (Har)

Harrå är en liten by vid vägs ände knappt fem mil norr om Gällivare. Malmbanan kommer upp genom ån Homujohkas djupa dalgång upp till det flackare myrlandskap som breder ut sig norr om byn samtidigt som granskogen övergår i huvudsakligen fjällbjörkskog. Driftplatsen Harrå är belägen 537 meter över havet och är därmed Malmbanans högst belägna driftplats, banans högsta punkt ligger ytterligare fyra kilometer norrut. I hela landet delar Harrå tredjeplatsen bland högst belägna driftplatser med Ånn och det efter Storlien och Enafors, alla dessa på Mittbanan i Jämtlandsfjällen.

Bangården i Harrå förlängdes 2010–2011 och klarar nu möten med 750 meter långa tåg. Den ligger i nord-sydlig riktning och har två huvudspår med normalhuvudspåret på östra sidan, dessutom finns ett kort sidospår med lastkaj på västra sidan. Teknikhuset söder om sidospåret ligger ungefär där stationshuset stod fram tills det brann ner 1974, då fanns ännu ingen väg fram till byn. Söder om teknikhuset finns en enkel smal obevakad plankorsning för fotgängare och för fyrhjulingar och skotrar som behöver korsa bangården. Motsvarande finns också strax söder om norra driftplatsgränsen där en stig fortsätter norrut till väglös bebyggelse på östra sidan av järnvägen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (59)

Lördag 11 november 2017

Bangården i Harrå sedd från norr.  1 år
ID-nummer:  35772
Direktlänk: /bild/00035772/
Fotodatum: den 11 november 2017
Publicerad: den 11 november 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 6 oktober 2015

Bangården och teknikhuset i Harrå, vy från söder.  8 år
ID-nummer:  19704
Direktlänk: /bild/00019704/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhus och Mobisir-mast på västra sidan bangården sedda från den östra.  8 år
ID-nummer:  19705
Direktlänk: /bild/00019705/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den enkla obevakade plankorsningen söder om teknikhuset sedd från öster.  8 år
ID-nummer:  19706
Direktlänk: /bild/00019706/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid övergången.  8 år
ID-nummer:  19707
Direktlänk: /bild/00019707/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden, här börjar lutningen ner mot Håmojåkk och Gällivare.  8 år
ID-nummer:  19708
Direktlänk: /bild/00019708/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den enkla plankorsningen tillåter inte bredare fordon än fyrhjulingar.  8 år
ID-nummer:  19709
Direktlänk: /bild/00019709/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra delen av bangården sedd från västra sidan med dalgången som banan följer ner mot Håmojåkk.  8 år
ID-nummer:  19710
Direktlänk: /bild/00019710/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra växeln sedd från nordväst.  8 år
ID-nummer:  19711
Direktlänk: /bild/00019711/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra växeln sedd från sydväst.  8 år
ID-nummer:  19712
Direktlänk: /bild/00019712/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut där järnvägen sjunker ner i ån Håmujohkas dalgång.  8 år
ID-nummer:  19713
Direktlänk: /bild/00019713/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilometertavla 1357 söder om bangården med utfartsblocksignalen söderut i bakgrunden.  8 år
ID-nummer:  19714
Direktlänk: /bild/00019714/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden och växeln, vy från söder.  8 år
ID-nummer:  19715
Direktlänk: /bild/00019715/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden.  8 år
ID-nummer:  19716
Direktlänk: /bild/00019716/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården omgiven av fjällbjörkskog.  8 år
ID-nummer:  19717
Direktlänk: /bild/00019717/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna i söder.  8 år
ID-nummer:  19718
Direktlänk: /bild/00019718/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare lite längre norrut finns nuvarande stationsbebyggelse.  8 år
ID-nummer:  19719
Direktlänk: /bild/00019719/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bebyggelse öster om bangården.  8 år
ID-nummer:  19720
Direktlänk: /bild/00019720/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
AT-transformator, teknikhus och Mobisirmast på bangårdens västra sida.  8 år
ID-nummer:  19721
Direktlänk: /bild/00019721/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
AT-transformatorn i Harrå står intill den lilla obevakade övergången.  8 år
ID-nummer:  19722
Direktlänk: /bild/00019722/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från övergången, till vänster syns det korta sidospåret vid lastkajen.  8 år
ID-nummer:  19723
Direktlänk: /bild/00019723/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra delen av bangården är rak, vy norrut.  8 år
ID-nummer:  19724
Direktlänk: /bild/00019724/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från bangårdens östra sida med bebyggelsen o Harrå i bankgrunden.  8 år
ID-nummer:  19725
Direktlänk: /bild/00019725/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med lastkajen sedd norrut från östra sidan.  8 år
ID-nummer:  19726
Direktlänk: /bild/00019726/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från väster.  8 år
ID-nummer:  19727
Direktlänk: /bild/00019727/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid teknikhuset.  8 år
ID-nummer:  19728
Direktlänk: /bild/00019728/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sidospårets kontaktledning kan göras spänningslös.  8 år
ID-nummer:  19729
Direktlänk: /bild/00019729/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från lastkajen, teknikhuset skymtar till höger.  8 år
ID-nummer:  19730
Direktlänk: /bild/00019730/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från lastkajen.  8 år
ID-nummer:  19731
Direktlänk: /bild/00019731/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sidospåret har spårspärrar i båda ändar, vy norrut.  8 år
ID-nummer:  19732
Direktlänk: /bild/00019732/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastkajen sedd från norr.  8 år
ID-nummer:  19733
Direktlänk: /bild/00019733/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården öppnar sig landskapet allt mer när en myr breder ut sig på västra sidan.  8 år
ID-nummer:  19734
Direktlänk: /bild/00019734/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från västra sidan.  8 år
ID-nummer:  19735
Direktlänk: /bild/00019735/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal växel ligger vid sidan av vägen som följer bangårdens västra sida.  8 år
ID-nummer:  19736
Direktlänk: /bild/00019736/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla växeln med växeldriven kvar.  8 år
ID-nummer:  19737
Direktlänk: /bild/00019737/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården med den parallellgående vägen.  8 år
ID-nummer:  19738
Direktlänk: /bild/00019738/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats, kontaktledningsupphängningen växlar mellan bara stolpar, bryggor och hästar.  8 år
ID-nummer:  19739
Direktlänk: /bild/00019739/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot mellansignalerna i norr.  8 år
ID-nummer:  19740
Direktlänk: /bild/00019740/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två så kallade hästar håller upp kontaktledningen nära norra bangårdsänden.  8 år
ID-nummer:  19741
Direktlänk: /bild/00019741/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna står omedelbart söder om kilometer 1358.  8 år
ID-nummer:  19742
Direktlänk: /bild/00019742/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut nära växeln i norr.  8 år
ID-nummer:  19743
Direktlänk: /bild/00019743/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra växeln sedd norrut.  8 år
ID-nummer:  19744
Direktlänk: /bild/00019744/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut intill den norra växeln.  8 år
ID-nummer:  19745
Direktlänk: /bild/00019745/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut sedd från norra växeln.  8 år
ID-nummer:  19747
Direktlänk: /bild/00019747/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln och bangården sedd söderut, notera kameran till vänster som övervakar denna vädermässigt hårt utsatta växel.  8 år
ID-nummer:  19748
Direktlänk: /bild/00019748/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan norra bangårdsänden och norra driftplatsgränsen är kontaktledningen sektionerad och AT-matarledningen som går i kabel på bangården kommer åter upp i stolparna.  8 år
ID-nummer:  19749
Direktlänk: /bild/00019749/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax söder om norra utfarten tar vägen på västra sidan av järnvägen slut. Här parkerar de som ska till bebyggelsen längre norrut på banans östra sida.  8 år
ID-nummer:  19750
Direktlänk: /bild/00019750/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan korsar ån Homujohka strax söder om driftplatsgränsen.  8 år
ID-nummer:  19751
Direktlänk: /bild/00019751/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den obevakade plankorsningen vid parkeringen leder över till den östra sidan av järnvägen där bebyggelsen längre norrut ligger.  8 år
ID-nummer:  19752
Direktlänk: /bild/00019752/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Övergången sedd från öster med snöpudrade fjäll i bakgrunden.  8 år
ID-nummer:  19753
Direktlänk: /bild/00019753/
Fotodatum: den 6 oktober 2015
Publicerad: den 12 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–59
Andra bilder från platsen (2)