Meselefors (Mlf)

Byn Meselefors ligger vid Ångermanälven omkring 25 kilometer söder om Vilhelmina. Inlandsbanan korsar älven i nära öst-västlig riktning och når på östra sidan efter en lång kurva som vrider den omkring 90 grader fram till bangården i Meselefors. Här öppnades en håll- och lastplats 1918 som senare kom att fungera som station och som idag är den enda driftplatsen mellan Dorotea och Vilhelmina. Ett stationshus med två våningar och sammanbyggt godsmagasin uppfördes på bangårdens östra sida. Huset står idag igenbommat och förfaller. Söder om stationshuset står nu istället en liten barack som tjänstgör som stationsbyggnad.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (17)

Söndag 8 januari 2012

Meselefors stationshus sett från öster vid infarten från europavägen. 7 år
ID-nummer:  11633
Direktlänk: /bild/00011633/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost vid bangården. 7 år
ID-nummer:  11634
Direktlänk: /bild/00011634/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd från bangårdens östra sida strax söder om stationshuset, mitt i bild till vänster om uppehållstavlan står kilometertavla 222. 7 år
ID-nummer:  11635
Direktlänk: /bild/00011635/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den modernare stationsbyggnaden med stationshuset i bakgrunden. 7 år
ID-nummer:  11636
Direktlänk: /bild/00011636/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden från bangårdens västra sida mittemot stationshuset. 7 år
ID-nummer:  11637
Direktlänk: /bild/00011637/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den moderna stationsbyggnaden och den översnöade plattformen sedda från samma plats som ovan. 7 år
ID-nummer:  11638
Direktlänk: /bild/00011638/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster, fasaden mot bangården. 7 år
ID-nummer:  11639
Direktlänk: /bild/00011639/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet på stationshusets norra sida sett från norr. 7 år
ID-nummer:  11640
Direktlänk: /bild/00011640/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut med godsmagasinet i förgrunden till vänster. 7 år
ID-nummer:  11641
Direktlänk: /bild/00011641/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot norra bangårdsänden från plats strax norr om stationshuset med lastkajen till höger. 7 år
ID-nummer:  11642
Direktlänk: /bild/00011642/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och godsmagasinet sedda från norr. 7 år
ID-nummer:  11643
Direktlänk: /bild/00011643/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från nordost. 7 år
ID-nummer:  11644
Direktlänk: /bild/00011644/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost. 7 år
ID-nummer:  11645
Direktlänk: /bild/00011645/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra utfartskurvan sedd söderut från den obevakade plankorsningen söder om bangården, den motriktade infartssignalen skymtar en bit in i kurvan. 7 år
ID-nummer:  11646
Direktlänk: /bild/00011646/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax söder om bangården på spårets västra sida står det gamla vattentornet. 7 år
ID-nummer:  11647
Direktlänk: /bild/00011647/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från den obevakade plankorsningen strax norr om norra bangårdsänden. 7 år
ID-nummer:  11648
Direktlänk: /bild/00011648/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut sedd från samma plats som ovan, den motriktade infartssignalen skymtar en bit in i kurvan. 7 år
ID-nummer:  11649
Direktlänk: /bild/00011649/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!